Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.01.2021.godine, do 10:00 sati

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 07.01.2021. godine, do 24:00 sata.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 9 83
Posavski kanton 0 23
Tuzlanski kanton 3 841
Zeničko-dobojski kanton 11 2051
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 2 34
Srednjobosanski kanton 14 155
Hercegovačko-neretvanski kanton 99 9985
Zapadnohercegovački kanton 24 1194
Kanton Sarajevo 100 2036
Kanton 10 4 143
Federacija BiH 266 16545

 

 

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 88 cm, jučer u isto vrijeme 95 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 229 cm, jučer u isto vrijeme 229 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Posavski kanton

Visina vodostaja rijeke Save izmjerena u 07:00 sati:

 

Bosanski Brod…………………………………     582 cm (pripremno stanje),  jučer 582 cm,

Bosanski Šamac………………………………     430 cm (pripremno stanje),   jučer 416 cm,

Orašje…………………………………………..     662 cm (pripremno stanje),   jučer 655 cm.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  94 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati     559 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -35 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     328 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     204 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati     101 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     253 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     143 cm 130 cm

 

 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 198,59 m.n.m., (tačka preljeva,je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna stanica Humac, vodostaj jutros u 07:45 sati, iznosio je 328 cm (jučer u isto vrijeme 329 cm). Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrana od poplave, a na 330 cm izvanredne.

Na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području kantona je normalan.

 

POŽARI  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 18:36 do 19:30 sati, na putu za Nevesinje, gdje je gorio otpad, te
  • od 21:46 do 22:30 sati, na putu za Raštane, gdje je gorio dimnjak.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su dvije manje intervencije na gašenju požara.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  intervenciju na gašenju putničkog automobila, u ul. Fra Grge Martića. Požar je ugašen.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoline Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 07.01.2021 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC Bukinje i Lukavac, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

 

OŠTEČENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima, potrošačima se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Stari Grad, Sanski Most i grada Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

 

                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR