Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.02.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– intervencija na zapaljenom dimnjaku u naselju Ozimice I,

– od 16:05-17:25 sati u mjestu Čavnik. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– intervencija na zapaljenom dimnjaku u mjestu Kralje,

– od 17:53-18:35 sati u mjestu Malo Založje na zapaljenom smeću. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:55-13:05 sati u naselju Ponikve, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 18:30-20:30 sati u mjestu Kumarica, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući. Požar su gasila četiri  vatrogasaca sa jednim vozilom. Pričinjena je manja materijalna šteta,

– od 19:18-20:20 sati u mjestu Ćerimovića Križ. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– intervencija na zapaljenom dimnjaku,

– od 12:20-14:30 sati u mjestu Liskovac. Gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– intervencija na zapaljenom dimnjaku u naselju Bašče.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na zapaljenom dimnjaku u mjestu Stari Majdan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvanaest intervencija na gašenju požara  i to:

– od 09:25 do 09:40 sati, gorio otpad u Liska ulici,

– od 10:15 do 10:35 sati, u Halimića ulici gorio dimnjak,

– od 11:05 do 12:01 sati, u Vihovićima gorjelo nisko rastinje,

– od 12:05 do 12:30 sati, u Zagrebačkoj br. 3A gorio stan,

– od 13:06 do 15:40 sati, u Cimu gorjela kuća,

– od 13:55 do 14:25 sati, u Zaliku gorio dimnjak,

– od 17:40 do 18:00 sati, u Zaliku gorio dimnjak,

– od 18:10 do 18:40 sati, u naselju Kolonija gorio dimnjak,

– od 18:45 do 19:45 sati, u BišćuPolju gorio napušteni objekat,

– od 18:45 do 20:25 sati, u Sutini gorio dimnjak,

– od 22:30 do 23:10 sati, u naserlju Rodoč gorio dimnjak,

– od 02:21 do 03:15 sati, u Rudarskoj ulici gorio dimnjak.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je šesnaest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 05:25 do 07:20 sati, požar između tvornice keksa „Lasta“ i željezničke pruge,

– od 06:50 do 09:55 sati,kod benzinske pumpe „Rebac“ u Trebižatu, gorjela borova šuma,

– od 07:52 do 10:55 sati požar u Gabeli, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 08:58 do 09:40 sati požar u Gnjilištima, gorjela trava i nisko rastinje u blizini plastenika,

– od 10:43 do 11:20 sati požar u Počitelju, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:30 do 12:00 sati požar na Tresani, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:10 do 13:03 sata požar u Gabeli, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:35 do 14:45 sati požar u Gabeli u blizini plastenika, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:59 do 15:40 sati požar na Jasenici, gorjelo smeće i trava,

– od 15:24 do 15:45 sati požar u ulici „ Zgoni“, gorjela trava i trska,

– od 15:30 do 16:10 sati požar u Dretelju, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:27 do 18:10 sati požar u Bivolju polju, gorjela trava i nisko rastinje uz put M-17,

– od 18:12 do 18:58 sati požar u Tasovčićima, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:30 do 20:00 sati u Trebižatu, gorjela trava i rastinje,

– od 19:40 do 20:00 sati u Čapljinskom polju gorjela trava,

– od 21:20 do 21:40 sati,u blizini tvornice „Lasta“ gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala intervenciju na gašenju požara na poslovnom objektu u naselju Litva.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu u naselju Donje Poljice.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka u Prvoj ulici u Živinicama.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala intervenciju na gašenju požara na vozilu u ul. Amalije Lebeničnik.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je šest intervencija na gašenju požara i to: četri na gašenju zapaljenih dimnjaka, jednu na gašenju smeća u napuštenom objektu i jednu na gašenju trave i niskog rastinja.

 

Zeničko – dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je manju intervenciju na gašenju dimnjaka u Travničkoj ulici. Požar je ugašen

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u  ul. Aleja Ljiljana, gdje je gorio dimnjak,

– u u mjestu Čojluk, gdje su gorjela dva plasta sijena.

Požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:30 13:20 sati, u Teskeri, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:30 do 21:30 sati, u Studencima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. U 23:00 sati požar se ponovo aktivirao i pogašen je u 00:30 sati.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 16:00 do 17:00 sati u mjestu Ružići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 500 m2. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 18:00 do 19:00 sati požar u mjestu Dragićina na lokaciji Dubrav), gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 14:00 sati, u mjestu Zagorje, gdje je gorjela kuća. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je veća materijalna šteta (izgori drveni tavan i grede),

– od 15:00 do 15:40 sati, u zaseoku Galići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 500 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 15:40 do 16:10 sati, u mjestu Tribistovo, gdje je gorjela trava i manji dio bukove šume. Ukupno je opožareno oko 2.000 m2. Intervencija po dolasku na lice mjesta nije bila potrebna, jer je požar saniran.

– od 12:40 do 14:30 sati požar u mjestu Tribistovo, gdje je gorjela trava suha trava, a požar je zahvatio i pčelinjak, te je pričinjena materijalna šteta, jer je izgorjelo 15 košnica pčela. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:00 do 19:45 sati, u mjestu Vranić, gdje je gorjela šuma pored putnog pravca Posušje – Široki Brijeg. Opožareno je oko 600 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:30 do 09:05 sati, na lokaciji Brig, gdje je gorjela trava na površini od oko 500 m2. Požar su gasila 4 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 10:25 do 12:00 sati, u mjestu Ljuti Dolac, gdje je gorjela trava na površini od oko 1.000 m2. Požar su gasila 4 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 22:05 do 22:25 sati, na lokaciji Vraca, gdje je gorjela trava na površini od oko1.000 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

 

JAK VJETAR-OLUJNO NEVRIJEME

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Jak olujni vjetar koji je puhao brzinom  između 80 i 100 kilometara na sat, a na mahove i jače, nosio je krovove i fasade sa privatnih i gospodarskih objekata, lomio i čupao stabla, prevrtao šlepere i blokirao putne komunikacije, te pričinio veliku materijalnu štetu.

Grad Mostar. Na više lokacija u Gradu Mostaru olujni vjetar polomio je i rušio stabla i blokirao prometnice, čupao i lomio fasade sa zgrada, nosio krovove sa privatnih i gospodarskih  objekata, prevrtao šlepere, rušio el.stubove,  pri čemu su pojedini dijelovi grada u više navrata ostajali bez napajanja  el. energijom. Posljedice nevremena vidljive su  u svim dijelovima grada. Više  od 15 osoba  zatražilo je ljekarsku pomoć. Nekoliko ih je zadržano na daljnjem liječenju,  uglavnom od povreda  nastalih kao posljedica padova i udaraca predmetima koji su nošeni vjetrom.

Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šesnaest tehničkih intervencija i to:

– od 07:00 do 07:40 sati, u Vukodolskoj ulici uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 07:15 do 09:20 sati, kod Krive ćuprije  uklanjanje reklame sa prometnice,

– od 07:40 do 08:05 sati, u Cimu uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 08:05 do 08:35 sati, u naselju Rodoč, zbog pada krova sa škole, pomoć u sklanjanju,

– od 08:35 do 08:55 sati, u ul. Stjepana Radića skidanje lima sa zgrade,

– od 09:44 do 10:25 sati, pomoć vozaču prevrnutog šlepera na Avijatičarskom mostu,

– od 10:35 do 11:05 sati, na Tekiji uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 10:35 do 11:10 sati, na Panjevini uklanjanje stabla sa automobila,

– od 11:20 do 12:15 sati, u ul. M.Tita pao krov sa Narodnog pozorišta, ispomoć u sklanjanju,

– od 15:50 do 16:20 sati, u Liska ulici uklanjaje stabla sa prometnice,

– od 17:10 do 17:30 sati, u Zagrebačkoj ulici uklanjanje stabla,

– od 17:46 do 18:15 sati, u Fejića ulici otvaranje stana,

– od 18:45 do 19:15 sati, u ul. K.Tomislava uklanjanje stabla sa automobila,

– od 19:06 do 19:40 sati, u Franjevačkoj ulici uklanjanje reklame sa automobila,

– od 20:20 do 21:30 sati, u ul. K.Tomislava uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 00:35 do 00:55 sati, uklanjanje  lima sa ulice.

Općina Čapljina. Olujni vjetar  pričinio je veću materijalnu štetu na stambenim i gospodarskim  objektima, poljoprivrednim  imanjima, elektro mreži i na putnim komunikacijama. Zabilježeno je dosta polomljenih stabala, oštećenih vozila te oštećenih nadgrobnih spomenika.

Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 08:00 do 08:30 sati, uklanjanje srušenog stabla u ulici Kneza Domagoja,

– od 12:33 do 12:58 sati, sklanjanje srušenog stabla sa ceste u Gabeli,

– od 16:35 do 17:45 sati, uklanjanje srušenog stabla u dvorištu porodične kuće u Gabela polju.

Općina Čitluk. Na području općine zabilježena su oštećenja na krovovima stambenih objekata (polomljen crijep) i više oštećenih vozila.

Općina Stolac. Na području općine zabilježena su oštećenja na krovovima kuća (oštećen crijep) i polomljena stabla. Povremeno je nestajalo el. energije.

Općina Neum. Zbog jakih udara vjetra na području općine bilo je porušenih stabala i drugih predmeta. Nema povrijeđenih, a evidentirano  je nekoliko manjih kvarova na naponskoj mreži.

Općina Ravno. Na području općine prijavljeno je nekoliko oštećenih i polomljenih crijepova na krovovima stambenih objekata i nekoliko porušenih stabala.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tehničku intervenciju u vremenu od 15:40 do 16:10 sati na ograđivanju prostora oko stare osnovne škole u Posušju, gdje je radi jakog vjetra padao crijep. U intervenciji su učestvovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Tokom proteklog dana vatrogasci i GSS su imali na desetine tehničkih intervencija na otklanjanju posljedica olujnog vjetra, koji je pogodio područje Širokog Brijega, a radilo se uglavnom  na uklanjanje porušenih stabala, crijepova, dijelova fasada i oštećenih automobila.

 

Kanton 10

Dana 22.02. na  23.02. 2019.godine, jak olujni vjetar je stvarao probleme u prometu, lomio stabla, rušio telefonske i električne stubove, nosio crjepove sa objekata, te je oštećeno više desetina automobila. Zbog jakog vjetra je dolazilo povremeno do ispadanja iz napona 10 kV dalekovoda u svim općinama, što je otežavalo opskrbu električnom energijom.

Općina Tomislavgrad. Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, Načelnik općine Tomislavgrad proglasio je stanje prirodne nesreće, zbog olujnog vjetra koji je zahvatio cijelo područje općine. U velikom broju naselja šteta je  uglavnom na krovovima obiteljskih kuća, pomoćnim objektima, te na automobilima. Pričinjena je veća materijalna šteta. Vjetar je rušio stabla koja su stvarala zastoje u prometu, te su prekidala elektrovodove i telefonske linije. Neki dijelovi općine su ostajali bez napajanja el.energijom. Pripadnici Vatrogasnog društva Tomislavgrad  su na terenu i saniraju nastalu štetu.

Grad Livno. Olujni vjetar je raskrivao krovove sa objekata, lomio stabla, rušio telefonske i električne stubove. Oštećeno je više automobila.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog kvara na dalekovodu usljed jakog nevremena, bez napajanja el. energijom ostalo je čitavo područje Podveleža.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Zeničko – dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju novih informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE