Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

Federalni štab civilne zaštite

Na ovoj sjednici, koja je trajala gotovo osam sati, donijete su naredbe, njih 16, kojima se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području F BiH koju je juče tematskoj sjednici u proširenom sastavu, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), donijela Vlada Federacije BiH

Skoro sve naredbe se primjenjuju od srijede 18. marta u 6 sati i na snazi su do 31. marta ove godine. 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Tokom dana zaprimljeno 20 prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19).

Prijave su se uglavnom odnosile na osobe koje su došle iz drugih zemalja i ne pridržavaju se mjera  samoizolacije.

U 09:00 sati održana telefonska sjednica Štaba/Stožera civilne zaštite HNK/Ž-e na kojoj je usvojen prijedlog Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području HNK/Ž-e.

 Općina Prozor-Rama. Djelatnici PS Rama izvršili provjeru za 3 osobe koje su došle iz inozemstva a koje nisu bile prijavljene kod nadležnih institucija.

Pronađene su dvije osobe koje su kršile izrečene mjere epidemiološke službe samoizolacije, te je za iste sačinjena službena zabilješka i proslijeđena nadležnoj sanitarnoj općinskoj inspekciji radi izricanja sankcija.

Kontaktirano je 6 osoba te je utvrđeno da isti poštuju mjere samoizolacije.

 

Tuzlanski kanton

 Dana 17.03.2020.godine općinski načelnik općine Doboj Istok donio je odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, na području općine. Rješenje br 01-40-446/20. Na području Tuzlanskog kantona do 1900 sati 17.03.2020. godine u izolaciji je bilo 1545 osoba. Novi podaci će se ažurirati u 1000 sati danas, 18.03.2020.godine.

 Kanton 10 

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10, dana 17. ožujka 2020. godine, održana je telefonska sjednica Vlade Kantona 10 na kojoj je donesena „Odluka o zabrani i ograničavanju“.

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10 nema ni jedan slučaj zaraze korona virusom,  dok su 118 osoba pod zdravstvenim  nadzorom.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to::

 • od 12:39 do 14:10 sati, u mjestu B.Otoka gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:30 do 16:40 sati, mjesto Pećani gdje je gorjela borova šuma,
 • od 19:00 do 22:45 sati, u mjestu Vrletnica gdje je gorjela trava,
 • od 20:30 do 23:00 sati, u mjestu Suvaja gdje je gorjela

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je  intervencije u mjestima Janjila I Kolunić gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara od 18:00 do 20:20 sati, u mjestu Baštra gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:43 do 12:40 sati, u mjestu Podgradina gdje je gorjela šuma,
 • od 12:45 do 14:00 sati, mjesto Šturlić gdje je gorjela šuma,
 • od 14:45 do 17:05 sati, mjesto Donja Koprivna gdje je gorjela trava,
 • od 16:00 do 19:00 sati, mjesto Gnjilavac gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:10 do 21:00 sati, u mjestu Mutnik gdje je gorjela šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara  od 13:10 do 15:45 sati, u mjestu Sanica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju od 19:30 do 21:40 sati, u mjestu Vrhpolje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara ito:

 • od 14:05 do 16:25 sati, u mjestu Čelinja gdje je gorjela šuma,
 • od 12:45 do 14:53 sati, u mjestu Rajnovac gdje je gorjela šuma,
 • od 11:48 do 16:25 sati, u mjestu Grljovac gdje je gorjela šuma,
 • od 18:11 do 19:25 sati, u mjestu Čelinja gdje je gorjela šuma,
 • od 18:58 do 20:10 sati, u mjestu Alapuša gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:26 do 21:35 sati, u mjestu Čaglica gdje je gorjela trava.

 Tuzlanski kanton

 Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima: Mušići, Borovac, Oskova i  Banovićima. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Milino Selo i Jaruške. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Babići, Lukavica i Sprečkom polju. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara u naseljima Jasenica i Kuge. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Kicelj, Požarnica, Kovačica, Solina i Paša Bunar. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je tri intervencije na gašenju požara, dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Suha i Gornje Živinice te intervenciju na gašenju zapaljenog sijena u naselju Barice. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  intervencije na gašenju požara u mjestu Tuganja i Janjički vrh gdje je gorjela šuma, zatim jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naseljenim mjestima: Smetovi, Vražale, Gornja Gračanica i ul. Ivana Gundulića, te jednu intervenciju  u mjestu Novo Selo, gdje je gorjela kuća.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara u mjestima: Mioči, Koprivnica i Slapna gora gdje je gorjela trava i nisko rastinje.                            

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju  na gašenju požara  u mjestu Gornja Bočinja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencijau na gašenju požara niskog rastininja u mjestu Mečevići.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima: Grajani, Prhovo i Visočica, te intervencije na gašenju  šume na lokalitetu Seoča i  požara na stambenom objektu u naselju Zbilje.

 Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde, imala je intervenciju na gašenju požara        bjelogorične šume na lokalitetu Viševice. Požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

 Srednjobosanski kanton

   Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je       intervenciju na gašenju požara u skladištu firme „Eronet“ gdje su se nalazili kablovi i cijevi koji su izgorjeli. U gašenju požara učestvovali su i vatrogasci TVJ Travnik i DVD Stari Vitez.Požar je ugašen.

   Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu  Vesela, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u mjestu Mlivama, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– u mjestui  Crniče, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– Kod Tehničke škole, gdje je gorio otpad u kontejneru,

– u Zanatskom centaru, gdje su gorjele gume i daske. Svi požari ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Koričani, gdje je gorjelo nisko rastinje u blizini stambenih objekata te prijetilo visokoj šumi,
 • u mjestu Kalibunar, gdje je gorio otpad u kontejneru.

   Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općineBusovača imala je intervenciju na  gašenju požara u mjestu Lončari, gdje je gorjelo  nisko rastinje i šuma. Požar je  ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imali jednu intervenciju na gašenju požara  u naselju Bravnice, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf – Uskoplje imala je  dvije intervencije u reonu Rićićki brig i Pridvorci, gdje je došlo do   šumskog požara. Oba požara su ugašena.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara u Podastinju, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Šantići, gdje je  gorjela privatna šuma u velikoj dužini,
 • u mjestu Bukve, gdje je gorio veći dio šume,
 • u mjestu Vjetrenice, gdje je gorjela suha trava i šikare,
 • u mjestu Lupnice, gdje je gorjela šikara,
 • u mjestu Kratine, gdje je gorjela šikara i šiblje. Svi požari su ugašeni.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Blatu, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intercencije na gašenju požara i to:

– od 15:55 do 16:45 sati, u Bjelom polju, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 17:55 do 20:05 sati, u Malom polju, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 18:30 do 19:00 sati, u Kozici, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 20:10 do 21:00 sati, na Rujištu gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 23:20 do 23:40 sati, u ul. Maršala Tita, gdje je gorjela baraka.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara od 20:20 do 20:45 sati, u ul.Gojka Šuška gdje je gorio dimnjak.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara od 15:45 sati,  u mjestu Idbar, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje. Također u  toku jučerašnjeg dana  izbio je požar iznad sela Raotići i Ribara koji je još uvijek aktivan zbog miniranog terena.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara kod sela Hutovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 14:55 do 15:45 sati,  u Doljanima gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:00 do 15:00 sati, kod sela Paljike gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 17:00 sati, na području sela Uzdol gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:30 do 22:30 sati, kod sela Glibe gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 16  intervencija manjeg intenziteta (13 na gašenju niskog rastinja i po jednu na gašenju otpada, dimnjaka i dijela krova kuće) i jednu veću intrvenciju.

Dana 17.03.2020.godine, u 22:21 sati, došlo do požara u u ulici Hamdije Čemerlića, Općina Novo Sarajevo, gdje su gorjela dva napuštena objekta. U gašenju požara učestvovalo je 17 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila. Požar je lokalizovan u 22:53 sati, a likvidiran u 00:28 sati.

 Kanton 10

 Općina Drvar. Došlo je do požara otvorenog prostora na planini Jadovik u općini Drvar. Požar se proširio na visoku šumu gdje se predpostavlja da je proctor zagađen minama.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 17.03.2020 godine godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice, Mobilna: Srebrenik

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina: Zavidovići, Glamoć, Lukavac i gradova Visoko i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 54 eksplozivna sredstava.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE