Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Na jučerašnjoj devetoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ-e), s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) donijeta je jedna nova naredba, a za 14 već donijetih naredbi produžen je rok njihove primjene do daljnjeg, a u jednoj je izvršena i manja dopuna.

 

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ-e) je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (SKBM) uručio testove za detekciju korona virusa (COVID-19) koji su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, nabavljeni u skladu sa Odlukom FŠCZ po kojoj će se nabaviti 170 hiljada ovih testova.

 

Kliničkom centru Univerzitetu u Sarajevu jučer je uručeno 1.000, a Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 500 testova za detekciju korona virusa. Testovi će se, u skladu sa potrebama, u narednim danima kontinuirano dostavljati zdravstvenim ustanovama na području FBiH.
Za brži transport testova FUCZ-e je stavila na raspolaganje i dvije letjelice (žirokoptere) koje će se koristiti za ove potrebe.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BIH: 95 potvrđenih slučajeva;

– Utvrđeni uvezeni slučajevi iz Italije, Njemačke, Švicarske i Srbije. Lokalna transmisija na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.

– Dva veća klastera vezana za događaj u Konjicu (do sada 31 potvrđenih slučajeva, evidentirana 3. generacija kontakata) i slučaj u Mostaru (7 potvrđenih slučajeva).

– U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klastera.

– Evidentirana dva klastera u Zapadnohercegovačkom kantonu i jedan u kantonu Sarajevo.

– Novi improtirani slučajevi iz Austrije, Turske i SAD-a.

– Ukupno evidentirana 4 smrtna slučaja.

 

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 28.03.2020.

 

Kantoni Broj testiranih Broj novih slučajeva Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 27 2 8 2
Posavski kanton 6 1
Tuzlanski kanton 201 9 9
Zeničko-dobojski kanton 37 8
Bosansko-podrinjski kanton 49 5
Srednjobosanski kanton 33 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 229 1 33 1
Zapadnohercegovački kanton 34 6 17
Kanton Sarajevo 104 3 13 1
Kanton 10 17 0
Federacija BiH 737 21 95 4

 

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području HNK-a, potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Ukupan broj zaraženih je 13.

 

Kanton Sarajevo

– U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

– Štab je u cilju realizacije svoje naredbe, koja se odnosi na  dostavu lijekova osobama starijim od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližeg srodnika da se brine o njima, dostavio spiskove Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kako bi općinski štabovi civilne zaštite putem sekretara mjesnih zajednica mogli preuzimati lijekove iz apoteka propisane kao redovna terapija za ovu kategoriju stanovništva i iste predavati volonterima Crvenog križa Kantona Sarajevo i općinskih organizacija crvenog križa koji će lijekove dostavljati osobama starijim od 65 godina na adresu stanovanja.

Dana, 27.03.2020. godine pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo su u skladu sa naredbom i zaključkom Štaba, uručili KJP Veterinarska stanica Sarajevo u kojoj je formirana  Služba za veterinarske poslove, slijedeću zaštitnu opremu i sredstva: zaštitne rukavice 2000 komada, zaštitne maske 500 komada, zaštitno odijelo 12 komada i – alkohol 75% 100 litara.

– Štab je u toku jučerašnjeg dana pripadnike navedene Službe angažovao na planskoj dezinfekciji javnih objekata i površina.

 

Općinski štab civilne zaštite Ilidža

Općinski štab civilne zaštite je u toku jučerašnjeg dana angažovao svoje službe zaštite i spašavanja na dezinfekciji slijedećih prostora i ulica: Osijek, Hendekuša, Osik, Gaj brdo, Drage Filipovića, Karamušići, Osječki put, Bratunačka, Tukovi, Rate Dugonjića, Slana bara, Bosanskih ljiljana, sve ulice u MZ Hrasnica I i prostor oko MZ, ambulanta i vjerski objekti, sve ulice u MZ Hrasnica II i prostor oko MZ, ambulanta i vjerski objekti, sve ulice u MZ Sokolović Kolonija i prostor oko MZ, ambulanta i vjerski objekti, sve ulice u MZ Donji Kotorac i  prostor oko MZ i vjerski objekti, sve ulice u MZ Butmir i prostor oko MZ, ambulanta i vjerski objekti. Također,  je izvršena i  dezinfekcija zgrade Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i zgrade Općine Ilidža.

 

 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća

Općinski štab civilne zaštite je jučer u popodnevnim satima održao vanrednu sjednicu,  na kojoj je na osnovu dostavljenih preporuka dežurnog epidemiologa donio naredbu kojom prestaje zabrana ulaska i izlaska iz zgrade u kojoj stanuje osoba koja je zaražena koronavirusom. Poduzete su preventivne mjere, urađena je dezinfekcija stubišta i ispitani stanari pomenute zgrade koji su dali izjave da nisu bili u kontaktu sa pacijenticom u vrijeme njene samoizolacije na osnovu čega je dežurni epidemiolog utvrdio da nema potrebe za izolacijom svih stanara u ovoj zgradi.

 

Aktivisti Crvenog križa Vogošća su u posljednja dva dana za osobe starije od 65 godina dostavili 108 obroka,  kao i lijekove za četiri porodice, te prehrambeno-higijenskih paketa za četiri porodice.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena izvršila je dezinfekciju ulica kao i u dva navrata detaljno dezinfikovala parking i trotoare oko Doma zdravlja i ambulante u Pazariću i Tarčinu. Navedena Služba je također, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.

 

Općinski štab civilne zaštite je aktivirao Gorsku služba spašavanja, čiji pripadnici će  biti angažovani na dostavi lijekova i drugih životnih potrepština građanima koji su stariji od 65 godina i koji žive sami i nemaju bližnjih srodnika da se brinu o njima.

 

Crveni križ Hadžići zaprimio je šest poziva od građana koji su zatražili pomoć u hrani i istim će u subotu (28. marta) biti dostavljeni paketi hrane.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od koronavirusa.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK-a i poduzimaju Zakonom određene mjere.

 

Općina Olovo

Na području ove općine u kućnoj izolaciji se nalazi 157 osoba i pod kontrolom su Doma zdravlja Olovo. Nema novozaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. OŠCZ Olovo je u svakodnevnom zasjedanju. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji, a koji imaju posebne potrebe, penzionerima i drugim ugroženim građanima.

Općina Tešanj

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u samoizolaciji 573 pacijenata. Primjetno je smanjenje broja pacijenata u samoizolaciji iz razloga što je period samoizolacije istekao većem broju njih, ali svakodnevno se izdaju i nova rješenja o samizolaciji, na primjer u toku jučerašnjeg dana izdato je 38 novih rješenja o samoizolaciji. Jučer nije bilo sumnjivih slučajeva, niti su poslani uzorci na analizu. Trenutno su sa područja općine Tešanj 2 osobe zaražene sa Coronavirusom, i obje su smještene u KB Zenica, Prvooboljeli je jučer hitno operisan u KB Zenica zbog akutnog hiruškog stanja koje nema veze sa Corona virusom, operativni tok prošao uredno, za sada je u fazi oporavka. Druga pacijetica se osjeća dobro, stabilna i u fazi oporavka.

Od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra.

 

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešanju na potezu Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica i Jelahu na potezu Most Mračaj – Most radušica, Most Usora – Alpina.

 

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u toku noći zabilježeno je 1 kršenje naredbe o zabrani kretanja za period od 18:00 do 05:00 sati.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, a koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 18:00 do 05:00 sati.

Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNK-a zaprimljene su 4 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na rad jednog ugostiteljskog objekta i na osobe mlađe od 18 ili starije od 65 godina, koje se ne pridržavaju mjera o zabrani izlaska. Jedna osoba je prijavljena zbog ne pridržavanja mjera samoizolacije.

– 4 osobe su prijavile dolazak u BiH iz drugih zemalja, te su evidentirani, a njihovi podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

 

Grad Čapljina. Nije bilo prijava za kršenje samoizolacije.

 

Općina Čitluk. Od strane Županijskog karitasa dostavljeno je 100 pari rukavica i 100 maski.

Volonteri Crvenog križa redovito vrše dostavu kućnih potrepština i lijekova za starije i nemoćne osobe u MZ Vionica.

– U suradnji Crvenog križa Čitluk i Crvenog križa Mostar-Blagaj, dostavljena je humanitarna pomoć, hrana i kućne potrepštine za jednu osobu iz Blizanaca.

 

Općina Stolac. Iz Doma zdravlja Stolac izvještavaju da nema sumnjivih na virus COVID-19.

– Prostor Sportske dvorane Stolac određen je za trijažu, dok je dio Osnovne škole određen za liječničko osoblje.

– Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Komunalnog  i  Elektro poduzeća vršili su sitne popravke kako bi se moglo izvršiti čišćenje i dezinfekcija.

– Planirano je za početak staviti u funkciju 40 kreveta.

– Prostorije motela „Vila Raguza“, određene su za smještaj i izolaciju osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije.

 

Općina Neum. Nisu zabilježena kršenja mjera samoizolacije.

Iz Doma Zdravlja Neum izvještavaju da su izdata 3 nova rješenja o samoizolaciji.

Svi kojima su izrečene mjere, redovno se javljaju dežurnom liječniku i nemaju nikakvih simptoma.

 

Općina Jablanica. Izvještaj o aktivnostima Općinskog štaba CZ-e u cilju provođenja naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite:

– dana 27.03.2020.godine, izvršeni su  molerski  i vodoinstalaterski radovi na Izolatoriju u objektu „Dom Samaca“, čiji je vlasnik JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, za smještaj osoba koje nemaju uvjete za kućni tretman (starije osobe bez nadzora, korisnici staračkog doma, pacijenti koji nemaju uvjeta provođenja izolacije u kućnim uvjetima. Radovi se nastavljaju danas.

– Jučer su javno objavljeni brojevi Mobilnih timova matičnih ureda, a informacije o kontakt telefonima za građane su postavljene putem RTV Jablanica, WEB stranice Općine Jablanica i putem live kamera BH Telekoma na području Općine Jablanica.

– Na području Općine u izolaciji se nalazi 210 osoba.

– Patrole policije izvršile su kontrolu osoba sa područja Općine kojima je određena samoizolacija od strane federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa vezano za pandemiju korona virusa, a iste su zatečene na adresi stanovanja uz poštivanje naloženih mjera.                   Sve donesene naredbe od Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba Civilne zaštite se provode i iste se poštuju na području Općine.

– Izuzetak je slučaj kada je jedna osoba sa područja Općine Prozor-Rama zatečena u  Neretvanskoj ulici, a prekršila je rješenje o samoizolaciji o čemu je upoznat Kantonalni sanitarni inspektor koji će poduzeti dalje zakonske mjere.

– Policijska stanica Jablanica je javno pozivala građane na suradnju i prijavljivanje kršenja mjera samoizolacije, nepoštivanja policijskog sata, zabrane kretanja lica mlađih od 18 i starijih od 65 godina, zabrane rada ugostiteljskih objekata i dr.

– PS Jablanica se javno zahvalila građanima na razumijevanju i dosljednom ponašanju u zajedničkoj borbi protiv pošasti zvane COVID 19.

 

Općina Prozor-Rama. Djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 128 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da sve osobe poštuju izrečenu im mjeru.

– Na području Općine je, u proteklih 24 sata prijavljeno osam (8) osoba pristigle iz inozemstva, te će za iste u toku dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije.

– Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području Općine Prozor-Rama do 14:00 sati, dana 27.03.2020. godine, je 280.

– Dana 27.03.2020. godine, boravak na području Općine prijavile su tri (3) osobe koje imaju prebivalište u drugim općinama BiH.

                                                                                                                      

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirano je šest osoba od kojih je jedna pozitivna na  virus (COVID-19), dok je 395 osoba stavljeno u samoizolaciju. Od kojih je 19 izašlo.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jutros  do 08:00 sati, u izolaciji se nalazi 5.037 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

– Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

– Trenutno na području Bosansko–podrinjskog kantona Goražde nema novoregistrovanih (pozitivnih) na ovaj virus. Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Kantona je 5.

 

Unsko-sanski kanton

– Vlada Unsko-sanskog kantona dana 20.03.2020.godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

– Prema podacima infektivnog odjela Kantonalne bolnice dr Irfan Ljubijankić, podatak da je primljena 1 pacijentica iz općine Sanski Most. Pacijentica je bila u izolaciji, za nju je bris poslan za Sarajevo, tako da još uvijek nemaju potvrdu vezano za Corona virus. Na odjelu je ukupno 12 pacijenata, 2 pozitivna pacijenta se nalaze u intenzivnoj jedinici izolatorija, a 5 je pacijenata koji su u izolaciji. Ostali pacijenti su druge dijagnoze.

– Iz Doma zdravlja Bihaća, podatak da su ukupno četiri pacijenata u specijalnoj COVID 19 ambulanti.

– Prema  podacima Službi civilne zaštite općina/gradova na području USK-a u samoizolaciji se nalaze lica u općinama i to: Sanski Most – 230 lica, Bužim – 288 lica.

 

Kanton 10

U toku jučerašnjeg dana broj osoba za zdravstveni nadzor i izolaciju povećan je na 612.

Dan prije u izolaciji je bilo 600 osoba.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 za sada nema.

 

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, u naselju Smoluća.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je dvije intervencije na gašenju požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, u naseljima Rainci i Vukovije.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Vranduk, u tunelu Vranduk, gdje je došlo do požara na kompresoru. Požar je ugašen. Povrijeđenih osoba nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta.

Općina Kakanj.  Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je dvije intervencije na gašenju dva šumska požara, u mjestu Bare. Požari su ugašeni. Povrijeđenih lica nije bilo.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda, imala je intervenciju na gašenju požara od 10,31 do 11:59 sati, gdje su gorjeli nisko rastinje i bjelogorična šuma, u mjestu Dučići. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vatrogasna jedinica imala je intevenciju na gašenju požara  od 13:10 do 14:10 sati, u mjestu Lipovice (na putu Posušje –Grude),  gdje su gorjeli trava i hrastova šuma. Opožareno oko 800 m2 površine, a požar su pogasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:40 do 22:55 sati, u Drežnici, gdje su gorjeli trava i rastinje, te

– od 20:00 do 20:30 sati, u Dubrovačkoj ulici, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od  10:45 do 11:15 sati, u Gabeli, gdje su gorjeli trava i rastinje, te

– od 11:30 do 11:30 sati, na Bivoljem brdu, gdje su gorjeli rastinje i otpadni materijal, te

– tehničku intervenciju od 19:00 do 21:30 sati, gdje su izvršili dezinfekciju javnih površina i prometnica u gradu.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:15 do 15:00 sati, u Gradnićima, gdje su gorjeli smreka, trava i nisko rastinje,

– od 14:30 do 15:45 sati, u Donjoj  Blatnici, gdje su gorili trava i nisko rastinje, te

– od 15:50 do 16:40 sati, u Gornjoj  Blatnici, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:55 do 18:35 sati, u Ul. Tušćica, gdje je gorio dimnjak.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije, od čega: dvije na gašenju dimnjaka i dvije na gašenju niskog rastinja.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Busovača, Livno, Travnik, Kalesija i Hadžići, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 6 eksplozivnih sredstava.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE