Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Slavinovići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica Đurđevik imala je intervenciju gašenja požara na el. instalacijama, unutar privatnog stambenog objekta, u naselju Golubinjak. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašeju požara niskog rastinja i suhe trave u gradu. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 10:34 do 14:15 sati, u ul. M. Tita gorjela je fabrika duhana,

– od 12:40 do 13:15 sati, u Raštanima gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 17:40 do 18:20 sati, u Južnom logoru gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 00:11 do 00:40 sati, u Rodoču gorjela je trava i rastinje,

– od 00:25 do 01:10 sati, u ul. M. Tita gorjela je fabrika duhana,

– od 05:11 do 07:00 sati, u ul. M. Tita gorjela je fabrika duhana.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Od strane Policijske stanice Bosanska Krupa zaprimiljena je dojava o pronalasku MB mine…60 mm, u ul. Dana nezavisnosti. Mjesto pronalaska NUS-a obilježeno je od strane pripadnika policije Bosanska Krupa.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana, 12.9.2016. godine, u 16:30 sati, primio  informaciju od strane Policijske stanice Centar, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE