Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.02.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 19.02.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1.938 uzoraka, od čega su 554 pozitivna na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 82 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su 34 novozaražene osobe na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 476 osoba. Pozitivno je 357 osoba.

Posavski kantom

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9454 osoba, od kojih je 4649 pozitivne (4436 osoba je izliječeno, 152 osobe su preminule), a aktivne su 61 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 19.02.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 23 osobe na COVID-19. Prema rezultatima testiranja 6 osoba je pozitivno. Zaključno sa 19.02.2022. godine, aktivno je zaraženo 126 osoba, oporavljeno je 3729 osoba, a 125 osoba je preminulo.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara  od 15:05 do15:35 sati, kod svadbenog salona Viktorija, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:00 do 12:40 sati, u Čeljevu, gdje je gorio otpad i rastinje,

– od 12:45 do 13:10 sati, u Modriču, gdje je  gorjelo rastinje,

– od 14:25 do 15:00 sati, na Modriču i Veledarima, gdje je  gorjela trava.

 Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intrvenciju na gašenju požara od 18:34 do 19:20 sati, u firmi Graeve –Tadiv, gdje je gorio dio krovne konstrukcije.

Unsko-sanski kanton

 Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa  imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:30 do 16:30 sati, u mjestu Radić, gdje je gorjela šuma,

– od 18:41 do 20:33 sati, u mjestu Vranjska, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

 Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:30 do 12:00 sati, u mjestu Lužani, gdje je gorjela trava,

– od 16:00 do 17:20 sati, u mjestu Kijevo, gdje je gorjela trava,

– od 18:15 do 21:10 sati, u mjestu Hrusovo, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:00 do 19:50 sati, u mjestu Demiševci, gdje je gorjelo je nisko rastinje,

– od 19:55 do 22:15 sati, u Skucani Vakuf, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:40 do 14:20 sati, u mjestu Trnovi, gdje je gorjela trava,

– od 21:51 do 22:27 sati, u mjestu Joše, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju požara od 18:20 do 19:40 sati, u mjestu častovići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine  Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bučik, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada  Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Korića Han, gdje je gorjela kotlovnica u privatnom stambenom objektu.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Olanovica, Zelina i Markovići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine  Lukavac je intervencije na gašenju požara u naselju Kuljen i Šikulje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada  Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na u naselju Podgajevi, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 19 manjih intervencija: gašenje niskog rastinja (12 intervencija), gašenje kontejnera sa otpadom (6) i gašenje elektroinstalacija u poslovnom prostoru (1).

Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vagtrogasna jedinica grada Zenica imala je četiri intervencije na gašenju požara na lokaciji Stranjani i Tišina, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, te jednu Intervenciju na gašenju požara stambenog objekta u naselju Gornja Zenica.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Podubravlje, gdje je gorio otpadni materijal, te jednu intervencija na gašenju šumskog požara na lokaciji Donji Gostović. Požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Donji Ulišnjak, gdje je gorio dimnjak.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je  Intervenciju na gašenju požara u mjestu Blaževci, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na  gašenju niskog rastinja i šume u mjestu Gornja Papratnica. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Prijeko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Plandište, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar je ugašen.

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR