Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Na jučerašnjoj (29. mart 2020. godine) drugoj hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijeta je naredba o izmjeni tačke 1. naredbe od 21. marta po kojoj je zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) trajala od 18 do 5 sati.

Novom izmijenjenom naredbom tačka 1. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) od 21. marta po kojoj je zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) trajala od 18 do 5 sati se mijenja i novom naređuje zabrana kretanja građana na području Federacije BiH u vremenu od 20 do 5 sati. U dopuni ove tačke naređeno je da građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu od najmanje 1,5 metar. Izmijenjena naredba o zabrani kretanja na području FBiH  stupa na snagu danas (29. mart) u 20 sati i primjenjuje se do daljnjeg. Federalni štab civilne zaštite još jednom poziva na poštivanje donijetih naredbi, posebno onih koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisanih socijalnih distanci i ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa dvije mašine sinoć u 20 sati, s početkom trajanja zabrane kretanja građana na području FBiH, počeli su sa aktivnostima dezinfekcije javnih površina u Konjicu, trenutno naugroženijem gradu u Federaciji BiH (FBiH) kad je u pitanju pandemija korona virusa. Podršku timovima FUCZ u Konjicu su pružali pripadnici Civilne zaštite općine Konjic, a u Jablanici su se osim pripadnika Civilne zaštite općine Jablanica timovima FUCZ pridružili i pripadnici PVJ Jablanica. Pored javnih površina, u Konjicu je obavljena i dezinfekcija kruga fabrike “Igman”.

Ove aktivnosti uslijedile su nakon što je premijer FBiH Fadil Novalić naložio Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ) da se otpočne sa sistematskom dezinfekcijom gradova u  FBiH kao jednoj od mjera u borbi protiv širenja zaraze korona virusa (Covid – 19). FUCZ danas nastavlja sistematsku dezinfekciju u Goraždu, a zatim i drugim gradovima na području Federacije BiH.

 

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete na realizaciji naredbe Štaba vezane za kontinuiranu dezinfekciju svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo i naredbe koje se odnose na dostavu lijekova osobama starijim od 65 godina. Članovi Štaba su upoznati da su upravitelji sa petkom 27. marta završili dezinfekciju svih ulaza koju su radili samostalno i da će biti nastavljeno provođenja kontinuirane dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada prema planu koji su izkoordinirali i pripremili timovi iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJP Veterinarska stanica sa upraviteljima. Štab je konstatovao, da su poduzete sve mjere i aktivnosti da od ponedjeljeka 30. marta počne implementacija naredbe vezane za dostavljanje lijekova osobama starijih od 65 godina koje žive same i  koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima. Štab je na sjednici donio i naredbu kojom se sva okupljanja, i javna i privatna, sa više od 20 osoba zabranjuju, dok se na skupovima do 20 osoba obavezno mora poštovati socijalna distanca i sve propisane epidemiološko-zaštitne mjere, kao i naredbu kojom je naređeno JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ da izvrši procjenu svojih materijalnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta u cilju suzbijanja širenja novog Coronavirusa (2019-nCov) i da ukoliko je neophodno angažira dodatne resurse, na način da sa istim zaključi ugovore o poslovnoj saradnji.     Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj dezinfekciji objekata i javnih površina pravnih i fizičkih lica i zajedničkih prostora na području općina Centar, Hadžići i Stari Grad.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići:

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena nastavila je aktivnosti na dezinfekciji ulica i javnih površina. Navedena Služba je također, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu, te radila na uspostavljanju adekvatnog vodosnabdijevanja objekata Federalnog MUP-a u Suhodolu.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća:

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite nastavljene su planske aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica koje su izvršavali KJKP Rad i VD Vogošća, kao i aktivnosti nabavke dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela i dr. opreme) i nabavke hrane za ugrožene građane Općine Vogošća, te aktivnosti na kontinuiranoj kampanji na poštivanju mjera zaštite građana od moguće zaraze koronavirusa putem lokalne RTV Vogošća.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite održao je dana 29.03.2020. godine, izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donio zapovijed i preporuku s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNK koja stupa na snagu odmah:

  1. Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko- neretvanskog kantona od 20:00 do 05:00 sati.

Građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko – zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i sl) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metara.

 

Grad Čapljina. U vremenu od 20:00 do 22:00 sati izvršena dezinfekcija javnih površina i saobraćajnica u gradu.

 

Općina Prozor-Rama.  Djelatnici PS Prozor Rama izvršili provjeru 56 osoba kojima je izrečena zaštitna mjera samoizolacije i utvrdila da sve osobe poštuju izrečenu mjeru.

                                                                                                                     

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirano je sedam osoba od kojih je jedna pozitivna na  virus (COVID-19), dok je 414 osoba stavljeno u samoizolaciju. Od kojih je 19 izašlo.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo na području Tuzlanskog, 30.03.2020 godine 10:00 sati, u izolaciji se nalazi 3741 osoba. Broj zaraženih osoba do trenutka pisanja izvještaja je 30.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer su u Zapadnohercegovačkom kantonu su potvrđeni novi slučajevi zaraze koronavirusom.  Do sada su u Širokom Brijegu 13, u Grudama 4 i Posušju 3 zaražene osobe a od toga je jedna osoba umrla u Grudama. Do sada je ukupan broj zaraženih 20.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
zaraženih 13 4 3 0 20
umrlih   1      
izliječenih          
Trenutno zaraženih 13 3 3   19

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 1010 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana,29.03.2020. godine  na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde testirane su 23 osobe na COVID-19 i svi nalazi su negativni.  Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Bosansko-podrinjskog kantona je 6.

Ukupan broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 155.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Prema podacima SLCZ-e Sanski most nema oboljelih od korona virusa, niti ima osoba u samoizolaciji.

Grad Cazin. Prema podacima SLCZ-e Grada Cazina u samoizolaciji se nalazi 1059 lica, dok je jedno lice pozitivno na korona virus.

 

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, broj osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji je 604.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema. Testirano je 17 osoba.

Prema informacijama iz MUP-a HBŽ i uprave za inspekcijske poslove HBŽ, na području županije nije bilo prekršaja zabrana kretanja i prekršaja samoizolacije.

Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije na danas, 29. ožujka 2020. godine održanoj 7. izvanrednoj sjednici donio je Zapovijed br:11-01-40-80/20, kojom se točka I. Zapovijedi županijskog stožera civilne zaštite broj:11-01-40±62.2/20 od 22. ožujka 2020. godine, mijenja i glasi: Zabranjuje se kretanje građanima na području Kantona 10 županije od 20.00h do 5.00h.

Građani na ulici-javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1.5 metar.

 

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervencije na gašenju požara i to:

–  niskog rastinja u naselju Ljepunice, te

–  na gašenju sijena, u naselju Mramor.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju u naselju Podgajevi, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja, u naseljima Babice i Huskići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Gračanica: Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Gornja Lohinja. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u naselju Hamida, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,
  • u kompaniji Arcelor Mittal, gdje je gorjelo staro ulje. Požar ugašen.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju šume, na lokalitetu Gornja Bočinja. Požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intevenciju na gašenju požara trave od 18:10 do 18:30 sati. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:15 do 12:15 sati, u mjestu Potkraj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 4.000 m².

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača, imali su intervenciju u Barama, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez, imali su tri intervencije: Šljivčica-gorjelo šikare i šiblje, Ul. Kulina Bana – požar stana, Tolovići-gorjelo šikare i šiblje. Svi požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:35 do 17:00 sati, na Bijelom brijegu, gdje je gorilo nisko rastinje,
  • od 17:10 do 18:30 sati, u Vranjevićima, gdje je gorilo nisko rastinje,
  • od 06:05 do 06:25 sati, na Mazoljicama, gdje je gorio otpad.

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

  • od 14:40 do 15:15 sati, u Bjelavama, gdje je gorila trava i rastinje,
  • od 14:45 do 15:25 sati, u Klepcima, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:00 do 14:00 sati, na Garištima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • od 17:45 do 20:00 sati, u Blatnici, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara od 12:35 do 13:15 sati, u ulici Kolonija, gdje je gorio dimnjak.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara od 12.20 do 13:15 sati, na poplatu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 13:45 sati, u naselju Podgrađe, gdje je  gorila trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvanaest manjih intervencija.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na području općine Novo Sarajevo, tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonio je 1 eksplozivno sredstvo.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK
Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).
Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.
Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.
Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.  Na području RS-a zabranjeno je kretanje starijim od 65 godina. U vremenu od 20h do 05h na snazi potpuna zabrana kretanja na području BiH.
Apelujemo na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

 

 

 

             OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE