Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.08.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 1 015 uzoraka, od čega je 291 pozitivan na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Kantonu 10.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 24.08.2022. godine, uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19  kod 30 osoba. Prema rezultatima testiranja tri osobe su pozitivne na COVID-19.

Zaključno sa 24.08.2022.godine, aktivno je zaraženo 47 osoba, oporavljene su 4232 osobe, a 127 osoba je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na Korona virus testirano 10333 osobe, od kojih je 5560 pozitivno  (5209 osoba je izliječeno, 158 osoba preminulo), a aktivne su 193 osobe.

 

Kanton 10

Dana 24.08.2022.godine testirane su 13 osoba na COVID-19. Nakon završenog testiranja nije bilo pozitivnih osoba.

 

POŽARI 

 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:25 do 11:20 sati gorio je aparat u Agro-mediteranskom institutu,
  • od 10:45 do 15:00 sati gorioje otpad i stare gume u Vrapčićima (iza pumpe Selex),
  • od 17:30 do 19:05 sati gorjela je trava i plastenici u Lakševinama,
  • od 19:55 do 21:15 sati gorile su stare gume i otpad u Vrapčićima (iza pumpe Selex),

–    od 20:05 do 21:40 sati gorjela je trava i nisko rastinje u Lakševinama, te

–    od 23:15 do 00:05 sati gorile su ponovo stare gume i otpad u Vrapčićima (iza pumpe Selex).

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:55 do 11:25 sati gorio je biljni otpad u Čeljevu,
  • od 19:35 do 20:05 sati gorjela je trava na Modriču,
  • od 21:00 do 21:40 sati gorio je otpadni materijal na gradskoj deponiji Ada, te
  • od 22:00 do 22:20 sati ponovo je gorio otpadni materijal na gradskoj deponiji Ada.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Služanj, Bičletići, Vlake i Garišta.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara od 18:10 do 20:15 sati gdje je gorjela slama, trava, nisko i visoko rastinje na području mjesta Crnići Greda-Polje. ( cca 2 ha)

 

Zapadnohercegovački kanton 

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara i to:

–  od 12:55 do 13:45 sati u naselju Vitina. Gorjela je trava i nisko rastinje, opožareno oko 3000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,

–  na lokaciji Vitina – polje u vremenu od 13:45 do 14:30 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje,opožareno oko 5000 m2. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,

–   u mjestu Donji Radišići u vremenu od 15:04 do 16:30 sati. Opožareno je oko 10000m2 trave i niskog rastinja. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,

–   u 17:15 sati u naselju Lisice-Ljubuški. Požar su pogasili u 18:20, opožareno oko 25000 m2 trave i niskog rastinja. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom, te

–   u mjestu Prolog u vremenu od 19:45 do 20:40 sati. Opožareno oko 5000 m2 trave i niskog rastinja. Požar su gasila četiri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su dvije manje intervencije i to: jednu na gašenju požara otpadnog materijala i jednu na gašenju požara niskog rastinja na otvorenom prostoru.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na kiosku u gradu.

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 02:45 do 03:05 sati na zavrtanju ventila u ul. K. Višeslava.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na dostavljanju vode za piće u mjestima: Paprasko, Podbrežje, Slatina i Čivelj.

 

Zapadnohercegovački kanton 

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na ispiranju šahta pokraj zgrade Suda u Ljubuškom u vremenu od 16:40 do 17:10 sati. Intervenisala su dva vatrogasaca s vozilom.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Službenici civilne zaštite grada Gračanice su izašli na teren po prijavi klizišta na lokalitetu Bijela Polja. Pomenuto klizište ugrožava jedan stambeni objekat.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR