Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.07.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u vremenu od 16:32 do 17:20 sati, u mjestu Brezici, gdje je gorjela trava. Požar gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. VJ Čapljina imala je tri intervencije i to:

  • od 09:25 do 10:10 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • od 12:15 do 13:10 sati, u Gabeli, gdje je gorila trava i nisko rastinje i
  • od 14:30 do 15:10 sati, u Zvirovićima, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Jablanica. VJ općine Jablanica, imala je dvije intervencije i to:

  • od 16:30 do 18:00 sati, na Risovcu, gdje je gorila borova šuma. Pored vatrogasaca u gašenju su učestvovali i mještani Risovca. Pričinjena manja materijalna šteta i
  • od 18:00 do 20:00 sati, gdje je gorilo smetlište Zakom – Bukova, kojim upravlja Javno komunalno poduzeće Jablanica.

Pored vatrogasaca u gašenju učestvovali i radnici JKP Jablanica.

Općina Stolac. VJ općine Stolac, je u periodu od 09:50 do 10:10 sati, imala intervenciju u Vidovu Polju, gdje je gorio korov i nisko rastinje površine oko 1 ha.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Čubrić, ukupne površine cca 2,5 duluma. Požar je ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju, na gašenju niskog rastinja u naselju Bare, na manjoj površini. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali sudeset manjih intervencija i jednu veću intervenciju, jučer u 14:27 sati u ulice Đoke Mazalića br. 4, gdje je došlo do požara na stambenoj zgradi. Požar je zahvatio dva stana u potkrovlju zgrade. U gašenju požara učestvovalo je 18 vatrogasaca sa pet vozila. Požar je ugašen u 20:39 sati. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena velika materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operatvni centar zaprimio je dvije prijave o postijanju NUS-a.

Općina Stolac. U 17:25 sati, S.P. sa Rotimlje, općina Stolac, prijavio da su djeca pronašla minobacačku granatu u brdu iznad kuća.

Grad Široki Brijeg. U 22:01 sati, od strane PU Široki Brijeg, stigla je prijava o pronalasku 3 tromblona i dvije ručne bombe.

O primljenoj informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES FUCZ.

Tuzlanski kanton

Dana 4.07.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a: od strane Općinske službe civilne zaštite Kalesija, radi se o bombi, u naselju Međaš, i mina u naselju Vukovije Gornje. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES FUCZ.

„A“ tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a, obavljao je poslove preuzimanja i uništavanja NUS-a na području općina Lukavac i Živinice.

„B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Policijske stanice Stari Grad, da se u njihovim prostorijama nalaze dvije ručne bombe i municija.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE