Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.03.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 04.03.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 577, dok je aktivno zaraženih 6483 osobe.

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 3889 osobe, od kojih je 936 pozitivno  (857 osoba je izliječena, 61 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 18 osoba.

Bosansko-podrinjski  kanton Goražde

Dana 04.03.2021.godine uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 20 osobe, a prema rezultatima testiranja  jedan uzorak je pozitivan.

Zaključno sa 04.03.2021.godine, na područu BPK je 35 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19). Oporavljeno je ukupno 1053 osoba, a 44 osobe su preminule (39 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana registrovano je 32 novozaražene osobe sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 133 osobe.

 Kanton 10

Na području kantona prethodnog dana testirano je 41 osoba na COVID-19, od čega je bilo sedam osoba pozitivnih.

 POŽARI 

 Unsko-sanski kanton

 Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:20-16:30 sati u mjestu Baštra-Ćorkovača.Gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 17:25-18:20 sati u mjestu Bosanska Otoka.Gorjeo pomoćni objekat,
 • od 19:30-21:35 sati u mjestu Otoka. Gorjelo je nisko rastinje i šuma,
 • od 22:45-23:50 sati u mjestu Gornja Ljusina. Gorjelo je nisko rastinje i šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:50-14:30 sati u mjestu Liskovac-Šarići. Gorjelo je nisko rastinje,
 • od 14:10-15:35 sati u mjestu Ćoralići-Huremagići. Gorjelo je nisko rastinje,
 • od 14:38-15:38 sati u mjestu Glogovac. Gorjela je trava,
 • od 15:00-17:30 sati u mjestu Gornja Barska.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 17:40-18:20 sati u mjestu Ćoralići. Gorjela je šuma nisko rastinje.

 Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:25-12:55 sati u mjestu Bartikovci.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 12:55-14.55 sati u mjestu Sanska Brda.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 13:52-16:00 sati u mjestu Fajtovci.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:30-18:30 sati u mjestu Bošnjaci.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 17:50-20:30 sati u mjestu Bošnjaci.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:10-19:20 sati u mjestu Podlug.Gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:35-22:00 sati u mjestu Vrajića tavan.Gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:10-14:45 sati u mjestu Ponikve. Gorjela je šuma,
 • od 13:13-15:15 sati u mjestu Todorovska Slapnica. Gorjela je šuma,
 • od 15:28-17:15 sati u mjestu Mali Budrimići. Gorjela je šuma,
 • od 18:05-20:45 sati u mjestu Todorovo.Gorjela je njiva.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara i to:

–    od 10:50-13:30 sati u mjestu Bravski vaganac. Gorjelo je  nisko rastinje,

 • od 14:00-17:00 sati u mjestu Rašinovac. Gorjelo je nisko rastinje i šuma,
 • od 17:00-20:00 sati u mjestu Jasenovac. Gorjelo je nisko rastinje,
 • od 21:35-23:00 sati u mjestu Krnja jela. Gorjelo je nisko rastinje.

 Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 19:40-20:30 sati u mjestu Veladžići. Gorjelo je nisko rastinje,
 • od 21:00-22:00 sati u mjestu Kobiljnjak. Gorjela je šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jednica je imala intervenciju od 18:00-20.30 sati u mjestu Biljani gdje je gorjela šuma.

 

Bosansko-podrinjski  kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda  imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– požar u mjestu Prisoje MZ Zupčići gdje je gorjela trava i nisko rastinje nakon čega se požar proširio na bjelogoričnu šumu. Požar gasila: dva vatrogasca, četiri pripadnika Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume i četiri mještana.

– požar u mjestu Krezovići MZ Zupćići gdje je gorjela trava i nisko rastinje nakon čega se požar proširio na bjelogoričnu šumu. Požar su gasila dva vatrogasca sa trojicom mještana.

 Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara na lokacijama: Brist, Blatuša, površinski kop Mošćanica i Varošište, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Dugandžići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Ričica, Bjelavići, Javor, Bare-2 puta, V.Trnovci, Varda, Bistrik, Čatići. Bukovlje i (smeće) u napuštenoj školi u Donjem Kaknju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervencije na gašenju požara u MZ Ulišnjak i Ošve, gdje je gorjelo nisko rastinje, te  šumski požar na  lokalitetu MZ-e Straište i  Tomići. Požari su ugašeni

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestima Stavci-Uljići, Hasanovići i Uljići, gdje je gorjela suha trava.  Požari su ugašeni.

 Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u mjestima Žepačka polja, Bistrička polja i Donja Golubinja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara u   naselju Vratnica,  Podvinci, Goruša, i Gračanica, gdje je gorjelo nisko rastinje, te intervenciju na gašenju požara u firmi Visipak d.o.o. Visoko. Požar ugašen. Požari su ugašeni.

 Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Piljužići, gdje su gorjele gume, te jednu intervenciju na području Križa, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 4 dunuma.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:05 do 15.40 sati,u Sjevernom Logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 20:40 sati,na Vrdima, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 18:25 do 18:45 sati,u Dubrovačkoj ulici, gdje je gorjelo nisko rastinje,

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 do 13:35 sati, u Grabovinama kod vojarne, gdje je gorjela trava,

– od 13:30 do 13:55 sati, u Zgonima, gdje je gorjela trava uz Željezničku prugu,

– od 15:30 do 16.00 sati, u ulici Metkovačka, gdje je gorjela trava u blizini  voćnjaka,

– od 16:20 do 17:30 sati, u Gnjilištima, gdje je gorjela trava i rastinje u blizini plastenika,

– od 18:15 do 06:45 sat, u Zvirovićima, gdje je gorilo brdo prema Križevcu, nastala je veća opožarena površina,

– od 19:45 do 20:20 sati, u Gabeli, gdje je  gorjela trava i nisko raslinje,

– od 22:00 do 22:25 sati, u Klepcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 do 15:20 sati,u Krehin Gracu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:00 do 19:00 sati, požar u Glavatičevu- lokalitet Sadine, na gašenju požara angažovani su radnici Šumarstva Prenj. Požar i dalje aktivan,

– od 11:38 do 16:00 sati, šumski požar u Repovcima. Jedan dio požara ugašen a drugi dio požara i dalje  aktivan.

– od 11:50 do 19:00 sati, šumski požar na Borcima. Na gašenju požara u toku noći ostaju angažovani pripadnici vatrogasne jedinice Općine Konjic. Požar je aktivan. Ugrožavao je stamabne objekte. U toku noći požar je redovno nadgledan, pripadnici vatrogasne jedinice su na terenu.

– od 13:46 do 18:00 sati,  šumski požar u Balama. Požar je i dalje aktivan.

– od 14:18 do 18:00 sati, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje u Nevizdracima,

– od 18:12 do 18:30 sati, gdje je gorio dimnjak u ulici Trešanica,

– U toku dana došlo je do pojave požara u mjestu Dužani, koji je i dalje aktivan.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor – Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 15:30 sati, u naselju Dole, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to: požar koji je zahvatio dimnjak i dio krova na kući u naselju Solina,

– požar na borovim stablima u naselju Moluhe,

– požar niskog rastinja u naselju Dolovi,

– požar niskog rastinja u naselju G. Lipnica,

– požar niskog rastinja u naselju Kojšino,

– požar niskog rastinja u naselju Piskavica,

– požar niskog rastinja u naselju Delići,

– požar niskog rastinja u naselju Piskavica.

 Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u mjestima Šerići i MZ Gračanica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je imala je intervenciju na gašenju požara u mjestima: Lisovići, Pušine i Gornja Tinja, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Lukavac.  Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Babice i Gnojnica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar na kući u naselju Puljkov Do (Seljublje),

– požar na šumi i niskom rastinju u naselju Paraći,

– požar na šumi i niskom rastinju u naselju Šahbazi,

– požar na šumi i niskom rastinju u naselju Kundakovići.

 Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– požar niskog rastinja u naselju Rajska,

– požar na divljoj deponiji otpada i šumi u naselju Vida 2.

 Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • požar na šumi i niskom rastinju u naselju Tulovići,
 • požar na šumi i niskom rastinju na brdu „Ekonomija“ iznad autobuske stanice.

Općina Sapna. Vatrogasna jedinica općine Sapna imala je  intervencije na gašenju požara i to:

– požar na šumi u MZ Žuje,

– požar na niskom rastinju i šumi u MZ Skakovica (još uvijek aktivan, gašenje u toku).

 Općina Kladanj. Vatrogasna jedinica općine Kladanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Dubovi naselje Vranovići, gdje je gorjelo nisko rastinje ukupne površine cca 100 duluma. Požar je lokaliziran i ugašen.

 Zapadno-hercegovački kanton

 Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara u zaseoku Bašići, gdje je gorio električni. stup, požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, nakon čega su u mjestu Polići,   u toku dana više puta bili na intervenciji dva vatrogasca sa jednim vozilom, gdje je gorjela suha trava i nisko raslinje.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar u mjestu Kočerinu, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje na površini cca 10 000 m2.

– požar u mjestu Oklaj gorila suha trava i nisko raslinje, opožareno oko 1000m2, požar    gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom od 16,00 do 17,00 sati,

– požar u mjestu Turčinovići gorio dimnjak na obiteljskoj kući, požar gasila dva vatrogasca sa jednim vouilom od 20,00 do 21,00 sati.

Srednjobosanski kanton

 Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Odžak, Donji Boganovci i Rosulje, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, te jednu intervenciju u mjestu Garačići, gdje je gorjela šuma.  Svi požari su ugašeni.

   Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali dvije intervencije u mjestu Kaćuni i Gusti Grab, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požari su ugašeni.

   Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su četiri intervencije, a lokacijama: Šakići, Kanare i Miškića brdo, gdje je  gorjelo nisko rastinje i suha trava, na lokaciji Kanare gorjela je  šuma. Svi požari su ugašeni.

Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Bila imali su intervenciju u mjestu Kula, gdje je gorjela trava. Požar je ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali sučetiri intervencije, na lokacijama: Božići, Kasapovići i Petočići, gdje je gorjelo nisko rastinje, te jednu intervenciju na lokaciji Stojkovići, gdje je  gorio krov kuće. Svi požari su ugašeni.

Općina Jajce.  Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su pet intervencija na gašenju suhe trave i niskog rastinja u mjestima: Biokovina, Plivska jezera, Ranča i Vlasinje. Svi požari su ugašeni.

   Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez imali su tri intervencije na gašenju požara u mjestu Bukve i Gornja Večeriska, gdje je gorjela šuma, te jednu intervenciju u mjestu Divjak, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali imali su 7 intervencija na gašenju požara i to:

– požar niskog rastinja i trave u mjestu Rijeka (Modrulja),

– požar šikara i visoka hrastova šuma u mjestu Šantići-Pirići,

– požar šikare u mjestu Počulica,

– požar šikare u mjestu Krtina mahala,

– požar paletiranog ogrijevnog drveta u mjestu Botići-Toljušići,

– požar suhe trave u mjestu Fatina vodica,

– požar suhe trave i nisko rastinja u mjestu Grbavica.

Svi požari su ugašeni.

   Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su četiri  intervencije na gašenju požara i to:

– požar šume u mjestu Šainovići,

– požar šume i niskog rastinja u mjestu Žeželovo,

– požar šume i šikare u mjestu Paretka,

– požar niskog rastinja i korova u mjestu Buzuci.

    Svi požari su ugašeni.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 20 manjih intervencija i to: 16 intervencija na gašenju niskog rastinja, četiri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

Kanton 10

Općina Kupres. Vatrogasna jedinica općine Kupres imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Rastovača, gdje je gorjela trava i borova šuma. Požar je ugašen.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Lukavac,Bugojno,Orašje i grada Visoko timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 9 eksplozivnih sredstava.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 04.03.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje i Lukavac. Kvalitet zraka za dan 04.03.2021 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima BKC, Živinice i Mobilna: Banovići.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR