Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 25.03.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 798 uzoraka, od čega je 98 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 43 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 12 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 188 osoba. Pozitivne su 143 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9588 osoba, od kojih je 4731 pozitivno (4564 osobe su izliječene, 153 osobe su preminule), a aktivno je 14 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 25.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod osam osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih osoba. Zaključno sa 25.03.2022. godine, aktivno su zaražene četiri osobe, oporavljeno je 3947 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 08:30 do 10:00 sati, u mjestu Ćojluk, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 10:10 do 11:35 sati, u mjestu Jesenica, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 11:50 do 14:30 sati, u mjestu Bužimkići, gdje je gorelo nisko rastinje,
 • od 12:00 do 20:00 sati, u mjestu Ćojluk, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 12:30 do 14:30 sati, u mjestu Kubeti, gdje je došlo do požara na stambenom objektu – kući.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 16:15 do 19:10 sati, u  mjestu Bravsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 12:30 do 16:55 sati, u mjestu Salkići, gdje je gorjela šuma,
 • od 18:35 do 19:15 sati, u mjestu Prošići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:00 do 21:40 sati, u mjestu Lubanovo brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 12:18 do 13:30 sati, u mjestu Vrše, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:28 do 14:45 sati, u mjestu Gerzovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:45 do 16:15 sati, u mjestu Gerzovo, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući,
 • od 19:07 do 00:15 sati, u mjestu Čirkići, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je 10 intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 11:55 do 13:35 sati, u mjestu Drenovac, gdje je gorjela šuma,
 • od 12:10 do 15:40 sati, u reonu mjesta Kudići-Munjakovići, gdje je gorjela šuma,
 • od 16:56 do 17:25 sati, u mjestu Stari Grad, gdje je gorjela trava,
 • od 14:05 do 19:25 sati, u mjestu Crkvina, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 15:30 do 18:20 sati, u mjestu Vapnara, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:43 do 20:04 sati, u mjestu Todorovska čelinja, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:26 do 20:40 sati, u mjestu Kudići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:30 do 21:15 sati, u mjestu Trnovi, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 21:22 do 22:55 sati, u mjestu Jablan, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 01:20 do 03:30 sati, u mjestu Todorovska Čelinja, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic.  Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 12:20 do 14:05 sati, u mjestu Brđani, gdje je gorjela kuća i dvije štale,

– od 19:23 do 20:00 sati, na Pokojištu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:10 do 20.20 sati, u Brđanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:50 do 22:15 sati, u mjestu Krupac, gdje je gorjela šuma,

– od 05:50 do 06:55 sati, u mjestu Bradina, gdje je gorjela kamionska prikolica.

Požar u Spiljanima je trenutno pod kontrolom, vatrogasci dežuraju na terenu.

Aktivni požari:

Obri – gori mješovita šuma i nisko rastinje.Trenutno nema prijetnje naseljenim mjestima.

Vrabač- gori deponija otpada i borova šuma.

Sinoć od 22:20 sati, izbio je požar na Bukovoj glavi, gori šuma i nisko rastinje.

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

– od 09:30 do 11:00 sati, u blizini sela Hudutsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:00 do 12:20 sati, u blizini sela Krančići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:45 do 18:00 sati, u blizini Marined Pećine, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 14:00 sati, u ul. Kralja Tomislava, gdje je gorjela kuća,

– od 14:00 do 15:30 sati, u blizini sela Parcani, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 14:30 do 17:30 sati, u selu Krančići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:00 do 19:30 sati, u naselju Dole, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:30 do 21:30 sati, u selu Krančići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Aktivni požari :

– Na lokaciji Tošanica-Hudusko, gori šuma i nisko rastinje.

– U mjestu Parcani, gori šuma i nisko rastinje.

– Sinoć od 18:00 sati, u mjestu Blace ,gori šuma i nisko rastinje.

Trenutno nijedan aktivni požar ne prijeti naseljenim mjestima.

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

– od 09:40 do 10:35 sati, u naselju Rodoč, gdje je gorjela trava,

– od 09:50 do 10:20 sati, u Ćemalovića sokaku, gdje je gorjela trava,

– od 14:55 do 19:15 sati, na Sretnicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:25 do 15:40 sati, u ul. Petra krešimira IV, gdje je gorio otpad,

– od 16:45 do 17:00 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava,

– od 02:40 do 03:00 sati, u ul. Kneza Branimira, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:15 do 09:00 sati, u Višićima, gdje je gorio dimnjak,

– od 12:40 do 13:00 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 13:30 do 14:00 sati, na Bivoljem brdu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 15:35 do 16:30 sati, u Počitelj brdu, gdje je gorjela šuma i otpad,

– od 17:00 do 18:05 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 17:50 do 18:25 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 18:35 do 19:00 sati, u Počitelju, u ruševnom objektu, gdje je gorio otpad.

Općina Čitluk. Tokom jučerašnjeg dana požar iz Širokog Brijega se širio prema Gornjoj Blatnici, jednim dijelom u općini Čitluk, na nepristupačnom terenu. Trenutno je požar još uvijek aktivan i nema prijetnje naseljenim mjestima.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:05 do 11:30 sati, u mjestu Kremenac, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,
 • od 13:00 do 14:15 sati, u mjestu Jančica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Od 05:40 sati, u mjestu Klepovica gori deponija otpada. Požar je još uvijek aktivan, ali manjeg intenziteta.

Požar od juče u mjestu Mramor kod Hutova i Cerova, gdje je gorjelo rastinje ugašen je u 13:30 sati.

Od 14:00 do 19:00 sati, u mj. Dašnica je gorjelo rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasana jedinica Živinice je imala četiri intervencije na gašenju požara i to:

– nisko rastinje, na lokaciji Đurđevik,

– nisko rastinje, na lokacij Vrnajevići,

– nisko rastinje, na lokaciji Dubrave,

–  dimnjak na lokaciji TC Porto.

Grad Srebrenik. Vatrogasana jedinica Srebrenik imala je devet intervencija na gašenju požara:

 • 2x požar niskog rastinja, na lokaciji Špionica,
 • nisko rastinje, na lokaciji Tinja Donja,
 • nisko rastinje, na lokaciji Čekanići,
 • nisko rastinje, na lokaciji Ljenobud,
 • nisko rastinje, na lokaciji Falešići,
 • nisko rastinje, na lokaciji Jasenica,
 • 2x požar Šuma, na lokaciji Previle.

Općina Lukavac. Vatrogasana jedinica Lukavac imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– 2x požar niskog rastinja i šume, na lokacijji Panjik Bajkovac,

– nisko rasinje, na lokaciji Modrac,

– nisko rastinje, i otpad na lokaciji Puračić,

– otpad, na lokaciji centar.

Općina Kalesija. Vatrogasana jedinica Kalesija imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje, na lokaciji Staro Selo,
 • nisko rastinje, na lokaciji Markovići,
 • nisko rastinje, na lokaciji D. Rainci,
 • nisko rastinje, na lokaciji Dubnica.

 

Grad Gračanica. Vatrogasana jedinica Gračanica imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na lokacijama, Lendići i Lohinja.

Grad Gradačac. Vatrogasana jedinica Gradačac imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja na lokaciji Vida 1.

Grad Tuzla. Vatrogasana jedinica Tuzla imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

 • kuća na lokaciji Admira Dedića 85,
 • na motornom vozilu, na lokaciji Branislava Nušića,
 • 5x nisko rastinje, Kicelj, 21 Decembar, Šići, Ljepunice, Brgule,
 • 1x gašenje otpada u kontejneru.

Svi požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je devet intervencija na gašenju požara  i to:

-od 08:45 do 09:25 sati, 2 vatrogasaca s  vozilom  gasili su požar u mjestu Donja Bistrica. Gorjela je šuma. Opožarena je veća površina.

– od 09:20 do 10:00 sati, 2 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u Širokom Brijegu, na lokalitetu zaobilaznice za Mostar. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 500 m² površine.

– od 10:00 do 11:00 sati, 3 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u mjestu Trn. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 800 m² površine.

– od 11:15 do 13:00 sati, 3 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar na zaobilaznici za Mostar. Gorjela je borova šuma. Opožareno je oko 800 m² površine.

– od 11:30 do 13:30 sati, 6 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Trn. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 4.000 m² površine.

– od 13:10 do 15:30 sati, 2 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Ljuti Dolac. Gorjela je šuma i rastinje,

– od 13:00 do 20:00 sati, 5 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar  na lokalitetu Ivanj Draga. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 500.000 m² površine,

– od 19:30 do 20:00 sati, 2 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Izbično. Gorjelo je  nisko rastinje. Opožareno je oko 5.000 m² površine.

– od 16:45 do 20:30 sati, 3 vatrogasca s vozilom gasili požar u mjestu Ljuti Dolac. Gorjela je šuma i nisko rastinje. Opožareno je oko 30.000 m² površine

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 13:10 do 14:40 sati, 2 vatrogasaca s vozilom, gasili su požar na lokaciji Jaža. Gorjela je suha trava. Opožareno je oko 3.000 m² površine.

– od 15:00 do 19:10 sati, 2 vatrogasaca s vozilom i 30 pripadnika DVD-a Rakitno gasili su požar u mjestu Rakitno, na lokalitetu Štitar. Gorjela je trava koja je prijetila borovoj šumi. Opožareno je oko 30.000 m² površine.

– od 20:45 do 22:00 sati, 20 pripadnika DVD-a Rakitno gasili su požar na lokalitetu Zbornjača. Gorjela je trava koja je prijetila borovoj šumi. Opožareno je oko 1.300 m² površine.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara   od 17:00 do 18:00 sati. 2 vatrogasaca s vozilom gasili su požar u mjestu Grude. Gorjela je trava. Opožareno je oko 2.000 m² površine.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde je dobila dojavu o požaru na niskom rastinju u mjestu Berič. Odmah po dojavi u 15:22 sata, dva vatrogasca s jednim vozilom  izlaze na lice mjesta i provode akciju gašenja požara te istu završavaju u 17:10 sati. U navedenoj akciji gašenja požara učestovali su: dva policajca i četiri građanina. 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 20 manjih intervencija i to: 17 intervencija na gašenju niskog rastinja, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju zapaljene šupe i jednu tehničku intervenciju ( otvaranje vrata).

 

Kanton 10

Grad Livno

Dana 25.03.2022. god u selu Potkraj općina Livno došlo je do prostornog požara u kojem je gorjela trava i nisko raslinje. Požar je prijetio i kućama. Ovaj požar su ugasili pripadnici VD-a Livno i radnici Šumarije Livno.

Dana 25.03.2022. god na planinskom prijevoju Korićina, također je došlo do prostornog požara u kojem gori trava, nisko rastinje i šuma. Ovaj požar se širi prema selu Dragnjić u općini Glamoč. Gašenje ovog požara je otežano zbog minsko sumnjivog područja. U gašenju učestvuju pripadnici VD-a Livno i radnici Šumarije Livno.

 

 

 

 

 

 

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR