Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 23.09.2016. godine Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je jednu intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu (kuća), u ulici Romanijska u naselju Borić. Požar je lokaliziran i ugašen, povrijđenih lica nije bilo.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Dana 22.09.2016.godine, uvremenu od 21:20 do 22:40 sati, Vatrogasna jedinica općine Zavidovići intervenisala je u mjestu Hrkići, gdje je došlo do požara na pomoćnim objektima ( šupa i sušara za voće). Na objektu je pričinjena materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Od 14:45 do 15:55 sati, na Bivolju brdu gorila trava i nisko rastinje.

Od 18:05 do 19:00 sati, u Gabela polju goriIa trska i nisko rastinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

„A“ tim za uklanjanje NUS-a FUCZ /KUCZ Tuzla obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Srebrenik i Gračanica.

Općina Kalesija. B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Općina Srebrenik. Ušumi Bjeljevina u naselju Gornji Moranjci  pronađena je neeksplodirana minobacačka granata 80 mm.

Općina Gračanica. U mjestu Pribava-klanac pronađen dio ručnog bacača koji je preuzela OSCZ Gračanica.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Dana 22.09.2016.god.u 09:27 sati, zaprimljen je dopis iz policijske stanice Neum o  postojanju NUS-a (tenkovska mina) na lokalitetu Prapratnica-Obadi.

Kanton Sarajevo

Općina Centar. Dana 22.09.2016. godine, u 11:53 sati, od strane PS Centar primljena informacija o pronalasku NUS-a na platou Skenderije.

O primljenoj informaci obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeni NUS uklonio isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE