Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.12.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 03.12.2020. godine, do 24:00 sati.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 1 168
Posavski kanton 9 54
Tuzlanski kanton 181 1772
Zeničko-dobojski kanton 24 2244
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 0 140
Srednjobosanski kanton 45 442
Hercegovačko-neretvanski kanton 279 7322
Zapadnohercegovački kanton 69 1053
Kanton Sarajevo 18 4135
Kanton 10 36 385
Federacija BiH 662 17715

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 43 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine 8 l/m2 . Visina snijega 8 cm.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 332 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Padavine: 39 l/m2

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijek Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 359 cm u 08:00 sati  (280 cm redovna obrana od poplave).

-dana 03.12.2020. godine, u 20:45 sati, su proglašene redovne mjere obrane od poplave (>280mm)

-dana 04.12.2020. godine, u 01:15 sati, su proglašene izvanredne mjere obrane od poplave(>330mm)

 

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Tijekom noći prijavljeno nekoliko dojava o porastu vodostaja bujičnih potoka ( Prusačka i Oboračka rika ), koji su prijetili plavljenjem privatnih posjeda i objekata. Od strane nadležnih organa angažiran je bager i pumpe za vodu JKP Gradina, u cilju sprečavanja plavljenja objekata.

Općina Jajce. U toku noći uposlenici Hidroelektrane Jajce I, su na ulaznoj građevini iz Velikog Plivskog jezera, ispustili određenu količinu vode zbog previsokog vodostaja rijeke Plive. Ispuštanjem vode nije došlo do plavljenja objekata nizvodno.

Općina Bugojno. U naseljima Donje Karadže i Kopčić, došlo je do plavljenja privatnih kuća usljed obilnih kišnih padavina, a radilo se o podzemnim vodama.  Nadležni organi angažirali su bager na čišćenju kanala za oborinske vode.  Angažirani su vatrogasci DVD Bugojno.

 

Kanton 10

Zbog obilnih padavina došlo je do porasta vodostaja i izlijevanja potoka i rijeka iz korita, te plavljenja više podruma u javnim i privatnim zgradama, na cijelom području kantona.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bosanska Otoka, gdje je gorio putnički automobil.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez, imali je intervenciju na području grada, gdje su gorjela drva. Uzrok požara je kvar na električnim instalacijama, na pomoćnom objektu. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju manjeg požara na privatnom stambenom objektu, u naselju Crvene Njive. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara  od 09:00 do 11:00 sati, u neposrednoj blizini hotela Grude, gdje je gorio otpadni materijal. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim  vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:35 do 14:25 sati, na Španskom trgu, gdje je gorio otpadni materijal, te
  • od 17:15 do 17:35 sati, u Titovoj ulici, gdje je također gorio otpadni materijal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara od 12:27 do 13:10 sati, u Metkovačkoj ulici, gdje je gorio automobil.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor – Rama, imala je intervenciju na gašenju požara od 01:15 sati, gdje je gorio putnički automobil na parkiralištu kod Crkve.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je šest manjih intervencija na gašenju požara.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livna, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:25 do 17:00 sati, u mjestu Gruber, gdje je gorjela pilana.

Općina Kupres. Vatrogasna jedinica općine Kupres, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:50 sati, u mjestu Mlaka, gdje je gorjela vikendica.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 03.12.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac,  na lokalitetu Živinice odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka, dok se na lokalitetu Mobilna: Gračanica nije se mogao ocijeniti.

 

 OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U prekidu je DV 10kW Martin Brod, u Kulen Vakufu od 20:34 sati,  u prekidu je DV 10kW.

Općina Ključ. U prekidu je dio DV  10kW Gračanica i TS Lanište.

Općina Sanski Most. U prekidu je TS Podvidača.

Razlog ovih prekida je ledena kiša.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina: Vogošća – Sarajevo, Busovača, te gradova Bihać i Mostar, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 6 eksplozivnih sredstava i 28 komada streljiva.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za:

  • područje grada Mostara, zbog očekivanih količina padavina od 20 do 40 l/m2 ,
  • područje grada Livna, zbog očekivanih udara vjetra od 40 do 60 km/h.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bihać 8; Bjelašnica 2; Bigojno 63; Ivan-sedlo 30; Jajce 67; Livno 81; Mostar 34; Neum 43; Sanski Most 39; Sarajevo 2 i Zenica 12.

 

          

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR