Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.11.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju  požara na elektroinstalacijama u naselju Luke.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću i jednu manju intervenciju na gašenju požara. Veću intervenciju su imali dana, 09.11.2018. godine u 20:00 sati u ul. Mihaljevska bb, Općina Novi Grad, gdje je došlo do požara na vikendici. Požar je lokalizovan u 21:26 sati, a likvidiran u 22:45 sata. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Pričinjena je materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih lica.

Manja intervencije je bila na gašenju zapaljenog automobila.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–  od 15:25 do 15:55 sati u Rodoču, gorio otpad,

–  od 22:55 do 23:25 sati u ul. K.Zvonimira, gorio otpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinca općine Konjic imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–  dana 08.11.2018.godine, od 19:01 do 23:30 sati, na Boračkom Jezeru gorjela vikendica,

–  jučer, od 13:30 do 16:30 sati,  na Boračkom Jezeru, gorjelo rastinje pored navedene vikendice koja je gašena prethodne noći.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite primio je informaciju od građana da je na brdu Žuć, pronađen tromblon.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES koji su navedeno sredstvo uklonili isti dan.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je  informaciju od Općinske službe civilne zaštite Gračanica da su pronađene dvije mine PMA-2. O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE