Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 18:48  sati, u Rodoču, gdje je   gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:15 do 16:15 sati,u Žitomisliću, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:15 do 15:45 sati,u Ortiješu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

 Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 05:30 do 07:15 sati,u Čeljevu, gdje je  gorjela trava i rastinje,

– od 09:30 do 10:15 sati, u Gnjilištima, gdje je  gorjela trava i biljni otpad,

– od 14:15 do 17:45 sati, u Ševaš polju, gdje je  gorjela šuma i rastinje. Opožareno je cca 0,5 ha šume,

– od 18:00 do 20:00 sati,  na Jasenici, gdje je  gorjela šuma i rastinje,

– od 19:05 do 20:30 sati,u Gnilištima, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 19:20 do 20:20 sati,u Čeljevu, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

 Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:00 do11:30 sati, na Časku, gdje je  gorjela trava, nisko rastinje i loza,

– od 11:00 do 12:50 sati,u Međugorju, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:35 do 14:50 sati,u Donjem Malom Ograđeniku, gdje je  gorjela trava i nisko raslinje,

– od 18:20 do 21:15 sati, na Odacima, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Stolac. Vatrogasna jedinca općine Stolac od dana 25.09.2018. godine, na lokaciji Pješivac-Kula, gasi požar gdje gori trava i nisko rastinje. Požar je pod kontrolom ali je zbog jakog vjetra otežano gašenje. Svi pripadnici DVD Stolac su na terenu. Za sada nisu ugroženi stambeni i drugi objekti.

                                                                                                  

Zapadnohercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 14:30 sati, na lokalitetu Kuljića Brig, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma na površini cca 1.5 ha. Na intervenciji učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom.

– od 16:20 do 18:00 sati, u mjestu Privalj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 0,1 ha. Na intervenciji učestvovala 3 vatrogasca i jedno vozilo.

– od 17:00 do 18:30 sati, u mjestu Buhovo, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma na površini cca 0,1 ha. Na intervenciji učestvovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

– od 18:40 do 21:00 sati, na lokalitetu Zaobilaznica za Mostar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 0,1 ha. Na intervenciji učestvovala 3 vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:30 do 17:30 sati, u mjestu G.Radišići, gdje je gorjelo sijeno na privatnom posjedu. Na intervenciji učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:20 do 20:30 sati, u mjestu Grljevići, na lokalitetu Zadrine kuće, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 0,1 ha. Na intervenciji učestvovala 3 vatrogasca i jedno vozilo.

– od 19:35 do 21:10 sati, u mjestu Studenci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 0,5 ha. Na intervenciji učestvovala 3 vatrogasca i jedno vozilo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica  grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara divlje deponije otpadnog materijala u Mramoru, te jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u ul. Mitra Trifunovića Uče.

 Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća  imala je  intervenciju na gašenju požara zapaljene trave.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina  imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Tržac-Urga od 02:30 – 05:20 sati,  gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu-garaži. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa dva vozila, na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija i to: jednu intervenciju na spaljivanju dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog automobila, te četiri obezbjeđenja javnih događaja.

Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave u naselju Tetovo, gdje je gorio dimnjaka u naselju Radakovo, te  dva požara gdje je gorio otpadni materijal.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Dana 26.09.2018.god. došlo je do pomora ribe na jezeru Modrac. Na lice mjesta izašli su vodoprivredni inspektori KUIP TK koji su uzeli uzorke za analizu, a privremeno je zatvorena i fabrika vode za vodosnabdijevanje Tuzle na Modracu.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 26.09.2018. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalititetima BKC, Bukinje i Lukavac dok se na lokalitetima Skver, Živinice i Mobilna Kalesija nije mogao ocijeniti.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

 Općina Gračanica. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, vršili su  prikupljanje i uništavanja NUS-a na području općine Gračanica.

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, nastavili su radove na deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići III“ na području općine Banovići.

 Kanton Sarajevo

Općina Vogošća. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je   informaciju o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstava  u ul. Muje Šejte br. 58.

Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE