Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.12.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 04.12.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2625 uzorka, od čega je 643 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane je 96 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 30 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 465 osoba. Pozitivno je 325 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6796 osoba na COVID-19, od kojih je 2473 pozitivno  (2229 osoba je izliječeno, 123 osobe su preminule), a aktivna je 121 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 309 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta -1 cm. Redovite mjere obrane od poplave proglašene su 27.11.2021. god. u 07:30 sati  (Dopis broj: 21-1/21-12-500-1/21 od 27.11.2021. Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar). Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplave od 28.11.2021. god. 20:45 sati (Dopis broj: 21-1/21-12-500-3/21 od 28.11.2021. Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

VODOTOK

 

Neretva

 

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Glavatičevo 07:00 sati    138 cm11 160 cm
Mostar 07:15 sati     766 cm 850 cm
Trebižat Čapljina 07:15 sati       61 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     310 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     273 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      97 m 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     269 cm 265 cm

 

 

STANJE NA HIDROELEKTRANAMA

 

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 269,22 m n.v.

(max. 270 m)

     178 m3/s   Otvorena 1 klapna preljeva
Grabovica 07:00 sati 157,18m n.v.

(max. 159 m)

     311 m3/s
Salakovac 07:00 sati  121,73 m n.v.           (max.123,10 m)      402 m3/s
Mostar 07:30 sati   77,48 m n.v.

(max. 78 m)

     600 m3/s
Rama 07:30 sati 570,46 m n.v.

(max 595 m)

        0 m3/s
M. Blato 07:30 sati 225,00 m n.v.       42 m3/s

 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06:00 sati bio je 198,97 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h:

Bosanski Brod…………………………………   519 (pripremno stanje), jučer 460.

Bosanski Šamac………………………………   373 (normalno stanje), jučer 317,

Orašje…………………………………………..    591 (normalno stanje), jučer 524.

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV RIJEKE VRBASA I BOSNE

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

05.12.21

07:00

 

26 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

05.12.21

07:00

 

80 cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

05.12.21

07:00

 

89 cm

Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

05.12.21

07:00

 

20 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

05.12.21

07:00

 

72 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

05.12.21

07:00

 

92 cm

 

Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010.

 

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

05.12.21

07:00

 

62 cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10, zbog kiše koja pada vodostaji rijeka su u porastu te prijete da se izliju iz svojih korita.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B. Krupa imala je intervenciju od 12:57 do 14:00 sati u mjestu Bosanska Otoka, gdje je gorio dimnjak.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su devet manjih intervencija i to: jednu na gašenju zapaljenog otpadnog materijala, dvije na gašenju zapaljenih dimnjaka, jedna na gašenju zapaljenog električnog stuba, jedna na gašenju zapaljenog automobila, te četiri na obezbjeđenju (Međunarodni aerodrom Sarajevo i sportski događaj).

 

NESREĆE U RUDNICIMA

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Dana 04.12.2021. godine, dogodila se nesreća u Rudniku mrkog uglja Đurđevik grad Živinice, gdje je jedan rudar poginuo a drugi teško povrijeđen i nalazi se na UKC Tuzla. Do nesreće je došlo prolamanjem stijenskog masiva na radilištu pripreme. Veća količina masiva je zatrpala radnike, ali su druge kolege, uspjele da ih izvuku sa tog mjesta.

 

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE  MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Dio 20 kv dv Reizovići, je u prekidu od 23:56 sati.

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima u sistemu vodosnadbijevanja grada Bihaća, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Obavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

METEOALARM: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje Kantona Sarajevo, i Kantona 10 gdje se očekuju udari vjetra oko 40 i 50 km/h, te mogućih padavina od 20 do 50 l/m2 i grmljavine za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR