Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.01.2016. godine, do 10:00 sati

 

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju u MZ Donjići, gdje je gorjela električna instalacija na trafostanici.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Lohovo, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na površini od oko 4 ha. U požaru su oštećena tri elektro-stuba koja su imovina „Elektrodistribucije“ Bihać i oštećeno je ili potpuno izgorjelo oko 100 bandera koje su privatno vlasništvo, a bile su složene na mjestu zahvaćenom požarom.

 

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju od 22:45 do 00:30 sati u mjestu Mahmića Selo, gdje je došlo do požara u silosu sa piljevinom stolarske radionice. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je manja šteta.

 

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 21:10 do 23:30 sati, u mjestu Vrnogračka Slapnica, gdje je gorjela kuća. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je veća šteta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Visočki vatrogasci su, u naselju Dubrave, ugasili požar dimnjaka na privatnoj kući, koji je zahvatio krovnu konstrukciju.

 

Osim navedenih požara, Vatrogasne jedinice na području Federacije BiH su imale više manjih intervencija na gašenju dimnjaka, otpada i niskog rastinja, a posebno na području Kantona 10, gdje je došlo do više požara otvorenog prostora usljed neopreznog paljenje nepokošenih livada od strane mještana.

 

ZAGAĐENOST OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka i dalje na snazi prva epizoda „Pripravnosti“ i nadležne institucije poduzimaju mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 26.01.2016 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići, dok kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je prijavu o pronalasku jedne ručne bombe na području općine Gradačac.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE