Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.07.2016. godine, do 10:00 sati

Danas je na snazi ŽUTO UPOZORENJE, izdato od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zbog očekivanih visokih temperatura.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Mostara imala je 5 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 11:43 do 12:50 sati, u naselju Jasenica, gorio otpad;

– od 12:20 do 15:30 sati, na Brkanovom Brdu, gorjelo rastinje;

– od 14:25 do 15:30 sati, na Brkanovom brdu, gorjelo rastinje;

– od 14:46 do 16:00 sati, u Južnom logoru, gorjelo rastinje;

– od 01:10 do 01:50 sati, u Južnom logoru, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica Općine Čapljina imala je 6 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 08:20 do 09:40 sati, u Čeljevu, gorjela trava i nisko rastinje;

– od 09:20 do 10:10 sati, u Zvirovićima, gorjela trava i nisko rastinje;

– od 11:00 do 11:45 sati, na Vrhovniku, gorjeli trava i otpad, uz put M-­6;                                        –  – od 12:10 do 13:00 sati  u Prćavcima, gorio je otpad;

– od 12:53 do 14:10 sati, u Karaotoku, gorjela je trava i naslage prirodnog otpada;

– od 17:00 do 18:10 sati, u Čeljevu, gorjela je trava u blizini pomoćnog objekata.

Općina Konjic

Profesionalna vatrogasna jedinica Općine Konjic, obaviještena je od strane mještanina iz mjesta Glodnica, općina Jablanica, da gori šuma u mjestu Falanovo Brdo. Izlaskom na lice mjesta ustanovljeno je da je požar na granici općina Jablanice i Konjica. Zajedničkom intervencijom pripadnika PVJ-a Konjic i Jablanica požar je ugašen u 13:10 sati.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica Općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:40 do 19:45 sati, na Drenovcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica Općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 12:55 do 14:45 sati, u Gradnićima, gdje je gorjela smreka, trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica Grada Bihaća imala je intervenciju od 14:13 do 15;31 sati, u mjestu Pritoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su ugasila tri vatrogasca sa vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasci Olova intervenisali  su u krugu firme „PROMINVEST“, gdje je došlo do požara na kotlovnici. U gašnju požara, pomoć vatrogascima pružili su uposlenici pomenute firme.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. U 02:50 sati, NN osoba prijavila je požar u skladištu firme „NUTAL“, u mjestu Počulica. Požar je u potpunosti zahvatio skladište. Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta. Gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati, vatrogasci su još uvjek na licu mjesta, i drže požar pod kontrolom.

Općina Travnik. Dana, 12.07.2016.godine, u 10:55 sati, izbio je požar u kojem je gorjela suha trava u blizini stambenih objekata, u mjestu Ilovača. Požar je uspješno ugašen.

Općina Travnik. Noćas, u 23:45 sati, oko zgrade ŽAS-a, gorio je otpad, požar se proširio na okolno područje, gdje je gorjela trava. U 00:10 sati, požar je lokalizovan.

Općina Jajce. Jučer je oko 12:45 sati, pristigla dojava da je izbio požar na gradskoj deponiji otpada, na lokalitetu Kruščica. Do 20:00 sati, trajala je intervencija na gašenju požara. U gašenju požara u pomoč su pritekli vatrogasci iz Donjeg Vakufa  sa 1 cisternom i 3 vatrogasca, te vatrogasci iz Bugojna sa 1 cisternom i 2 vatrogasca.

– Na deponiji otpada u Krušćici, gdje je jučer trajala intervencija gašenja požara, sada se pojavio dim koji se usljed pritiska taloži u kanjonju rijeke Vrbas i otežava disanje, uz napomenu da dim ima i oštar miris. Deponija za sada dubinski gori i tinja, i voda se sada isparava.

KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 12.07.2016 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Bukinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. TUN tim „B“ Orašje/FUCZ-e,  i dalje izvodi radove na deminiranju terena na području općine Gradačac, na zadatku  Parcela KO Mionica 1.

Općina Kalesija. TUN tim „B“ za deminiranje FUCZ/KUCZ-e nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“, u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Općina Doboj Istok. Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla primio je prijavu o NUS-u iz Općinske Službe civilne zaštite Doboj Istok, radi se o municiji 7,62 mm … 228 kom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

– Član tima koji radi na ekshumaciji jame Radača, u Gorancima, kod Mostara, zatražio pomoć tima za demineranje, radi detekcije jame.

– Iz Uprave Policije Grada Mostara – povjerenstvo za uništavanje oružja, prijavili NUS, i to: jedna školska tromblonska mina, jedna neaktivirana zolja, jedan trotilni metak TM-100 gr, i jedno barutno punjenje, koji je ostao u skladištu MUP-a HNK-a.

Prijave proslijeđene vođi tima Mostar “A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je od strane građanina  informaciju o pronalasku NUS-a na lokalitetu Hrasničkog stana na Igmanu, Općina Ilidža. Pronađeno je više komada NUS-a.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u narednom periodu.

O S T A L O

PRONALAZAK UNESREĆENE OSOBE

Unsko-sanski kanton

Dana 12.07.2016 godine, u 19,45 sati, u Operativnom centru KUCZ-e Bihać, obratio se Lipvić Ermin, iz Gorske službe za spašavanja Grada Bihaća, te prijavio da je Šimić Josip iz Republike Hrvatske prilikom letenja sa paraglajderom izgubio kontrolu i pao u reonu Plješavice,  Bosna i Hercegovina. Uspostavljen je kontakt sa unesrećenim i ustnovljeno je da imenovani nije povređen, ali da je okačen na granama drveta u blizini Grada Bihaća. U akciju spašavanja su odmah krenuli pripadnici Gorske službe za spašavanje i Granične policije Bosne i Hercegovine. Do unesrećenog su stiglli u 22,00 sata, a zatim pristupili spuštanju unesrećenog sa drveta. Akcija spašavanja završena je u 23,30 sati. Ustanovljeno je da unesrećeni  nije bio povrijeđen.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE