Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.10.2020.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u F BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Federalnog zavoda za javno zdravstvo na dan, 28.10.2020. godine, do 24:00 sati.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 1 275
Posavski kanton 11 60
Tuzlanski kanton 115 873
Zeničko-dobojski kanton 40 1163
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 8 154
Srednjobosanski kanton 39 566
Hercegovačko-neretvanski kanton 303 2328
Zapadnohercegovački kanton 99 762
Kanton Sarajevo 107 2807
Kanton 10 76 413
Federacija BiH 799 9401

 

POPLAVE – VODOSTAJ

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 196,77 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je porastu duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    351 cm (pripremno stanje),    jučer 345 cm,

Bosanski Šamac………………………………    136 cm (normalno stanje),     jučer 135 cm,

Orašje…………………………………………..   366  cm (normalno stanje),     jučer 366 cm.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jednica općine Velika Kladuša imala je intervenciju u ulici Ibrahima Mržljaka, gdje je gorio stambeni objekat.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u dijelu grada (Kineski zid) gorio dimnjak,
  • u industrijskom dijelu, gorio otpad.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom period, imali su dvije intervencije manjeg intenziteta.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići: Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju kontejnera za otpad. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija: Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju štanda za prodaju voća i povrća, u naselju Tojšići. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 06:35 do 07:30 sati, na Smetovcu, gdje je gorio otpad.

 

Tehničke intervencije

Hercegovački-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina vršila je dezinfekciju dvorane u zgradi MUP-a, u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 28.10.2020 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice, dok se na lokalitetu Mobilna: Gračanica ne može ocijeniti.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog zamućenja vode na izvorištima Klokot, Ostrovica, Privilica i Trbljenik, koje su prouzrokovale obilne kišne padavine, preporučuje se potrošačima prokuhavanje vode prije upotrebe za piće. Voda sa izvorišta, Gata i Toplica je zdravstveno ispravna.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području Općina Sapna, Hadžići, Bosansko Grahovo i grada Goražde, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 5 eksplozivnih sredstava i 1 metak.

 

 

O S T A L O

 

Potraga za nestalom osobom

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer su četiri člana GSS-a Grude, dva člana HGSS-a Posušje i jedanaest članova GSS-a Ljubuški učestvovala u potrazi za nestalom osobom u Bugojnu. Beživotno tijelo pronađeno je  oko 21 sat.

 

 

                       

 

          OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE