Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.12.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 20.12.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1333 uzorka, od čega je 215 pozitivno na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 34 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja nema novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 301 osoba. Pozitivno je 213 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 7066 osoba na COVID-19, od kojih je 2635  pozitivno  (2431 osoba je izliječena, 130 osoba je preminulo), a aktivno je 74 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 20.12. 2021 godine, uzorkovan je materijal kod 38 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja šest  osoba je pozitivno. Zaključno sa 20.12.2021. godine, aktivno je zaraženo 37 osoba, oporavljeno je 2432, a 101 osoba je preminula.

Kanton 10

Dana 20.12.2021. godine, testirano je 68 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja  pozitivno je 17 osoba.

POPLAVE-VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 199,26 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 48,4 m3/s.

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 285 cm u 08:00 sati, (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta 0 cm. Jučer u 08:00 sati iznosio je 297 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava proglašene 27.11.2021. god. u 07:30 sati.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati    71 cm 160 cm
Mostar 07:30 sati      423 cm 850 cm
Čapljina 07:30 sati     -128 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:30 sati      285 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati      101 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:30 sati        52 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 118 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      119 cm 130 cm

 STANJE NA HIDROELEKTRANAMA

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 266,71 m n.v

(max. 270 m)

  179 m3/s  
Grabovica 07:00 sati 158,93 m n.v.

(max. 159 m)

  212 m3/s  
Salakovac 07:00 sati 121,97 m n.v.           (max.123,10 m)   102 m3/s  
Mostar 07:00 sati   75,38 m n.v.                (max. 78 m)   250 m3/s  
Rama 07:00 sati 575,68 m n.v.               (max. 595 m)      0 m3/s  
Mostarsko blato 07:00 sati 224,50 m n.v.   40 m3/s  

 Srednjobosanski kanton

 SLIV RIJEKE VRBAS

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

21.12.21

08:00

 

80 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

21.12.21

08:00

 

55 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

21.12.21

08:00

 

45 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

21.12.21

08:00

 

-13 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

21.12.21

08:00

 

56 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

21.12.21

08:00

 

65 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

21.12.21

08:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 POŽARI 

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 05:53 do 07:45 sati, u ulici 4 muslimanske brigade, gdje je gorio dimnjak.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 16:10 do 17:00 sati, u mjestu Polje, gdje je gorio dimnjak.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imali su četiri manje intervencije i to: dvije intervencije na gašenju otpada u kontejneru, jedna intervencija na gašenju dimnjaka i jednu na gašenju  kamiona.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara od 11:15 do 13:30 sati, u mjestu Klobuk, gdje je gorio pomoćini objekat uz porodičnu kuću. Požar je gasilo pet vatrogasaca sa tri vozila.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u ulici ZAVNOBIH, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

Grad Visoko.  Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara  u privrednom društvu „ LUXLED“, gdje je  gorjela mašina za boju (komora).

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Kanton Sarajevo

Dana, 20.12.2021. godine, a na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku i stabilne vremenske prognoze, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor zaključilo da su ispunjeni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo, prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u našem kantonu.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR