Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu, u vremenu od 22:30 do 01:20 sati, u mjestu Durići.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu, u vremenu od 07:30 do 08:30 sati, u ulici Ključka.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara šume, radi se o manjoj površini, u vremenu od 13:10 do 14:35 sati, u mjestu Crvarevac.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

  • od 10:00 do 11:00 sati, u Centru 3, gdje je gorila trava,
  • od 17:45 do 18:00 sati, u Zaliku, gdje je gorilo rastinje,
  • od 19:25 do 19:50 sati, u Zaliku, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • od 21:25 do 22:00 sati, u Južnom logoru, gdje je gorila trava, te
  • od 00:00 do 00:40 sati, u Raštanima, gdje je gorila trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 08:30 do  09:30 sati, u mjestu Domanovići, gdje je gorila trava.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:20 do 13:40 sati, gdje je gorio dimnjak i krov na ugostiteljskom objektu, u Ul. maršala Tita.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 15:40 do 17:00 sati, na lokaciji Boljuni, gdje je gorila trava i nisko rastinje, površine 0,1 ha.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:00 do 15:00 sati, u mjestu Oklaj, opožarena je površina oko 1000 m2 trave i niskog rastinja.

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:00 do 15:00 sati, u mjestu Ruljaš (Humac), opožareno je oko 6000 m2 trave, niske šume i niskog rastinja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj, imala je intervenciju na gašenju požara, štale sa sijenom, u mjestu Lepenica – Brdo. U intervenciji učestvovala su 4 vatrogasca, nije bilo povrijeđenih lica a načinjena je veća materijalna šteta.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestu Bijelo Polje, požar je ugašen

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu manju intervenciju u stanu.

 

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

                                                          

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e  Stari Vitez i dalje dostavlja pitku vodu jednom tjedno u  Ahmiće, a DVD-e, Vitez dva puta tjedno u Putkoviće.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, nastavili su radove na deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići III“, područje općine Banovići.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Od strane MUP-a HNK-a, pristigla je prijava na postojanje više vrsta neeksplodiranih ubojnih sredstava, koji su pohranjeni u skladištu MUP-a.

Prijava o pronalasku eksplozivnih sredstava, proslijeđena je uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu Busovačka planina, Vitez pronađena nepoznata eksplozivna sredstva.

Prijave o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđene su uposlenicima  Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je tri informacije o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava i to:

  • od strane građanina, da je u firmi „CIBOS“ u ul. Bosanski put br. 215., općina Ilijaš, pronađeno neeksplodirano ubojno sredstvo,
  • od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da je na lokaciji Kasatići, pronađeno neeksplodirano ubojno sredstvo, te
  • od strane Policijske stanice Centar, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedena neeksplodirana ubojna sredstva preuzeti u toku današnjeg dana.

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE