Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.03.2018.godine, do 10:00 sati

 POTRESI

 

 Zapadnohercegovački kanton

Jučer, u 12:35 sati, na području Kantona osjetio se slabiji potres s epicentrom u Klobuku. Jačina u epicentru iznosila je 2,8 stepena po Richterovoj skali. Nema informacija o eventualnim štetama.

 

VODOSTAJI

 

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save  je u  blagom porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 08,00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– —————         271 cm (normalno stanje), jučer 272 cm,

–   Bosanski Šamac ————————         156 cm (normalno stanje), jučer 130 cm,

–   Orašje ————————————–         395 cm (normalno stanje), jučer 358 cm.

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198.54 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 8 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 43,00 m3/s.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une izmjeren jutros u 07:00 sati, iznosio je 54 cm, jučer 51 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane izmjeren jutros u 07:00 sati, iznosio je 152 cm, jučer 152 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaji svih vodenih tokova na području Kantona su granicama normale.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 307 cm, dok je jučer bio 299 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava). Na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

 

Kanton 10

Zbog kiše koja pada i temperatura iznad nule, što pogoduje otapanju snijega, nabujale su rijeke i potoci na području Kantona 10. Za sada nema dojava o poplavljenim prometnicama i objektima.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području Kantona su u porastu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:30 sati      421 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:30 sati       306 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati       150 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati         94 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati       273 cm 265 cm

 

SNJEŽNE PADAVINE

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 200; Bihać 75; Bosanski Novi 33; Sanski Most 35; Prijedor 15; Mrkonjić Grad 22; Han Pijesak 20; Ivan Sedlo 20; Banja Luka 14; Gradačac 12; Livno i Bijeljina 4;  Jajce 2.

 

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni i saobraćaj se odvijao bez zastoja, ali otežano i usporeno, po kolovozu na kojem ima ugaženog snijega i mjestimično je zaleđen. Posebno se to odnosi na dionice putnih pravaca u višim predjelima.

Grad Bihać. Na području grada Bihaća angažovano je 40 ljudi, 16 mašina i po potrebi pomoćne mašine koje rade na čišćenju snijega. Ukupno za čišćenje u gradu Bihaću ima 450 km cesta i makadamskih puteva, te 30 km trotoara. Radnici JP „Komrad“ sa 9 mašina angažovani su svaki dan, dok radnici firme „BEHIĆ SANNY BOY“ d.o.o. rade sa 7 mašina i 6 pomoćnih mašina, koje ubacuju po potrebi. Zbog obima posla radi se u tri smjene. Smeće se i dalje ne odvozi zbog visokih snježnih nanosa.

Još uvijek je na snazi stanje prirodne nesreće

 

Kanton 10

Ceste su mokre i skliske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na oko 50 metara (općina Drvar i Kupres). Zimske službe vrše redovito ophodnju cesta.

Općina Bosansko Grahovo. Dana 02.03.2018.godine, Općina Bosansko Grahovo uputila je zahtjev za pomoć OSBiH na raščišćavanju lokalnog puta B.Grahovo-Tiškovac, u dužini od 17 kilometara, koji je potpuno u prekidu. Od jučer na terenu se nalaze pripadnici inžinjerijske jedinice OSBiH koji intenzivno rade na čišćenju puta. Trenutno se na terenu nalaze 23 vojnika sa mehanizacijom, koji su do sada uspjeli očistiti oko 4 km puta i probiti se do sela Stožišta.

Velike probleme u čišćenju predstavljaju visoki snježni nanosi na teškom terenu, kao i određeni tehnički problemi.

 

Zapadnohercegovački kanton

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 t, na regionalnom putu  R-419 Rakitno-Blidinje.

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je manju intervenciju na gašenju požara u naselju Tetovo, gdje je došlo do požara u jednoj prostoriji porodične kuće. Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

                      

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite imala je tri manje intervencije na gašenju požara i to: dvije na gašenju zapaljenih dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog automobila.

  

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije  intervencije na gašenju požara: jednu na gašenju dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog automobila.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je dvije intervencije na gašanju dimnjaka u mjestu Baščeluci.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški.  Zbog zamućenosti vode na izvorištu, JP „Vodovod“ Ljubuški  izdao je stanovništvu preporuku da se voda prokuhava prije upotrebe za piće.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE