Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:30 do 23:15 sati, u mjestu Miostrah, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:  

  • – od  08:40 do 14:00 sati, u Kokorini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • – od 12:00 do 12:20 sati, na Rudniku, gdje je gorjela trava,
  • – od 17:10 do 19:00 sati, na Gorancima, gdje je gorjelo nisko rastinje,
  • – od 19:40 do 20:40 sati, u Hodbini, gdje je gorjela trava.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu  od 17:50 do 19:15 sati, u mjestu Poda-Donja Jablanica, gdje je gorjelo  nisko rastinje i trava.

Općina Čitluk.  Vatrogasna jedinica općine Čitlik imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu  od 14:20 do 15:30 sati, u mjestu Podgreda, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, dana 18.12.2016 godine, imala je dvije intervencije i to:

– u mjestu Babanovac  na gašenju požara na objektu, gdje je brzom intervencijom vatrogasaca požar loklizovan i ugašen.

– te u vremenu od 16:10 sati, u mjestu Dolac gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo u toku dana 18.12.2016.godine, gasila je požar na stambenom objektu u ulici Tuzlanska. Požar je ugašen. Pričinjena je manja materijalna šteta na objektu.

Kanton 10

Općina Livno. Vatrogasna jedinica općine Livno imala je intervencije na gašenju požara i to:

– kod Osnovne škole Ivan Goran Kovačić gdje je gorjela trava,

– u naselju Begovača, gdje je gorjela trava, te

– u selu Miši, gdje je  došlo je do požara trave i niskog rastinja, koji  je prijetio kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca svi požari su ugašeni.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je intervencije na gašenju požara trave, dva puta na Blidinju, te jednom u  selu Galečica. Požari su ugašeni.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona,  kvalitet zraka za dan 18.12.2016 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Kladanj, dok je kvalitet zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice, odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

Kanton Sarajevo

Zbog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10 u zraku, i dalje je na snazi Prva epizoda – Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE