Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 72 sata na području Federacije BiH prijavljeno je 2341 uzorak, od čega je 213 pozitivno na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 15 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovana je jedna novozaražena osoba. U samoizolaciji se nalazi 114 osoba. Pozitivno je 88 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9548 osoba, od kojih je 4706 pozitivno (4543 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je 10 osoba.

 Bosansko-podrinjski kanton

Dana 14.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 29 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja 3 osobe su pozitivne. Zaključno sa 14.03.2022. godine, aktivno su zaražene 20 osobe, oporavljena je 3926 osoba, a 127 osoba je preminulo.

Kanton 10

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane je 12 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja 2 osobe su pozitivne.

POŽARI 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jednica grada Livno imala je intervenciju na gašenju požara

u kojem je gorjela trava i hrastova šuma, te jednu intervenciju u selu Prolog, gdje je gorjela  napušten kuća, požar su ugasili  djelatnici VD-a Livno.

 Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać-Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • U mjestu Vedro Polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • U naselju Ozimice, gdje je gorio dimnjak,
 • U mjestu Lohovo, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara umjestu Ljusina, gdje je gorjela divlja deponija starih auto guma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:00 do16:00 sati, u mjestu Šturlićka Platnica gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 21:00 do22:00 sati, u mjestu Skokovi, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma,
 • od 21:44 do23:00 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:00 do 00:15 sati, u mjestu Liskovac-Nišan brdo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša.  Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:20 do14:48 sati u mjestu Šumatac gdje je gorjela šuma,
 • od 14:55 do15:40 sati u mjestu Marjanovac gdje je gorjela šuma,
 • od 15:20 do18:45 sati u mjestu Šumatac gdje je gorjela je šuma,
 • od 18:08 do18:40 sati u mjestu Polje, gdje je gorjela šuma,
 • od 20:47 do22:08 sati u mjestu Kriva Bukva gdje je gorjela šuma,
 • od 22:08 do23:00 sata u mjestu Barake gdje je gorio dimnjak.

Srednjobosanski kanton

 Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica  dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imala je intervencije na gašenju požara i to:

     – u naselju Čipuljić, gdje je gorjela kuća, na objektu je pričinjena veća materijalna    šteta,

– u mjestu Obješenica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– u ul. Bosanska, gdje je gorio otpad u kontejneru, svi požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica  dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imala   jeu intervenciju na gašenju požara u mjestu Tisovački put, gdje je gorjela suha trava. Požar je ugašen.

   Općina Donji Vakuf.  Vatrogasna jedinica  dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Vakuf imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Doganovci, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

   Općina Jajce. Teritorijalna vatrogasna jedinica Jajce imali tri intervencije u naseljima: Lučina, Vinac i Smionica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Svi požari su ugašeni.

Općina Vitez. Vatrogasno dobrovoljno društvo Vitez imalo je intervenciju na gašenju požara u mjestu Divjak, gdje je gorjela kuća. U požaru jedno lice zadobilo je teže tjelesne povrede.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:10 do 09:00 sati, u Raštanima gdje je gorjela trava,

– od 10:17 do 11:15 sati, u ulici Kardinala Stepinca gdje je  gorio dimnjak,

– od 11:55 do 13:00 sati, u Hodbini gdje je gorjela trava i otpad,

– od 17:55 do 18:55 sati, na Kočinama gdje je  gorjela drača.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:40 do 11:10 sati, na Bivolju Brdu gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:15 do 11:40 sati,u Domanovićima gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 12:30 do 13:10 sati,u Čeljevu gdje je goro otpad i trava,

– od 12:35 do 15:50 sati,u Gabela polju gdje je gorjela trava, biljni otpad u požaru je izgorio jedan plastenik, a bile ugrožene i kuće,

– od 13:05 do 13:50 sati,u Gabeli gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 16:10 sati,u Trebižatu na dvije lokacije gdje je gorjela trska, rastinje i trava,

– od 17:00 do 17:45 sati,u Trebižatu (Krteljevac) gdje je gorjela šuma.

– od 18:30 do 19:20 sati, u Gabeli gdje je gorjela trava.

 Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:30 do 15:00 sati, u Gornjoj Blatnici gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:00 do 16:40 sati u Podgredi gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:40 do 15:50 sati, u Čerinu gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:35 do 17:25 sati u Donjoj Jablanici gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 01:45 sati u rejonu Kosne Luke gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Požar u rejonu Borova Gruda i dalje aktivan. Tokom noći je došlo do stabilizacije stanja na požarištu.

 Tuzlanski kanton

 Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Sreberenik imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Šahmeri, gdje je gorjela šuma.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u mjestima:  D. Dragunja, Šićka Petlja i ul. Muharema Fizovića, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u D. Orahovici gdje je gorio dimnjak  i jednu intervenciju u Drafnićima, gdje je gorjela krovna konstrukcija na privatnom stambenom objektu.

 Zapadnohercegovački kanton

 Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara  i to:

– od 13:10 do 14:00 sati, u mjestu Osoje, gdje je gorio drveni električni stup,

– od 15:40 do 16:15 sati, u mjestu Osoje u blizini „BLG“ farme, gdje su gorjele naslagane osušene grane,

– od 16:45 do 17:50 sati, požar u mjestu Kovači, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno je cca 5.000 m² površine.

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasan jedinica grada široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 10:30 do 11:30 sati,  požar u mjestu Trn, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je cca 2.000 m² površine.

– od 17:55 do 19:30 sati, požar u mjestu Rasno, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 10.000 m² površine.

– od 17:40 do 19:20 sati, požar u mjestu Jare, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 15.000 m² površine.

– od 20:00 do 21:30 sati, požar u mjestu Kočerin, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 10.000 m² površine.

– od 21:30 do 23:00 sati, požar u mjestu Izbično,gdje je gorjela: šuma, trava i nisko rastinje, Opožareno je cca 5.000 m² površine.

– od 21:20 do 23:20 sati, požar u mjestu Rasno, gdje je gorjela: šuma, trava i nisko raszinje. Opožareno je cca 10.000 m² površine.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervencija na gašenju požara i to:

– od 12:00 do 14:30 sati, požar u mjestu Dragićina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 20.000 m² površine.

– od 13:00 do 19:00 sati, požar u mjestu Gorica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Opožareno je cca 200.000 m² površine.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jednica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 15:40 do 17:45 sati,  u mjestu Otok, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 4.000 m² površine.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 17 manjih intervencija i to: dvije intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka, 6 intervencija na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, 6 intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedno obezbjeđenje (Međunarodni aerodrom Sarajevo), jedna intervencija na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru i jedna intervencija na gašenju zapaljenog automobila.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenja požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama:  Mišurin Do, Mošćanica ,  Raspotočje, Putovići, te jednu intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala u ul. ZAVNOBiH-a.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Hrasno, Površinski kop i Bare.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Novo Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 9,5 dunuma. Nije prouzrokovana materijalna šteta, požar je ugašen.

KLIZANJE TLA 

 Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. Na području Lugovi-Turići prijavljeno je klizanje tla, ugroženi su stambeni objekti koji se nalaze u blizini.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina: Orašje, Jablanica i grada Živinice timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 4 eksplozivna sredstva.

  

                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR