Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 26.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2506 uzoraka, od čega je 466 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 60 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovana je 21 novozaražena osoba. U samoizolaciji se nalazi 519 osoba. Pozitivno je 307 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6613 osoba na COVID-19, od kojih je 2389  pozitivno  (2171 osoba je izliječena, 118 osoba je preminulo), a aktivno je 77 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati     115 cm 160 cm
Mostar 06:15 sati        517 cm 850 cm
Čapljina 06:30 sati         -85 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:15 sati        281 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:15 sati        114 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:15 sati         66 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati    155 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati         71 cm 130 cm

 

Kanton Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 26 novembra 2021. godine na prijedlog Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab)  donijela Odluku o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, kojom je van snage stavljena Odluka o proglašenju stanja prirodne od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine.

Navedenom Odlukom, određeno je da će Štab nastaviti raditi i u saradnji sa općinskim štabovima civilne zaštite pratiti stanje na ugroženom području i da će na bazi istog utvrđivati obim i potrebe za angažovanjem snaga i sredstava civilne zaštite, te je utvrđena obaveza za sve rukovodioce kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava, samostalnih kantonalnih upravnih organizacija, javnih ustanova i institucija, rukovodioce gradskih i općinskih službi za upravu,  rukovodioce javnih preduzeća i drugih pravnih subjekata, da u okviru svoje redovne djelatnosti vrše i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje  posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće i da će te poslove vršiti sve dok postoji potreba za istim.

Odlukom o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, zadužena je Kantonalna komisija za procjenu šteta da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) izvrši sve poslove na procjeni šteta, te da na osnovu izvještaja općinskih komisija za procjenu šteta izradi zbirni izvještaj o procjeni šteta od poplava na području Kantona Sarajevo u roku utvrđenom u članu 12. Uredbe.

Od općinskih operativnih centara civilne zaštite: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obavješteni da su njihovi općinski štabovi civilne zaštite nastavili sa aktivnostima i mjerama na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području, te da njihove općinske komisije za procjenu šteta u skladu sa propisanim procedurama i metodologiji rade na procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem poplava.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrgasna jedinica grada Zenica imala je tehničku intervenciju, na otvaranju ulaznih vrata stana, starijoj osobi.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka u zgradi, u gradu, nije bilo materijalne štete.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su dvije manje intervencije i to: jedna na gašenju zapaljenog dimnjaka, te jednu na obezbjeđenju.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Kanton 10

U toku noći na području sela: Strupnić, Kovačić i Čelebić, dolazilo je do prekida u napajanju električnom energijom.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osobama

 

Zeničko-dobojski kanton

Pripadnici Federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom iz sastava Federalne uprave civilne zaštite jučer su nastavili potragu za drugim radnikom turske kompanije “Čengiz Insaat”  koji je 8. novembra pao u nabujalu rijeku Bosnu. Dva tima sa čamcima, potrebnom opremom, tehničkom i medicinskom podrškom,  pretraživao je lijevu i desnu obalu i korito rijeke Bosne u zoni od mjesta nesreće u Begovom Hanu nizvodno prema Žepču. U ovoj potrazi osim FUCZ uključeni su bili  i tim sa sonarom Odjela za javnu sigurnost distrikta Brčko BiH, pripadnici Ureda za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama – AFAD iz Turske, CZ Žepče, PU Žepče, te radnici kompanije “Čengiz Insaat”,  koji od početka pomažu u potrazi. Na lokacijama na kojima se odvijala potraga ronioci Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom  su  pretraživali mjesta u rijeci na kojima je na osnovu detekcije sonara postojala indicija da bi se moglo nalaziti tijelo za kojim se traga.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za veći dio Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih povremeno jakih udara vjetra južnog smjera brzine 40-50 km/h.

Količina pdavina (mm) izmjerene u protekla 24h: Banja Luka i Sanski Most 16; Bihać i Sarajevo 9; Bijeljina i Doboj 8; Bjelašnica, Han Pijesak i Bosanski Novi 5; Bugojno i Zenica 10; Čemerno 61; Gacko 44; Gradačac 12; Ivan Sedlo i Mostar 29;  Mrkonjić Grad 20.          

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR