Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 11.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 283, dok je aktivno zaraženih 6.995 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 3741 osoba, od kojih je 909 pozitivno  (833 osobe je izliječeno, 60 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 16 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana registrovano je četiri novozaražene osobe sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 65 osoba.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10 u protekla 24 sata, testirano je 28 osoba na COVID-19,  od toga je 5 pozitivnih.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 11.02.2021.godine uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 15 osoba, a prema rezultatima testiranja tri uzorka su pozitivna.

Zaključno sa 11.02.2021.godine, na područu BPK su tri aktivno zaražene osoba koronavirusom (COVID-19). Oporavljeno je ukupno 1042 osobe, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Visoke temperature, otapanje snijega, jaka kiša kao i ispuštanje vode iz Hidro-elektrane Piva izazvale su nagli porast vodostaja rijeke Drine kao i drugih vodotoka na području Grada Goražda. Vodostaj rijeke Drine 11.02.2021. godine u 05:00 sati je iznosio 213,69 cm i konstantno je imao trend rasta do 16:00 sati kada je iznosio 274,60 cm, tako da je vodostaj skoro dostigao kvotu redovnih mjera odbrane od poplava (početak obavještavanja) koja iznosi 280,00 cm za Grad Goražde.

Rijeka Drina se iz svog korita izlila u mjesnim zajednicama Osanica, Vranići, Sadba, Mravinjac, Zupčići, Goražde II i Goražde III. Izlijevanjem iz svog korita uglavnom je plavila priobalje, izletišta, šetališta, poljoprivredno zemljište, puteve i vikend objekte koji su građeni u blizini obala rijeke Drine. Vodostaj rijeke Drine od 17:00 sati je u trendu opadanja, te jutros u 07:00 sati iznosi 222,83 cm.

Općina Foča u FBIH. Na osnovu informacija prikupljenih u posljednjih 24 sata na području općine Foča FBIH može se konstatovati da je stanje i dalje veoma ozbiljno. Pored problema koji su uzrokovani izlijevanjem rijeke Koline u mjesnoj zajednici Jabuka, došlo je i do značajnijeg porasta vodostaja rijeke Drine. Evidentno je da su intenzivne kišne padavine i pražnjenje hidroakumulacije HE Piva uvjetovali porast ovog vodostaja.

Održana je vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča FBIH na kojoj je analizirana trenutna situacija i stepen ugroženosti života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara na području Općine. Štab je usvojio prijedlog da Općinski načelnik donese odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području mjesne zajednice Jabuka.

Primjetno je da vodostaj rijeke Koline nije u opadanju, te da u samom vodotoku postoji veliki broj stabala drveća i drugog nanosa koji smanjuju proticajni profil ovog vodotak, te na lokalitetu Lugovi (mjesna zajednica Jabuka) dolazi do izlijevanja i ugrožavanja nekoliko objekata za stanovanje i odmor. Rijeka Kolina je i na lokaciji Prijevrče u mjesnoj zajednici Ustikolina ugrožavala jedan stambeni objekat, a oborinske vode na ovoj lokaciji su također prijetile jednom stambenom objektu.

Zbog porasta vodostaja rijeke Drine u popodnevnim satima došlo je plavljena priobalnog područja kod ušća rijeka Drine i Koline i vodena stihija je ugrozila poslovno-stambeni objekat „Baša“ doo Ustikolina. Nizvodno od Ustikoline poplavljeno je desetak plastenika koji su bili djelimično zasijani određenim kulturama. Na desnoj obali rijeka Drina je i dalje onemogućila prolazak putnim pravcem Cvilin – Kožetin. Ovaj put je na nekoliko lokacija bio pod vodom i u momentu slanja ovog izvještaja još uvijek nije prohodan, iako je došlo do smanjenja vodostaja rijeke Drine.

Također naglašavamo i problem odronjavanja kamenog nanosa i drveća na magistralni put M-18.1., na dionici Jezero – Jabuka, gdje su uposlenici „Goraždeputeva“ dd Goražde morali intervenisati sa svojom mehanizacijom. Ovaj problem je u noćnim satima otklonjen.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati     175 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati     866 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     126 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     323 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     351 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati     110 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     306 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     143 cm 130 cm

 

Stanje na  hidro-elektranama

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:20 sati 269,58 m n.v.

(max. 270 m)

   520 m3/s Otvorene dvije klapne
Grabovica 07:20 sati 157,50 m n.v.

(max. 159 m)

   620 m3/s  
Salakovac 07:20 sati  122,16 m n.v.           (max.123,10 m)    655 m3/s  
Mostar 07:20 sati   77,72 m n.v.

(max. 78 m)

   760 m3/s  
Rama 07:20 sati 581,56 m n.v.

(max 595 m)

     62 m3/s  
M. Blato 07:20 sati 223,82 m n.v.      40 m3/s  

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 08:30 do 11:00 sati ispumpavanje vode i stavljanje vreća ispod mosta na putu prema velikoj tržnici,

– od 15:30 do 16:45 sati postavljanje nasipa na šetnici u blizini starog mosta.

Tokom cijelog dana i noći, zbog povećanog vodostaja, vatrogasci vrše obilazak toka Neretve od Šurmanaca do Metkovića.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je u postepenom opadanju.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 103 cm, jučer u isto vrijeme 108 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 214 cm, jučer u isto vrijeme 221 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,94 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče vodostaj je niži 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2  m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 08:00 sati.

Bosanski Brod…………………………………     577 cm (pripremno stanje), jučer 570 cm,

Bosanski Šamac………………………………     451 cm (normalno stanje),  jučer 438 cm,

Orašje…………………………………………..     697 cm (pripremno stanje), jučer 686 cm.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj izmjeren  jutros u 08:00 sati, na  vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosi  322 cm,  jučer u isto vrijeme 334 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. (Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrane od poplave, a na 330 cm izvanredne.)

 

Kanton Sarajevo

Dana 11.02.2021. godine, uslijed kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina, došlo je do porasta visine vodostaja na svim vodotocima na području Kantona Sarajevo, te je došlo do izlijevanja rijeke Bosna iz svog korita na području Općine Novi Grad i to na lokalitetima ul. Dobroševićka br. 164. i br. 168. i ul. Brodska br. 9., i plavljenja poljoprivrednog zemljište i ugrožavanja staklenika i pomoćnih objekte. Do izlijevanja rijeke Bosne došlo je također, i na lokalitetu stočne pijace i plavljenja poljoprivrednog zemljišta. Na području Općine Ilidža izlila se rijeka Željeznica iz svog korita i poplavila zelenu površinu na potezu od pješačkog mosta kod bivšeg kina „Igman“ pa sve do drugog pješačkog mosta kod objekta „OBI“, te na lokalitetu mosta spasa u MZ Sokolović Kolonija. Do plavljenja popljoprivrednog zemljišta usljed  podzemnih voda došlo je i u ul. Hendekuša. Na području općina Novi Grad i Ilidža nije bilo ugroženih stambenih objekata.  Ekipe općinskih službi civilnih zaštite su u toku jučerašnjeg dana  kontinuirano obilazile teren, pratile stanje na ugroženim područjima i preduzimale neophodne mjere zaštite i spašavanja.

Prema  posljednjim izvještajima o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH, i informacija općinskih operativnih centara civilne zaštite, nivo vodostaja na svim vodotocima na području Kantona Sarajevo su u blagom opadanju.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine S.Most imala je intervenciju na gašenju požara od 22:40 do 00:10 sati u ul. Ključka, gdje je gorio dimnjak.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:45 do 13:35 sati u Donjoj Jasenici, gdje je gorjela kuća.

– od 22:55 do 23:15 sati u Vrapčićima, gdje je gorjelo auto.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:45 do 18:50 sati u Zvirovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije i to: dvije na gašenju zapaljenih automobila, jednu na gašenju dimanjaka na stambenom objektu i jednu intervenciju na gašenju elektičnih instalacija u stambenom objektu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara  na lokalitetu Miletina, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša je, po pozivu Granične policije, imala tehničku intervenciju-spašavanja unesrećenih od 22:52 do 23:35 sati. Radi se o osam lica koji su pripadnici migrantske populacije, u pokušaju prelaska granice preko rijeke, u mjestu Drenovac – Božino brdo, na granici sa Republikom Hrvatskom. Dolaskom na lice mjesta šest migranata je zatečeno na obali, jedno lice je spašeno iz vode a drugo je, prema navodima, također bilo u vodi ali nije pronađeno.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 11.2.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac a na lokalitetu Živinice je odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Banovići nije bilo moguće odrediti kvalitet zraka.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za cijelo područje Federacije BiH, zbog očekivanih niskih temperatura zraka, koje će iznositi do -7°C.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR