Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području F BiH, na jučerašnjoj sjednici FŠCZ analizirane su do sada donesene mjere, razmatrane buduće i donijeta jedna nova naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena. Ovom naredbom zadužuju se kantonalni štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije, kantonalnim inspekcijskim organima, osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba za koje je određena mjera izolacije. Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana od dana donošenja ove naredbe.

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa dvije mašine nastavljaju sistematsku dezinfekciju gradova na području Federacije BiH. Sinoć je vršena dezinfekcija javnih površina u Goraždu. Čišćenje je izvršeno i na lokalitetu industrijske zone “Pobjeda”.

Ove aktivnosti uslijedile su nakon što je premijer FBiH Fadil Novalić naložio Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ) da se otpočne sa sistematskom dezinfekcijom gradova u  FBiH kao jednoj od mjera u borbi protiv širenja zaraze korona virusa (Covid – 19).

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio i slijedeće naredbe:

  • Naredbu kojom se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, zaštitnih odijela, vreća i dezinfekcionih sredstava i stavi ih na raspolaganje Štabu, a koji će iste raspodijeliti prema prioritetima;
  • Naredbu kojom se određuje, da se naredba kojom je naređeno privremeno obustavljanje rada svih prodavnica u trgovačkim centrima, osim prodavnica osnovnih prehrambenih artikala i apoteka na području Kantona Sarajevo primjenjuje do daljnjeg.
  • Naredbu kojom se naređuje trgovinama koje su izuzete tačkom 2. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, broj: 12-40-6-148-26-1/20 od 27.03.2020. godine, da organizuju rad do 18:30 sati, izuzev dežurnih apoteka.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj dezinfekciji objekata i javnih površina pravnih i fizičkih lica i zajedničkih prostora na području općina u Kantonu Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 43 osobe  starije od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. U skladu sa vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana je vršeno pranje i dezinfekcija  slijedećih ulica: Sarači, Trg oslobođenja, Telali, Štrosmajerova, Sagrdžije, Safveta  bega Bašagića, Petrakijna, Obala Kulina Bana, Mustaj-pašin mejdan, Ferhadija, Ćumurija, Brodac, Baščaršija i Abadžiluk.

Na osnovu finansijske pomoći koje je Općinski štab civilne zaštite Stari Grad dodijelio: Kuhinji Stari Grad (30.000,00 KM) ista na dnevnoj bazi priprema 304 obroka i dijeli osobama koje su u stanju socijalne potrebe, kuhinji Crvenog križa Stari Grad (5.000,00 KM) ista na dnevnoj bazi priprema 23 obroka i dijeli svojim korisnicima, VD Vratnik u kojem je formirana općinska služba zaštite i spašavanja (6.000,00 KM) čiji pripadnici svakodnevno rade na planskom pranju ulica, DZ Stari Grad u kojem je formirana općinska služba zaštite i spašavanja (20.000,00 KM), čiji pripadnici svakodnevno obilaze pacijente na osnovu zapremljenih poziva u Općinskom operativnom centru civilne zaštite. Općinski štab civilne zaštite je također, angažovao udruženje „Generacija“  čiji pripadnici su na više od 50 adresa podijelili gelove, maske i rukavice, kao i sekretare mjesnih zajednica koji su podijelili hljeb 281 penzioneru koji su stariji od 65 godina.

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. Općinski štab civilne zaštite je održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirano stanje na području Općine Ilidža, kao i mjere i aktivnosti koje su poduzeti u prethodnom periodu na suzbijanju širenja koronavirusa, te odlučeno da se nastave aktivnosti na preventivnom djelovanju i nabavci zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. U toku jučerašnjeg dana izvršena je podjela paketa sa prehrambenim proizvodima osobama koje su stanju socijalne potrebe i bolesnim osobama.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena izvršili su dezinfekciju ulica i dječijeg  javnog igrališta. Navedena Služba je također, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu, te radila na uspostavljanju adekvatnog vodosnabdijevanja objekata Federalnog MUP-a u Suhodolu. U toku jučerašnjeg dana donirana je određena količinu opreme Domu zdravlja Hadžići i nastavljena je akcija podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Općinski štab civilne zaštite je preduzeo aktivnosti na uspostavljanja mehanizma distribucije lijekova osobama starijim od 65 godina koji nemaju bližnjeg srodnika.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite pripadnici VD Vogošća su izvršili dezinfekciju svih ulica na području MZ Kobilja Glava, naselja Barica, Rosulje i Blagovac I, II i III, dok su aktivisti Crvenog križa Vogošća bili angažovani na dostavi toplih obroka, lijekova i paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Uspješno su  uvezane OJ Dom zdravlja Vogošća i Općinska organizacija Crvenog križa Vogošća, čiji će  volonteri dostavljati lijekove osobama starijim od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližeg srodnika da se brine o njima.

Općinski štab civilne zaštite Trnovo. U proteklom periodu Općinski štab civilne zaštite je provodeći naredbi nadležnih štabova civilne zaštite poduzeo slijedeće aktivnosti: nabavljena je zaštitna oprema za osoblje DZ Trnovo, postavljen je šator za trijažu, izrađen je i distribuiran letak s naredbama o ponašanju građana u stanju epidemije (obavješteno svako domaćinstvo na području Općine Trnovo), nabavljeno je 1000 komada kvalitetnih zaštitnih maski (koje se mogu višestruko koristiti) za sve uposlene i starije osobe na području Općine Trnovo, redovno se vrši dezinfekcija i pranje javnih površina i objekata, dostavljeni su paketi osobama koje su u stanju socijalne potrebe (106 komada).

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Zenički vatrogasci tokom dana izvršili su sapiranje prostora ispred Kantonalne bolnice Zenica, Stacionara, Doma Zdravlja (poliklinika)  i Gradske uprave

Općina Maglaj.  U samoizolaciji  je 738 osoba. Timovi za kontrolu izvršili su obilazak istih, 1 lice prekršilo zabranu kretanja  poslije 20:00 sati.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 31 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Olovo.U kućnoj izolaciji nalazi se 148 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima, idr.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj jučer je zabilježeno značajno  smanjenje broja osoba u samoizolaciji. Trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 422 osobe, a period samoizolacije je završio za 118 osoba. Novih u samoizolaciji je 25. Jučer su poslana 3 uzorka na analizu i svi su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Županijski stožer civilne zaštite na 16. izvanrednoj telefonskoj sjednici, održanoj dana 30.03.2020. godine, donio je sljedeće Zapovijedi:

  1. Zapovijedi broj: 17-06-40-16-3/20, 17-06-40-16-4/20, 17-06-40-16-5/20, 17-06-40-16-6/20, 17-06-40-16-10/20, 17-06-40-16-11/20  od 20.03.2020. godine, primjenjuju se do daljnjeg.

Iz točke 1 Zapovijedi broj: 17-06-40-16-4/20 izuzimaju se:

– trgovine prehrambenih proizvoda,

– prodavaonice higijenskih proizvoda,

– ribarnice,

– mesnice,

– ljekarne,

– specijalizirane prodavaonice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme,

– poljoprivredne ljekarne,

– benzinske crpke,

– kiosci,

– pekare,

– kemijske čistionice,

– specijalizirane prodavaonice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,

– specijalizirane prodavaonice dječje opreme,

– prodavaonice hrane za životinje,

– prodavaonice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala,

– logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda,

– vele drogerije,

– knjižare,

– trgovine auto dijelova, autoservisi i autopraonice.

  1. Zapovijeda se policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ i službenicima sudbene policije Hercegovačko-neretvanske županije da osobe koje su lišene slobode zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo ili su lišeni slobode po zapovijedi nadležnog suda, prije dovođenja u prostorije policijskog tijela, odnosno sudske policije, tužilaštva ili suda, prvenstveno sprovedu u najbližu zdravstvenu ustanovu radi obavljanja trijažnog pregleda.

Trijažni pregled provodi se u odnosu na osobe lišene slobode kojima je prethodno od strane nadležnog tijela određena mjera izolacije ili samoizolacije, kao i druge osobe za koja se sumnja da su oboljele od korona virusa.

Zapovijeda se zdravstvenim ustanovama da trijažni pregled iz točke 1. ove zapovijedi izvrše prioritetno u odnosu na druge preglede, osim u slučaju žurnosti postupanja radi zaštite života pacijenta.

Zapovijeda se službenicima sudbene policije da prije dovođenja osobe lišene slobode u pritvorske prostorije kazneno popravnog zavoda , pravodobno obavijeste nadležni kazneno popravni zavod koji je dužan pripremiti prostor za izolaciju osobe lišene slobode od drugih osoba i poduzeti druge mjere za primopredaju osoba sa ciljem zaštite zaposlenih i drugih osoba.

Zapovijeda se tijelima iz točke 1. ove zapovijedi da u cilju zaštite zdravlja zaposlenika i drugih osoba osiguraju minimum potrebnih sredstava za higijensko-epidemiološku zaštitu službenika koji neposredno rade sa zaraženim ili potencijalno zaraženim osobama ( maska, rukavice, zaštitno odijelo, naočale ili vizir) i propišu internu proceduru postupanja sa osobama iz točke 1. ove zapovijedi.

  1. Zapovijeda se Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ, da sve zapovijedi koje su donijeli nakon 17.03.2020.godine, kad je proglašeno stanje nesreće uzrokovane korona virusom (COVID 19) na području HNŽ, revidiraju i usklade zajedno s Županijskim stožerom civilne zaštite.
  2. Zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite, da vrši nabavku opreme za provedbu mjera zaštite od korona virusa, kao i raspodjelu iste, a temeljem procjene nadležnih institucija s područja Hercegovačko-neretvanske županije.

 

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK

U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNŽ zaprimljeno je 8 prijava građana u vezi sa koronavirusom (COVID-19),  a odnosile su se na kršenje zabrane rada 2 ugostiteljska objekta, 2 frizerska salona i 1 prodavaonica auto dijelova, 2 prekršaja samoizolacije i jedan slučaj većeg okupljanja građana na jednom mjestu.

Jedna osoba je prijavila dolazak u BiH iz Hrvatske, te je evidentirana, a podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

Općina Jablanica. U noći 29./30.03.2020. godine timovi FUCZ obavili su dezinfekciju javnih površina u Jablanici. Ova aktivnost izvršena je u okviru akcije sistematske dezinfekcije gradova Federacije BiH kao jednoj od mjera borbe protiv širenja zaraze korona virusa (Covid-19).  Navedena aktivnost je izvršena uz pomoć vatrogasaca iz Jablanice.

Patrole Policije su izvršile kontrole osoba kojima je određena samoizolacija, od strane Federalnih i Županijskih inspekcijskih organa, vezano za Pandemiju korona virusa, a isti su zatečeni  na  adresi  stanovanja  uz poštivanje naloženih mjera.

Iz JZU „Dom zdravlja“ Jablanica su informirali Općinski štab civilne zaštite da je na dan 30.03.2020. godine broj pacijenata koji su u izolaciji 79.

Općina Rama. Dana 30.3.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 61 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdila da sve osobe poštuju izrečenu im mjeru.

Dana , 30.3.2020. godine u 15.00 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo sljedeće izvješće ; Na području naše općine je u proteklih 24.00 sati prijavljeno 2 osobe koje su stigle iz inozemstva , te će za iste tijekom dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine do 15.00 sati 30.3.2020. godine je 290.

U tijeku 30.3.2020. godine prijavila je boravak na području naše općine 1 osoba koja ima prebivalište u drugoj općini u BiH.

Dana , 30.3.2020. godine iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacija izišlo 20 osoba. Ukupni broj osoba koje su do sada izišle iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacije na području općine Prozor – Rama je 107.

Trenutno na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi se 183 osobe.

Općina Neum. Općinski Stožer CZ održao je jučer sjednicu, na kojoj su sve zapovjedi i preporuke koje je izdao stožer produžene do 15. 04. 2020. Svi uključeni u sprječavanje širenja korona virusa podnijeli su izvješća o do sada provedenim aktivnostima, ocijenjeno je da je dosadašnji rad uspješan istaknuta je dobra koordinacija između svih službi, te da će naredni dani biti odlučujući za sprječavanje širenja koronavirusa.

Operativni centar: U kontaktu sa domom zdravlja Neum potvrđeno nam je 1 novo rješenje o samoizolaciji. Svi koji su pod izrečenim mjerama se javljaju dežurnom liječniku i nemaju nikakvih simptoma.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina od 20:00 do 22:10 sati vršila je dezinfekciju javnih površina i prometnica.

                                                                                                                     

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona  od Korona virusa (COVID -19) testirano je 10 osoba od kojih je 1 pozitivna i ista je izliječena.

Osobe stavljene u samoizolaciju  451.

IZAŠLO iz samoizolacije  230.

NALAZI  se  u samoizolaciji 221 osoba.

 

Tuzlanski kanton

Prema informaciji dobijenoj od Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona do danas u 10:00 sati u izolaciji se nalazi 3694 osobe, od čega je 37 osoba zaraženo virusom COVID 19.

 

Srednjobosanski kanton

U svim Općinama se kontinuirano sprovode sve naredbe koje izdaju Federalni i Kantonalni štab civilne zaštite SBK, te se o poduzetim aktivnostima blagovremeno informiraju nadležne institucije i javnost. Putem operativnih centara općina zaprimaju se sve informacije o aktivnostima Općinskih štabova i službi civilne zaštite na području SBK.

O detaljnim aktivnostima Federalna uprava civilne zaštite je informirana kroz pregled realizacije naredbi Federalnog štaba.

 

Zapadnohercegovački kanton

U Zapadnohercegovačkom kantonu nemamo novih slučajeva zaraze koronavirusom.  Do sada imamo u Širokom Brijegu 13, u Grudama 4 i Posušju 3 zaražene osobe a od toga su dvije osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 20.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 13 4 3 0 20
Umrlih 1 1     2
Izliječenih          
Trenutno zaraženih 12 3 3 0 18

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 1016 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su sa dvije mašine zajedno sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda  sinoć  izvršili dezinfekciju  ulica  Grada Goražda i naselja Vitkovići. Takođe je izvršena dezinfekcija u krugovima industrijskih zona Pobjeda, Bekto Precisa i  ,,Prevent“ Vitkovići.

Dana, 30.03.2020. godine  na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde testirano je 36 osoba na COVID-19.Rezultate testiranja očekujemo tokom dana.  Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Bosansko-podrinjskog kantona je 6. Ukupan broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 157.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Prema podacima Službe civilne zaštite općine Sanski Most nema lica zaraženih korona virusom, a 241 lice nalazi se u samoizolaciji.

Grad Cazin. Prema podacima Službe civilne zaštite Grada Cazina jedno lice pozitivno je na korona virus, a 1079 lica nalazi se u samoizolaciji.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstva Kantona 10, broj osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji je 618.

Broj odjavljenih iz samoizolacije je 124.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema.

Prema informacijama iz MUP-a i uprave za inspekcijske poslove, na području županije nije bilo prekršaja zabrana kretanja i prekršaja samoizolacije.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ozimice II, gdje je na stambenom objektu gorio dimnjak.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je manju intervenciju na gašenju požara u mjestu Mihaljevac, gdje je gorio otpadni materijal.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je pet intervencija na gašenju.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bašigovci gdje je izgorio drveni vikend objekat. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja na manjoj površini u naselju Bistarac.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u mjestu Tišina.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je dvije intervencije na gašenju divljih deponija smeća na lokalitetima Rorovi i  Kolijevke.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je od 14:40 do 15:30 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Bijača, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila  tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je od 15:30 do 19:15 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Tribistovo, gdje je gorjela borova šuma i trava na površini od oko 1.500 m2. Požar su gasila  četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila uz pomoć dva pripadnika HGSS-a Posušje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su četiri intervencije na gašenju požara: Lupac – gorjela hrastova šuma, Lazine – gorjela šuma, Križančevo – gorjela šuma, Tolovići – gorjela šikara i šiblje. Svi požari ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je jednu intervenciju na gašenju požara.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je šest intervencija na gašenju požara.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je pet intervencija na gašenju požara.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to: deponija smeća i hrastova šuma u mjestu Donji Gradac, te šuma iznad Orahovice (Šumine), gdje je područje nepristupačno (minirano).

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara u Stocu, gdje je gorio dimnjak na obiteljskoj kući.

Općina Rama. Vatrogasna jedinica općine Rama imala je dvije intervencije na gašenju požara.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija na gašenju požara i jednu tehničku intervenciju.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Novi Grad, Kiseljak, Breza i grada Visoko, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 7 eksplozivnih sredstava.

 

OSTALO

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Jučer je u vremenu od 14:35 do 15:00 sati GSS Š.Brijeg, na osnovu informacije Crvenog križa da se u naselju Klanac, u koritu rijeke Ugrovače nalazi muška osoba, izvela akciju spašavnja. U akciji spašavanja sudjelovali su 3 pripadnika GGS Široki Brijeg te 3 vatrogasca PVP Široki brijeg. Osoba je imobilizirana, transportirana van korita na obalu te je vozilom Hitne medicinske pomoći odvežena na daljnje lječenje.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE