Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.12.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 05.12.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 901 uzorak, od čega su 123 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 66 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovana je 21 novozaražena osoba. U samoizolaciji se nalazi 476 osoba. Pozitivno je 330 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6796 osoba na COVID-19, od kojih je 2473 pozitivno  (2229 osoba je izliječeno, 123 osobe su preminule), a aktivna je 121 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 05.12. 2021 godine,  uzorkovan je  materijal kod pet osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih.  Zaključno sa 05.12.2021. godine, aktivno je zaraženo  49 osoba, oporavljeno je 2378, a 99 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 05.12.2021. godine, testirano je 80 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja 15 osoba je pozitivno.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Federalni hidrometeorološki zavod

Usljed padavina koje se očekuju na području sliva rijeke Neretve postoji mogućnost izlijevanja manjih vodoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje sliva rijeke Neretve u FBiH, a posebno su ugrožene manje pritoke na srednjem i donjem toku.          

Očekivani početak događaja: 05. 12. 2021. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 05. / 06.12. 2021. godine

Napomena: Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 334 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta 0 cm. Jučer u 08:00 sati iznosio je 309 cm.

Redovite mjere obrane od poplave proglašene su 27.11.2021. god. u 07:30 sati  od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplave proglašene 28.11.2021. god. u 20:45 sati od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  160 cm 160 cm
Mostar 07:30 sati      696 cm 850 cm
Čapljina 07:30 sati       35 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:30 sati      335 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati      276 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:30 sati        96 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 267 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      117 cm 130 cm

 

STANJE NA HIDROELEKTRANAMA

 

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 269,41 m n.v

(max. 270 m)

  178 m3/s  Otvorena 1 klapna preljeva.
Grabovica 07:00 sati 157,07 m n.v.

(max. 159 m)

  380 m3/s
Salakovac 07:00 sati 121,05 m n.v.           (max.123,10 m)   544 m3/s
Mostar 07:00 sati   77,56 m n.v.                (max. 78 m)   560 m3/s
Rama 07:00 sati 571,02 m n.v.               (max. 595 m)     60 m3/s
Mostarsko blato 07:00 sati 225,27 m n.v.   40 m3/s

 

Grad Mostar. Tijekom jučerašnjeg dana, nadležni iz Odsjeka CZ Grada Mostara izvršili su obilazak vodotoka i naseljenih mjesta uz iste i konstatirali da su vodotoci svih rijeka povišeni uslijed obilnih padavina, te da je trenutno stanje stabilno tj. nema opasnosti od poplava ili ugrožavanja prometnica, stanovništva i materijalnih dobara. U narednim danima vršit će se stalno praćenje stanja vodotoka, a posebno vodotoci Bune i Jasenice (koji su oko ili iznad granice vodostaja za redovnu obranu od poplava: 265 cm i 130 cm), te u slučaju pogoršanja vremenskih prilika i stanja vodotoka pravovremeno upozoriti nadležne službe i stanovništvo uz vodotoke.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 199,10 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,9 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h:

Bosanski Brod…………………………………   543 (pripremno stanje), jučer 519,

Bosanski Šamac………………………………   389 (normalno stanje), jučer 373,

Orašje…………………………………………..   606 (normalno stanje), jučer 591.

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV RIJEKE VRBASA I BOSNE

 

Vodostaji u porastu.

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

06.12.21

08:00

 

28 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

06.12.21

08:00

 

99 cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

06.12.21

08:00

 

128 cm

Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

06.12.21

08:00

 

89 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

06.12.21

08:00

 

100 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

06.12.21

08:00

 

96 cm

 

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

06.12.21

08:00

 

80 cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

Grad Visoko. U protekla 24 sata Služba civilne zaštite Grada Visoko angažovala je Službu za spašavanje iz ruševina i komunalne poslove, koja je formirna u JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, na sanaciji štete koja je nastala usljed padavina 03.12.2021.godine. Služba za spašavanje iz ruševina  sa radnom mašinom skip intervenisala je na sanaciji makadamskih puteva, regulisanju kanala za odvodnju vode u slijedećim naseljima: Prijeko, Gorani, Srhinje, Bradve, Kula Banjer, Dubrave, Holići. U naselju Prijeko rijeka Fojnica je u petak 03.12.2021. godine ugrozila 5 stambenih objekata i pomoćne objekte. Profesionalna vatrogasna jedinica, zajedno sa mještanima i Službom za spašavanje iz ruševina je izradila suhozid od vreća sa pjeskom kako bi sprijećili dalji prodor vode, a pumpe su ispumpavale vodu iz dvorišta kuća. Tako da su poplavljeni podrumi, pomoćni objekti i temelji od kuća, ali je spriječen prodor vode u kuće. U naselju Liješeva evidentirano je jedno klizište u blizini kuće, ali kuća nije oštećena. Trenutno rijeke Bosna i Fojnica,  kao i njihove pritoke su se povukle u svoja korita.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Rijeke Sana i Sanica su se izlile iz svojih korita, poplavljeno je okolno poljoprivredno zemljište.

Grad Bihać.  Vodostaj rijeke Une iznosi 81 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 262 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Kanton Sarajevo

Uslijed obilnih kišnih padavina koje su zahvatile područje Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu došlo je do porasta vodostaja rijeka Bosne, Željeznice, Miljacke, Zujevine i Ljubine, te njihovi manjih pritoka, kao i pojava bujičnih i podzemnih voda i povećane opasnosti od poplava.

Direktor Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je odmah izašao na  najugroženija područja od poplava na području općina Novi Grad, Ilidža i Vogošća kako bi koordinirao sa općinama na poduzimanju neophodnih preventivnih mjera na sprječavanju i umanjenju opasnosti od poplava.

S obzirom da se prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području Kantona Sarajevo i u narednoj sedmici očekuju kišne padavine, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju na području Kantona Sarajevo prouzrokovano poplavama, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je dana, 05.12.2021. godine pripremila Preporuke pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava, koje je putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite odmah proslijeđeno svim općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i Press službi Vlade Kantona Sarajevo i printanim i elektronskim medijima. Navedenim Preporukama, preporučeno je svim pravnim i fizičkim licima, da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve. Posebno je apelovano na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih  područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće poplave na području svojih općina i da pruže neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu.

Na području općina: Novi Grad, Vogošća, Ilijaš i Hadžići uslijed obilnih kišnih padavina  i pojave bujičnih i podzemnih voda došlo je do začepljenja propusta, odvoda i kanala, te izlijevanja vode na saobraćajnice na više lokacija. Navedene općine su angažovale svoje organizovane snage zaštite i spašavanja, koje su na najugroženijim mjestima blagovremeno poduzele preventivne mjere na sprječavanju i umanjenju opasnosti od poplava (izvršili postavljanje vreća sa pijeskom, pročišćavanja začepljenih propusta, odvoda i kanala), tako da nije došlo do plavljenja objekata.

Dana 05.12.2021. godine u 16:29 sati angažovana je Služba za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, koja je formirana u KJKP Park na uklanjanju stabla drveta na obali rijeke Dobrinje u ulici Petra Tješića do br. 9.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara kontejnera za otpad u centru grada.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar na stambenom objektu (kuća) u naselju Hrvati i zapaljeni kontejner za otpad.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 16:58 sati do 18:02 sati u ulici 4. Muslimanske lake brigade, gdje je gorio odžak.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara od 02:50 do 06:30 sati u mjestu Rakitno, gdje je gorjela sušara. Požar su gasila dva vatrogasca sa dva vozila.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tri manje intervencije na gašenju požara i to: dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima i jedna na gašenju el. brojila.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna  jedinica grada Mostara imala je ntervenciju od 11:05 do 11:30 sati u ul. Zrinski-Frankopana, gdje su vršili uklanjanje oborenog drveta sa kolnika.

Grad Čapljina. Tijekom dana i noći uposlenici Vatrogasne jedinice vršili su obilazak nasipa i provjeru stanja na poplavljenim područjima.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno, na poziv Službe za civilnu zaštitu, ispumpavali su vodu u mjestu Vrbanja, te čistili odvodni kanal od nataloženog mulja i sitnog pjeska.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su dvije tehničke intervencije i to: jedno obezbjeđenje sportskog događaja i jednu intervenciju na ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je dvije intervencije, i to:

– od 11:30 do 14:00 sati, tri vatrogasca s dva vozila su imali tehničku intervenciju u mjestu Vitina, gdje su vršili ispumpavanje vode iz prizemlja obiteljske kuće. Angažiran je radni stroj– bager od JP “Parkovi” Ljubuški za pravljenje kanala za odvod naplavljene vode ispred kuće. Nastala je veća materijalna šteta.

– od 15:30 do 16:30 sati, jedan vatrogasac s  vozilom uz pomoć mještana imao je tehničku intervenciju u mjestu Otok, gdje su vršili ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija obiteljske kuće. Nije došlo do nastanka veće materijalne štete.

 

KLIZANJE TLA

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Na području Općine Hadžići, uslijed obilnih padavina, došlo je do pojave klizišta na lokalitetima Musići i Vrančići. Općinska služba CZ Hadžići poduzela je mjere na sprječavanju daljeg klizanja tla na tim lokalitetima.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 05.12.2021. godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Gradačac. Kvalitet zraka za dan 05.12.2021. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE  MREŽE

 

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima u sistemu vodosnadbijevanja grada Bihaća, preporučuje se korisnicima da i dalje iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Fojnica. Zbog obilnih kišnih padavina u užem urbanom području općine Fojnica voda nije za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Obavještavaju se korisnici vode sa Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padavina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

 

O S T A L O

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Pripadnici Gorske službe spašavanja “Prenj” Konjic su na planini Bitovinji, izvršili zbrinjavanje i evaluaciju osobe koja je ostala zametena u snijegu.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

METEOALARM: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je NARANDŽASTI meteoalarm za područje Hercegovine, te centralne i istočne Bosne,  gdje se očekuju veće količine padavina.  Za područje Hercegovine se prognozira 60 do 100 litara padavina po metru kvadratnom. Za centralnu i istočnu Bosnu prognozira se 30 do 60 litara padavina po metru kvadratnom.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR