Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.11.2021.godine, do 10:00 sati

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 29.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 1902 uzorak, od čega je 341 pozitivan na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 22 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 10 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalaze 443 osobe. Pozitivno je 289 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6663 osobe na COVID-19, od kojih je 2427 pozitivno  (2201 osoba je izliječena, 120 osoba je preminulo), a aktivno je 106 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 29.11. 2021 godine,  uzorkovan je  materijal kod 67 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja sedam osoba je pozitivno.  Zaključno sa  29.11.2021. godine, aktivno je zaraženo 53 osobe, oporavljeno je 2358, a 99 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 29.11.2021. godine, testirana je 61 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja 20 osoba je pozitivnih.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Na području općine, rijeke Sana i Sanica su se izlile i poplavile poljoprivredno zemljište, nema ugroženih objekata. Od jutros vodostaji ovih rijeka su u blagom opadanju (ispod kritične tačke).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati    132 cm11 160 cm
Mostar 07:15 sati     572 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati       – 8 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     324 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     204 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      94 m 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     268 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     137 cm 130 cm

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,56 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 11 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 8,0 m3/s

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h:

Bosanski Brod…………………………………   377 (normalno stanje), jučer 188,

Bosanski Šamac………………………………   172 (normalno stanje), jučer  -37,

Orašje…………………………………………..   320 (normalno stanje), jučer 123.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 323 cm u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  0 cm. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplave od 28.11.2021. 20:45 sati.       

 

Kanton Sarajevo

Od općinskih operativnih centara civilne zaštite: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obavješteni da su njihovi općinski štabovi civilne zaštite nastavili sa aktivnostima i mjerama na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području, te da njihove općinske komisije za procjenu šteta u skladu sa propisanim procedurama i metodologiji rade na procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem poplava.

 

Kanton 10

Zbog obilnih padavina na području Kantona10 , vodostaji rijeka i potoka su u porastu. Nema dojava o štetama.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • na lokaciji Sarajac, gdje je gorio dimnjak, te
  • na lokaciji Batva, gdje je gorjela peć.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su jednu intervenciju na gašenju automobila.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice općine Kiseljak imali su intervenciju u mjestu Borina, gdje je gorio putnički automobil. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐIVANJA OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, Kvalitet zraka za dan 29.11.2021 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Gradačac, dok je odgovarao kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 29.11.2021 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE I VODOSNABDIJEVANJE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima u sistemu vodosnadbijevanja grada Bihaća, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Kanton 10

Grad Livno. Dana 29.11.2021.godine, na području grada Livna i općina Drvara i Tomislavgrada povremeno je dolazilo do prekida napajanja električnom energijom.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 51; Ivan-sedlo 35; Sarajevo-Bjelave 14; Bugojno 9; Livno 4.

Federalni hidrometeorološki zavod, dostavio je Obavijest o mogućim poplavama i bujicama / klizištima.  Usljed obilnih padavina koje se očekuju na području sliva Jadranskog mora u toku ove sedmice moguća je pojava izlijevanja rijeka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na cijeli sliv Jadranskog mora, uz napomenu da su ugroženija područja uz rijeku Neretvu i njene pritoke.       

Očekivani početak događaja: 02. 12. 2021. godine,

Očekivani vrh vodnog vala: 03. / 04. 12. 2021. godine.

                               FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR