Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju niskog rastinja u mjestima: Liskovac, Tržac i Osmanagići.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most mala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja u mjestima Lušci Palanka i Fajtovci.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Brigovi, gdje je gorjela šuma.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara  i to:

– od 11:30 do 12:05 sati, na Fortici gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12.45 do 15:20 sati, na Vrelu Jasenice gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:45 do 13:00 sati, u ul. A. Starčevića gorio otpad,

– od 13:00 do 17:00 sati, na Podveležju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:05 do 16:55 sati, u Lakševinama gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:55 do 21:40 sati, na Sretnicama gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:30 do 21:00 sati, na Gorancima gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je  intervenciju na gašenju požara od 12:25 do 13:15 sati u Višićima, gdje je gorio otpad, trava i rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je tri  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:52 do 20:05 sati, u Ćelebićima  gorjela trava,

– od 21:12 do 23:15 sati, u Orahovici gorio dimnjak,

– od 16:45 do 18:10 sati, iznad mjesta Pleha gorjela borova šuma.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara u naseljima Treštenica i Bećiči. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naselju Lipica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara u naseljima Dubnica i Kalesija. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Dobošnica i Modrac. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je četiri intervencije na gašenju požara: dvije na gašenju niskog rastinja u naseljima Bjelave i Seona, te dvije intervencije na gašenju divljih deponija smeća u naseljima Srebrenik i Gradina. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala je sedam intervencija na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Bojići, Čanići i Ban Brdo. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. Vatogasna jedinica općine Živinice imala je četiri intervencije na gašenju šumskih požara i niskog rastinja u naseljima Dubrave (dva požara), Gornje Živinice i Đurđevik. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u ulici Zvečajska i naseljima Čajdraš i Papratnica.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na privatnoj kući.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Ošve, gdje je izgorjela vikendica,

– u naselju Ošve, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Gornji Bradići, gdje je gorjela šuma.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastija u naselju Gornja Raduša.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u mjestima Vrela i Topuzovo polje, dok je u mjestu Donja Vratnica imala intervenciju na gašenju pomoćnog objekta pored livnice.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na zgradi.

Svi požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 17:00 17:30 sati, u mjestu Trn, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 0,1 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 17:40 do 21:20 sati, na Rujnu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 1 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i četiri vatrogasca DVD Kočerin,

– od 20:15 do 20:45 sati, u krugu duhanske stanice. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:00 18:30 sati, u mjestu Tribistovo, gdje je gorjela suha trava i borova šuma na površini od oko 0,3 ha. Požar je gasilo pet vatrogasaca sa tri vozila,

– od 18:40 do 19:30 sati, u naselju Carski gaj, gdje je gorjela suha trava na površini od oko 0,1 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:00 do 19:30 sati, u Vukovarskoj ulici, gdje je gorjela suha trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju na gašenju požara dana, 30.03.2019.godine u 10:59 sati, u ul. Mejdanska, Općina Ilidža, gdje došlo do požara na privatnoj kući. Požar je lokalizovan u 11:30 sati, a likvidiran u 13:22 sati. U gašenju požara ušestvovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

Osim ove imali su i šest manjih intervencije na gašenju niskog rastinja.

 

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Kod rasadnika u B.Grahovu, oko 14:00 sati, došlo je do požara u kom je gorjela trava. Požar ugašen intervencijom Općinske službe civilne zaštite.

Općina Glamoč. Na lokalitetu Petrovo Vrelo došlo je do manjeg požara u kom je gorjela trava i nisko rastinje. Požar ugašen.

Grad Livno. Vatrogasno društvo Livno imalo je intervenciju na gašenju požara od 18:30 do 19:30 sati u mjestu Držanlije, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava:

– od Policijske stanice Mostar – Centar, da je pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo,

– od Policijske stanice Mostar- Sjever,  da je pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo, koje se nalazi u njihovim prostorijama.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je  informaciju od Policijske stanice Ilijaš da su na Nišičkoj visoravni, u selu Solakovići pronađena dva nepoznata eksplozivna sredstva.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE