Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.12.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 10.12.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2055 uzoraka, od čega je 330 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 91 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 17 novozaraženih osoba. U samoizolaciji nalazi se 412 osoba. Pozitivno je 285 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6939 osoba na COVID-19, od kojih je 2553 pozitivno  (2328 osoba je izliječeno, 127 osoba je preminulo), a aktivno je 98 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06:00 sati bio je 198,89 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 8 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 21,3 m3/s.

Općina Doboj Istok. Rijeka Spreča je priobalno poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta. Trenoutno je u stagnaciji.

Općina Gračanica. Rijeka Spreča je na lokalitetu Miričine i Donje Lohinje poplavila ukupno 10 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07:00 sati iznosi 184 cm i trenutno je u stanju opadanja.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 326 cm u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom opadanja -1cm. Jučer u 08:00 sati iznosio je 339 cm.

Redovite mjere obrane od poplave proglašene su 27.11.2021. god. u 07:30 sati  (Dopis broj: 21-1/21-12-500-1/21 od 27.11.2021. Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Tijekom dana došlo je do značajnog smanjenja padavina, tako da je, u periodu od 07:00 do 13:00 sati, palo svega 4,5 l/m2 kiše. Trenutno stanje vodotoka na području Grada Mostara je stabilno i pod kontrolom. Od istih trenutno ne prijeti ugroženost ili opasnost od poplava po stanovništvo i materijalna dobra. Nije bilo prijava od strane građana po pitanju opasnosti ili prijetnje od poplava.

 

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati      115 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati      441 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati      – 34 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      327 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      250 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      101 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      270 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati        93 cm  130 cm

 

STANJE NA HIDROELEKTRANAMA

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 267,94 m n.v.

(max. 270 m)

    179 m3/s  
Grabovica 07:00 sati 158,74 m n.v.

(max. 159 m)

     163 m3/s  
Salakovac 07:00 sati  119,70 m n.v.           (max.123,10 m)          0 m3/s  
Mostar 07:00 sati   74,88 m n.v.

(max. 78 m)

     255 m3/s  
Rama 07:00 sati 573,17 m n.v.

(max 595 m)

       27 m3/s  
M. Blato 07:00 sati  225,78 m n.v.      40 m3/s  

 

Srednjobosanski kanton

SLIV RIJEKE VRBAS I BOSNA

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

11.12.21

08:00

 

22 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

11.12.21

08:00

 

95 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

11.12.21

08:00

 

115 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

11.12.21

08:00

 

47 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

11.12.21

08:00

 

88 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

11.12.21

08:00

 

86 cm

 

  Max.zab.vodostaJ

175 cm 09.01.2010

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

11.12.21

08:00

 

79 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………   522 (pripremno stanje), jučer 526,

Bosanski Šamac………………………………   413 (pripremno stanje), jučer 395,

Orašje…………………………………………..   645 (pripremno stanje), jučer 638.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je blago porastao.

 

Kanton 10

Zbog kiše koja pada, vodostaji rijeka i potoka su u porastu.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 80 cm, (kritična tačka je 100 cm).

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna  jedinica grada Mostara imala je ntervenciju na gašenju požara od 22:55 do 00:40 sati na Bišće Polju, gdje su gorjele stare gume.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara od 08:43 do 09:22 sata u „Tepih centru“ u Klepcima.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su jednu veću intervenciju na gašenju požara, jutros u 04:32 sata, u ul. Kenana Demirovića br. 30., Općina Novi Grad, gdje je došlo do požara na spratu privatne kuće. Požar je lokalizovan u 04:53 sata, a likvidiran u 05:16 sati. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

 

Tehničke intervencije

 

Unskosanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju od 09:05 do 09:25 sati u ulici Sokak, gdje su vršili izvlačenje unesrećenih iz automobila nakon saobraćajne nezgode.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna  jedinica grada Mostara imala je ntervenciju od 10:40 do 11:30 sati u Liska ulici, gdje su vršili ispumpavanje vode iz stana.

Grad Čapljina. Uposlenici Vatrogasne jedinice grada Čapljina vršili su obilazak nasipa i provjeru vodostaja na rijekama u 09:00, 17:00 i 02:00 sata.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su dvije tehničke intervencije i to: izvlačenje lica iz zaglavljenog lifta i otvaranje vrata stana.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE  MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kvara na Trafostanici Bihać 2, od 14:58 sati bez struje su ostali bihaćka naselja  Ceravci i Ozimice II. Do normalizacije opskrbe električnom energijom u naselju Ceravci došlo je u 17:18 sati, dok je u 19:54 sati otklonjen kvar za Ozimice II.

Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima u sistemu vodosnadbijevanja grada Bihaća, preporučuje se korisnicima da i dalje iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje Fedeacije BiH zbog očekivanih padavina (kiše do 25 l/m2 i snijega visine do 15 cm) kao i vjetra u zapadnim i južnim krajevima brzine između 40 i 65 km/h.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR