Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je tri intervencije i to:

–        od 09:05 do 10:00 sati, na Kočinama, gdje je gorio otpad,

–        od 15:30 do 15:55 sati, u ulici Liska, gdje je gorio otpad te

–        od 02:50 do 03:30 sati, u mjestu Opine, gdje su gorile stare gume.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u vremenu od 19:05 do 19:45 sati, u mjestu Gabela, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u vremenu od 14:50 do 16:00 sati, u mjestu Gornji Radišići, pri čemu je izgorilo oko pola ha površine trave i niskog rastinja.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u vremenu od 19.00 do 20.30 sati, u mjestu Privalj, gdje je gorjela trava u polju. Požar je ugašen.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u mjestu Alagića njiva, gdje je gorilo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u Mjesnoj zajednici Radovlje, selo Sinačevići, na gešenju požara na štali, povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena materijalna šteta na krovnoj konstrukciji štale, požar je ugašen.

VODOOPSKRBA

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. DVD „Stari Vitez“ vrši odvoz pitke vode u Mjesne zajednice Ahmići i Bukve, a DVD „ Vitez“ vrši odvoz za Mjesnu zajednicu Dubravica, naselje Tolovići sa istakanjem u rezervoare po programu odvoza.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjo-bosanski kanton

Općina Kreševo. Dvije prijave pronađenog  NUS-a. na lokalitetu Kreševa,radi se o ručnoj bombi i sitnoj municiji i na lokalitetu Čamišće – Mratinići, radi se o jednom  NUS-u.

O pronalasku NUS-a obavješten „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 28.09.2016 godine, u 11:59 sati, iz Polocojske stanice Mostar Jug, pristigla prijava o postojanju NUS-a, u mjestu Gornji Vranjevići, u pčelinjaku, pronađena jedna granata.

O pronalasku NUS-a obavješten „A” tim Mostar i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Konjic. U 09:00 sati, Dž.Dž. iz mjesta Džajići, prijavila da se u blizini njene kuće, nalazi zaostala neeksplodirana granata. Mjesto pronalaska je obilježeno, upoznata je Općinska služba civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Čelić. „A“ tim za uklanjanje NUS-a FUCZ Tuzla, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Čelić.

Općina Kalesija. U protekla 24 sata KOC Tuzla, je zaprimio tri prijave o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Kalesija, radi se o ručnoj bombi, tromblonu i granati 82 mm.

B“ tim za deminiranje FUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, je primio jednu informaciju o pronalasku NUS-a. Dana, 29.9.2016. godine u 09:25 sati od strane Policijske stanice Ilidža, primili smo informaciju da je u njihovim prostorijama donešeno 20 kom metaka i dva okvira za pušku.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti tokom današnjeg dana.

O S T A L O

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. Prema informaciji iz Općinske službe civilne zaštite Busovača, u noći 27-og na 28.09.2016.godine, u mjestu Gornja Rovna, medvjed je nanio štetu na stadu ovaca u vlasništvu S.M., više ovaca je zaklano i ozlijeđeno.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE