Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 1.012 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 98 osoba.

– Ukupno izliječenih 877 osoba.

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE 

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa jučer je održana 9. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite, na kojoj su stavljene van snage dosadašnje naredbe kojima je bilo regulisano stavljanje  pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana za sva lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu na jednom od graničnih prelaza na području FBiH.

Federalni sanitarni inspektor, do ukidanja ovih mjera, bio je obavezan da svim licima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izrekne rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.  Od mjera zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja bili su izuzeti vozači u međunarodnom transportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje su išle na liječenje ili se vraćale sa liječenja. Ove mjere izricale su se i za lica koja su na graničnom prelazu pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu lišena slobode po potjernici nadležnog suda i koja su se po rješenju federalnog sanitarnog stavljala pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja pritvora ili kazne zatvora.

Jednom od ovih naredbi, koja je stavljena van snage, obavezivali su se i putnici, odnosno roditelji i staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH, da se prilikom ulaska u BiH preko graničnih prelaza na području FBiH prijave za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijeske poslove. Tada je federalni sanitarni inspektor svim putnicima koji ulaze u BiH na ovim graničnim prelazima izricao Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Posavski kanton

 Zarazne  bolesti kod ljudi

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 126 osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (3 osobe izliječene)nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 923

IZAŠLO iz samoizolacije: 721 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 202  osoba

Kanton 10

-Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić – izviješće na dan:

21.05.2020.god.

-broj hospitaliziranih pacijenata -0

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0

 

Zavod za javno zdravstvo HBŽ-a:

-broj uzetih brisova i poslano na testiranje (19.05.2020.god.) 6 i svi su negativni.

-broj uzetih brisova 20.05.2020. god. –  2 .

 Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 20/21.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 4 0 2 0 6
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 0 8 7 6 2 1  24
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 0 1 1 1 2 1 6
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

          

Općina Glamoč: Krizni štab općine Glamoč svakodnevno prati situaciju u vezi naredbi Vlade FBiH i Vlade HBŽ kao i drugih nadležnih ustanova i shodno tome poduzima odgovarajuće mjere.

Izvršena je provjera kretanja osoba koje su u samoizolaciji te je utvrđeno da svi poštuju odredbu izolaciji. U izolaciji je 7 osoba.

Osobama u izolaciji je izmjerena temperatura .-nije prelazila 36,6 0 .

Vršena kontrola trgovinskih radnji u svezi provjere poštivanja sanitarno- epidemioloških i drugih mjera koje su propisane za vrijeme trajanja pandemije COVID 19 ( dezinfekcija obuće , dezinfekcija ruku, međusobno rastojanje kupaca, nošenje maski i rukavica, redoslijed puštanja u prodajni objekt i dr.)- propisane mjere se (uz manje izuzetke) poštuju.

 Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj nismo imali novih slučajeva zaraze  koronavirusom. Ukupan broj do sada zaraženih je 79 od toga 4 umrle i 73  izliječene osobe.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 56 13 4 0 73
Trenutno zaraženih 2 0 0 0 2

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 506 osoba. (Grude 56, Ljubuški 125, Posušje 168 i Š.Brijeg 157)

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin. U samoizolaciji nalazi se 586 lica. Pozitivni na korona virus su 3 lica, do sada su izliječena 32 lica i bila su 3 smrtna slučaja.                          

                                       

Općina Sanski Most. U samoizolaciji nalaze se 108 lica, do sada je 351 lica izašlo iz

samoizolacije, 4 lica su izliječeni i nema lica pozitivnih na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 4 pacijenata, od kojih su 2 pozitivna pacijenta (1 pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, dok se za 2 pacijenta čekaju rezultati.

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U cilju prevencije širenja korona virusa tijekom dana 20.05.2020. pripadnici OS BiH (brigade za taktičku podršku) izvršili su sistematsku dezinfekciju prostorija više objekata na području Grada Mostara, i to: Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, JU “Dječiji dom” Mostar i Gradske uprave Grada Mostara.

Općina  Jablanica. Danas se počelo sa podjelom 150 paketa sa osnovnim životnim namirnicama. Korisnici su osobe lošijeg materijalnog stanja koje su starije od 65 godina.

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 8 osoba. Nema novih osoba u samoizolaciji.
  2. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice je na analizu poslano ukupno 163 uzorka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20, od čega je bilo 8 retestiranih.

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 5 – za period 332.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 20 –  za period 1835.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 1.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 2 – za period 312.

Općina  Prozor-Rama

 PS „PROZOR-RAMA“                                                                                                                                 

Dana 20.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 49 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 DOM ZDRAVLJA „RAMA“                                                                                                                     

Rad u Domu zdravlja se postepeno normalizira. Provodi se cijepljenje djece, kontrolni pregledi kroničnih pacijenata i laboratorijske pretrage te konzultativno-specijalistički pregledi. Sve se radi uz obvezne mjere predostrožnosti te pacijente molimo da se telefonski najave na pregled i pridržavaju preporučenih mjera.Zbog simptoma sumnjivih na infekciju korona virusom testirane su tri osobe i svi nalazi su negativni.   Djelatnici higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja su kontaktirali sve osobe pod zdravstvenim nadzorom i svi su dobro.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

 Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa 20.05. na području BPK 19 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana 20.05.2020. godine uzorkovan je materijal za testiranje kod ukupno 7 osoba. Uzeta su 4 uzorka u Kantonalnoj bolnici, 2 uzoraka uzeo je mobilni tim Doma zdravlja Goražde, i 1 uzorak je uzet u Domu zdravlja Prača.

Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 7 analiziranih uzoraka je negativno na koronavirus (COVID-19).

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 956 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 224 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. U  izolaciji  143  osobe timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih, ukupno  141 zaraženih  na CORONA virus, oporavljeno 102  lica,  testirano 7 lica (svi testovi  negativni).

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 58 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 17 osoba.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,11 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 16 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,7 m3/s.

 POŽARI

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara.

Unskosanski kanton

 Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 00:24 do 02:00 sati u mjestu Velagići, gdje je gorjela napuštena kuća u kojoj su boravili migranti.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 16:22 do 17:45 sati u mjestu Polje, koji su uzrokovali migranti u napuštenom objektu firme „Agrokomerc“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od  22:05 do 22:20 sati, u ulici Ante Starčevića, gdje je gorio automobil.

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Varogasna jedinica Grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju i to požar na kući u naselju Moluhe i požar na kući u naselju Osoje. Požari su ugašeni.

 ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 20.5.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Busovača, Bosanski Petrovac i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 2 eksplozivna sredstva i 159 komada pješačke municije.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na području općine Busovača prijavljen nestanak 13-godišnjeg dječaka. Porodica obavijestila PS Busovača, a u potragu se odmah uključilo oko 100 ljudi (porodica, komšije, rodbina…). Po saznanju za ovaj događaj Operativni centar FUCZ kontaktirao roditelje dječaka i uzeo neophodne podatke, te aktivirao mehanizam stavljanja u pripravnost specijalnih timova FUCZ radi uključivanja u potragu u jutarnjim satima. Naknadno majka nestalog dječaka kontaktirala OC FUCZ i javila da je dječak pronađen živ i zdrav, te da ne postoji više potreba za angažmanom FUCZ.

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Žuti meteoalarm za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10  zbog očekivanog udara vjetra brzine do 40 km/h.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE