Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.11.2020. godine, do 10:00 sati.-

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 20.11.2020. godine, do 24:00 sati.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 33 354
Posavski kanton 13 149
Tuzlanski kanton 166 1794
Zeničko-dobojski kanton 47 2137
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 0 193
Srednjobosanski kanton 10 567
Hercegovačko-neretvanski kanton 207 5603
Zapadnohercegovački kanton 93 1179
Kanton Sarajevo 111 5631
Kanton 10 53 671
Federacija BiH 733 18278

 

 

POPLAVE

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00:

 

Bosanski Brod…………………………………         310 (pripremno stanje)

Bosanski Šamac………………………………           74 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..         271 (normalno stanje) 

 

POŽARI 

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intrevenciju na gašenju požara od 11:40 do 12:15 sati, na Njivicama, gdje je gorjela trava, površine 500m2.  Požar su gasila 4 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervenciju na gašenju požara od 14:10 do 14:55 sati, u Mazoljicama, gdje je gorio otpad.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Brezik, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Prvomajska 14, gdje je gorio dimnjak.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju dimnjaka, na porodičnoj kući.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općina Vogošća-Sarajevo i Busovača, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonili su 4 eksplozivna sredstva.

 

 

                FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR