Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica Stolac je u periodu od 12:15 do 13:30 sati gasila požar na lokalitetu Rupina. U požaru je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica Neum je u periodu od 20:40 do 22:20 sati, u ulici Neumske bojne gasila požar trave i niskog rastinja.

 

KLIZIŠTA – ODRONI TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. Na regionalnom putu R 444 na dijelu dionice Breza-Vareš na mjestu „Kapija“, vrši se sanacija klizišta, nastalog u toku elementarne nepogode 2014.godine. Saobraćaj se odvija zaobilaznim putem.

Općina Olovo. Na području općine Olovo i dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu općine u ulici Krivajska, uzrokovane pojavom odrona.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju u 12:14 sati od strane građanina koji je prijavio pronalazak dvije ručne bombe u Gorancima. Informacija o prijavljenom NUS-u proslijeđena je Timu za uklanjanje NUS-a FUCZ.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosnska Krupa. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od policijske stanice Bosanska Krupa o pronalasku upaljača mine, na obali rijeke Krušnice. Mjesto pronalaska označeno do izlaska na teren Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

– u 08:20 sati, od OC Hadžići informacija da je u naselju Pazarić pronađen jedan NUS.

– u 11:35 sati, informacija od građanina da je na lokalitetu Krupaca na Igmanu pronašao jedan NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES FUCZ, koji su navedeni NUS uklonili tokom jučerašnjeg dana.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE