Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.07.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 20:45 do 21:10 sati, na Bijelom Brijegu, gdje je gorio otpad.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je devet intervencija i to:

 • od 08:35 do 09:45 sati, u Tasovčićima, gorjelo je vozilo na putu M-6,
 • od 10:10 do 11:20 sati, na Bivolju Brdu gorjela je trava i smeće,
 • od 13:25 do 13:50 sati, na Ševaš Njivama, gorjelo je smeće uz kuće,
 • od 13:50 do 15:00 sati, na Ševaš Brdu gorjela je šuma i trava,
 • od 13:45 do 14:30 sati, na Šuškovu gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 14:58 do 15:20 sati, na Modriču gorjelo je smeće uz put M-6.1,
 • od 15:20 do 16:30 sati, na Strmcu gorjela je šuma i nisko rastinje,
 • od 19:45 do 21:30 sati, u Zvirovićima, gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 20:00 do 21:05 sati, na Bivoljem Brdu, gorjelo je smeće i rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Profesionalna vatrogasna jedinica Ključ imala je jednu manju intervenciju od 00:30 do 01:00 sati, u ulici „Branilaca BiH“, gdje je gorjelo putničko vozilo. Požar je ugašen. Na intervenciju su izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je dvije intervencije i to:

u naselju Vučkovci, općina Gradačac, imali su intervenciju u saobraćajnoj nezgodi gdje su tri lica povrijeđena a jedno smrtno stradalo,

– u naselju Ćojluk, gdje je gorjelo sijeno.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju u mjestu Brankovići, gdje je izbio šumski požar. Gorjela je bjelogorična šuma, površine oko 2 duluma. Uzrok je bio nekontrolisano spaljivanje korova zbog čega se požar proširio i zahvatio šumu. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar zaprimio je prijavu od Policijske uprave Mostar o pronalasku  granate pored rijeke Neretve, pećine na Skakalima,  ispod benzinske pumpe „Čule“.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni centar zaprimio je prijavu od strane Policijske stanice Velika Kladuša o pronalasku neeksplodirane ručne bombe M-52, bez osigurača. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar zaprimio je dvije prijave o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetima naselja Kaonik i Buselji. O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Fojnica. Kantonalni operativni centar zaprimio je prijavu o pronalasku ručne bombe u  naselju Luke-Vris. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar Tuzla zaprimio je prijavu od Općinske službe civilne zaštite Kalesija o pronalasku  granate 60 mm, i od Općinske službe civilne zaštite Živinice o pronalasku nepoznatog NUS-a, koji će biti uklonjeni od strane Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite u narednom periodu.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 • od Policijske stanice Novi Grad, da su u ulici Safeta Zajke bb, pronađene tri protivtenkovske mine,
 • od Policijske stanice Ilidža, da je pored puta prema planinarskom domu u Rakovici, pronađen jedan NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS u ulici Safeta Zajke bb, uklonili isti dan, a drugi NUS će uklonuti u narednom periodu.

O S T A L O

Podrška FUCZ “Maršu mira 2016” u sklopu obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

U ranim jutarnjim satima, 08.07.2016. godine, timovi FUCZ sa terenskim vozilima i cisternama za pitku vodu, kao podrška pridružili su se učesnicima “Marša mira Nezuk-Potočari 2016” koji će trajati od 8. do 10. jula 2016. godine.

Povodom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukopa 127 identifikovanih žrtava genocida, među kojima je 12 maloljetnih osoba, Federalna uprava civilne zaštite, u saradnji sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica FBiH, Organizacionom odboru ovog događaja, odnosno učesnicima “Marša mira Nezuk-Potočari 2016”  stavila je na raspolaganje opremu i vozila.

Jedan od timova FUCZ od devet članova jutros u 06,00 sati krenuo je sa šest vozila i opremom na lokaciju sela Liplje u općini Zvornik. Kao podrška Maršu mira 2016. od Nezuka do Potočara, tim FUCZ će uspostaviti šatorski kamp sa medicinskom tačkom na lokaciji sela Liplje (08.07.), Mravinci-Konjević Polje (09.07.) i Potočari-Srebrenica (10. i 11.07.).

Drugi, mobilni tim od četiri člana pratiće marš svo vrijeme sa vozilima i jednom cisternom sa pitkom vodom.

Treći tim će na lokaciji Udrč, 09.07. pružiti logističku podršku (dvije cisterne sa vodom i hranom). Sve aktivnosti provode se u koordinaciji sa Organizacionim odborom ovogodišnje komemoracije u Srebrenici i pododborom za organizaciju marša.

Svi učesnici marša imat će priliku 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima prisustvovati komemoraciji i kolektivnom ukopu žrtava.

“Marš mira 2016” i ove godine je, pored čina ukopa žrtava, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.                     

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE