Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.01.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 22.01.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 106, dok je aktivno 12153 osobe.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona prethodnog dana registrovano je 9 novozaraženih, a ukupno je 113 aktivnih osoba zaraženih sa  Covid-19.

 

Posavski kanton

Aktivno zaraženih osoba sa  Covid-19 je 23.

  

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

U narednom periodu očekuju se značajnije količine padavina (snijega i kiše) kao i topljenje postojećeg sniježnog pokrivača. Zasićenost tla, porast temperature, topljenje snijega i nove količine padavina uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Imajući u vidu sve navedeno u narednih pet dana prognozira se povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne i sliv Drine), posebno na području cijelog toka rijeke Une i Sane sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Prognozirana povećanja vodostaja mogu izazvati lokalna izljevanja na bujičnim vodotocima, posebno na pritokama rijeke Bosne i Vrbasa.

Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što može imati uticaj i na vrijednosti vodostaja.

 

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 15:15 do 15:40 sati, u Franjevačkoj ulici, gdje je gorio putnički automobil.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju sijena, u naselju Vasići. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je osam manjih intervencija na gašenju požara.

 

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Iz JP-a EP BiH (Javnog preduzeća Elektro-privreda Bosne i Hercegovine) i JP EP HZHB (Javnog  preduzeća  Elektro-privreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne),  izvještavaju da je snabdijevanje el. energijom uredno, osim u Konjicu, gdje je zbog jakog nevremena, dio naselja Bijela od noćas ostao  bez napajanja el. energijom.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša Od 23:55 sati, u kvaru je 10 kv DV Zborište.

 

 

OSTALO

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za izdao je Žuti meteoalarm za veći dio Federacije BiH, zbog očekivanog vjetra sa udarima većim od 40 km/h, a za područje Hercegovine  zbog padavina, koje će iznositi između 20 i 40 litara po metru kvadratnom, lokalno i do 60 litara. Za područje zapadne Bosne na snazi je NARANDŽASTI meteolarm, zbog očekivanog olujnog vjetra južnog smjera brzine 60 – 80 km/h.

 

 

 

                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR