Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Federalni štab civilne zaštite, kojeg je na 162. hitnoj sjednici imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, održao je 7. vanrednu sjednicu. Štab u prethodnom sastavu brojao je 21 člana i kao takav nije se pokazao efikasan kada je bilo potrebno donošenje hitnih Odluka koje će zaštiti stanovništo i obezbijediti svu potrebnu medicinsku opremu. Zbog toga je Vlada FBiH smanjila broj članova Štaba na devet, računajući  da članovi Štaba moraju biti iz institucija koje su u ovom trenutku najrelevantnije  za donošenje ovih odluka.

Na 7. vanrednoj sjednici FŠCZ, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, donijeta je Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) u vrijednosti od 7.128.012,00 KM. Radi se o nabavci zaštitnih maski, dezinfekcionog sredstva, zaštitnih rukavica, zaštitnih odijela, zaštitnih naočala i 170 hiljada testova za detekciju nCov-2019 all in one test/kit/RNA (testovi na korona virus).

Prijedlog za poduzimanje hitnih mjera na reduciranju broja graničnih prijelaza na kojima je osigurana dvadesetčetverosatna sanitarna kontrola federalnih inspektora upućen je prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Na jučerašnjoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba u kojoj se iz naredbe od 21.3.2020. godine, od zabrane kretanja građana na području Federacije BiH u periodu od 18.00. do 5.00 sati, izuzimaju i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Izuzetak iz ove Naredbe odnosi se na domaće i strane državljane, vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati  Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

 

Zavod za javno zdravstvo FBiH

FEDERACIJA BIH: 62 potvrđenih slučajeva;

-Utvrđeni uvezeni slučajevi iz Italije, Njemačke i Srbije. Lokalna transmisija na području tri kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.

-Dva veća klastera vezana za događaj u Konjicu (do sada 23 potvrđena slučaja, evidentirana 3. generacija kontakata) i slučaj u Mostaru (7 potvrđenih slučajeva).

-U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klastera.

-Novi klasteri u Zapadnohercegovačkom kantonu i kantonu Sarajevo.

-Ukupno evidentirana 3 smrtna slučaja.

 

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 25.03.2020.

Kantoni Broj testiranih Broj novih slučajeva Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 27 6 1
Posavski kanton 4 1
Tuzlanski kanton 121 0
Zeničko-dobojski kanton 32 8
Bosansko-podrinjski kanton 17 4
Srednjobosanski kanton 24 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 187 2 26 1
Zapadnohercegovački kanton 17 4 7
Kanton Sarajevo 79 4 9 1
Kanton 10 12 0
Federacija BiH 520 10 62 3

 

 

Kanton Sarajevo

Dana, 25.03.20202. godine održana je 2. redovna sjednica Štaba, na kojoj je između ostalog, analizirano stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

S obzirom da svi općinski štabovi civilne zaštite nisu u zadatom roku dostavili spiskove osoba starijih od 65 godina koje žive same, Štab je preko Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite naložio općinskim štabovima civilne zaštite koji nisu dostavili spiskove da ih dostave do kraja dana, kako bi se navedenim osobam što prije  pružila podrška u dostavi neophodnih životnih potrepština.

Štab je na sjednici donio i slijedeće naredbe:

  • Naredbu kojom se naređuju kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo, za čiju realizaciju je zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
  • Naredbu kojom se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da 500 litara raspoloživih količina alkohola 75%, a koje su donacija Sarajevske pivare d.d. raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, JU „Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš“, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo,  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i KJP Veterinarska stanica Sarajevo.
  • Naredbu kojom se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji raspoložive količine zaštitne opreme (zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa) i stavi ih na raspolaganje Štabu.

Štab je u toku dana uručio i uručio opremu koja je neophodna za rad KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo.

Štab je za zadužio Kantonalnu upravu civilne zaštite Kantona Sarajevo  da raspoložive količine zaštitne opreme (zaštitnih maski, rukavica, mantila i kapa) koje je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo dala na raspolaganje Štabu, podijeli, prema prioritetima.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća:

Dana, 25.03.2020. godine izvršena je primopredaja putničkog motornog vozila koje Općina Vogošća kupila za potrebe opremanja Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća. U toku jučerašnjeg dana nastavljene su aktivnosti nabavke dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela i dr. opreme) i nabavke hrane za ugrožene stanovnike Općine Vogošća, te kontinuirana kampanju na poštivanju mjera zaštite građana od moguće zaraze koronavirusa putem lokalne RTV Vogošća.

Općinski operativni centara civilne zaštite Hadžići:

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu. Crveni križ Hadžići zaprimio je pet poziva od građana koji su zatražili pomoć u hrani i istim su dostavljeni paketi hrane.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Maglaj: U samoizolaciji 789 lica, timovi za kontrolu izvršili obilazak istih, bez nepoštivanja mjera zabrane kretanja. Dezinfekcija javnih površina od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, takođe je izvršena podjela zaštitnih maski za građane od strane Crvenog Križa. Nema zaraženih korona virusom, bris koji je ranije kontrolisan od jednog pacijenta nalaz je negativan.

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 163 osoba i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. OŠCZ u svakodnevnom zasjedanju. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji, sa posebnim potrebama i starijim osobama kojima je onemogućeno kretanje.

Općina Zavidovići: Građani u većem dijelu poštuje sve naredbe i preporuke nadležnih organa. Ono što može da predstavlja problem je i dalje dolazak naših sugrađana iz inostranstva, naročito iz  država sa visokim stepenom zaraze od korona virusa.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite održao je dana 25.03.2020. godine, dvije izvanredne telefonske sjednice na kojima je donio niz zapovijedi i preporuka s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNK koje stupaju na snagu odmah:

  1. Zapovijeda se obustava posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
  2. Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija.
  3. Zapovijeda se domovima zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu da organiziraju pružanje hitnih stomatoloških usluga građana.
  4. Zapovijeda se općinskim/ gradskim štabovima civilne zaštite da odmah ustroje mobilne timove matičnih ureda u svakoj općini / gradu u HNŽ-u i odmah javno objave njihove kontakte kako bi, po pozivima osoba starijih od 65 godina života kojima je onemogućeno kretanje, išli na kućne adrese i izdavali potrebne pomoći.

Općina Neum. U kontaktu sa Domom zdravlja Neum, izdata su 3 nova rješenja o samoizolaciji, a za 4 osobe je rješenje isteklo.

Općina Jablanica. Izvršena kontrola lica kojima je određena mjera samoizolacije , a isti su zatečeni na adresi stanovanja uz poštivanje naloženih mjera.

Danas je izvršeno pranje i dezinfekcija ulica koje su vršili vatrogasci i JKP „Jablanica“ d.d.u selima: Glodnica, Žuglići, Šabančići, Mrakovo, Brgulići,Rodići i Krstac. Određen je izolatorij u objektu-Dom Samaca, čiji je vlasnik  podružnica Hidroelektrane  na Neretvi Jablanica,a koji će služiti za smještaj pacijenata koji nemaju uslove za kućni tretman.  

Općina Prozor Rama. Djelatnici PS Prozor Rama izvršili provjeru za 41 osobu kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdila da sve osobe poštuju izrečenu mjeru.

Tokom dana prijavljeno 19 osoba koje su stigle iz inozemstva, te će za iste biti izrečene zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj pristiglih osoba iz inozemstva na području općine je 256. Također u toku proteklog dana 7 osoba prijavilo boravak na području naše općine a koje imaju prebivalište u drugim općinama u BiH.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske je testirano 3. osobe od kojih je 1. pozitivna na virus (COVID-19) dok je 375. osoba stavljeno u samoizolaciju. Od kojih je 21 izašlo.

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 19:00 sati 25.03.2020. godine u izolaciji je bilo 4980 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer su u Županiji Zapadnohercegovačkoj potvrđena još četiri slučaja zaraze koronavirusom: tri u Širokom Brijegu i jedan u Grudama. Sada je ukupan broj zaraženih sedam.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Trenutno na području bosansko –podrinjskog kantona Goražde nema novoregistrovanih (pozitivnih) na ovaj virus.

Broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 133.

 

Unsko-sanski kanton

Na području USK-a  u protekla 24 sata nije bilo novih slučajeva zaraženih Korona virusom.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10 dobili smo informaciju da je 600 osoba stavljena je pod izolaciju-zdravstveni nadzor.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 nema.

 

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Janjići.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u ul. Sulejmana Omerovića Cara.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je od 10:00 do 11:00 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Zvirići, gdje je gorjela divlja deponija otpada. Požar su gasila  dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

 

Srednjobosanski kanton

 Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara  u Ul. Nova cesta, gdje je gorio dimnjak stambene zgrade. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:05 do 14:50 sati u Potocima gorjela kartonska ambalaža.

– od 20:30 do 21:25 sati u Opinama gorjela nastrešica za roštilj.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je tri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 10:00 do 12:25 sati u mj. Podgreda gorjela trava i nisko rastinje.

– od 13:00 do 15:30 sati u Dobrom Selu, gorjela smreka, trava i rastinje.

– od 17:00 do 18:15 sati na Padalovini gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Rama. Vatrogasna jedinica općine Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 22:50 do 04:00 sata u selu Ploča, gdje je gorjela kuća. Pričinjena je veća materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih osoba.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara.

 

SNJEŽNE PADAVINE

 

Kanton 10

Općina Kupres. Na području općine Kupres i dalje su sva sela zatrpana snijegom. Nema dojava da je netko životno ugrožen. Ekipe volontera Crvenog križa i Civilne zaštite redovito obilaze starije i nemoćne ljude, te im dostavljaju potrebne namirnice.

 

ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

 

Srednjobosanski kanton

 Općina Vitez. Prema obavijesti inspektorata ministarstva privrede,vodoprivrede i šumarstva SBK utvrđena je zarazna bolest bruceloza kod četiri ovce u naselju Krčevine i jednog psa u istom naselju.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Zbog kvara, sinoć od 21:11 sati, u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Skokovi. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na lokacije na području općine Visoko tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonio je jedno eksplozivno sredstvo.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE