Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale FBiH. Vodostaj rijeke Prače, izmjeren jutros u 07:00 sati, iznosio je 95,00 cm, i sa tendencijom je opadanja (jučer u 07:00 sati iznosio je 118,00 cm). I dalje je na snazi proglašenje stanja prirodne nesreće nastale uslijed obilnih kišnih padavina. Ekipe civilne zaštite su na terenu i rade na saniranju šteta nastalih od poplava.

Općina Goražde. Vodostaj rijeke Drine, izmjeren jutros u 07:00 sati, na hidrološkoj stanici Goražde iznosio je 151,96 cm sa tendencijom blagog opadanja (jučer u 07:00 sati iznosio je 152,58 cm).

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod —————————-  706  (pripremno stanje)

–   Bosanski Šamac ————————   584  (pripremno stanje) 

–   Orašje ————————————–   787  (pripremno stanje)

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Sinoć od 01:55 sati, van napona je 10 kv dalekovod Sedra. Uzrok kvara je mokar i težak snijeg.

Općina Velika Kladuša. Sinoć od 05:57 sati, van napona je 10 kv dalekovod Sela. Uzrok kvara je mokar i težak snijeg.

Grad Bihać. Usljed povećane mutnoće vode na izvorištima, na snazi je mjera prokuhavanja vode prije upotrebe za piće za potrošače sa vodoopskrbnog sistema grada Bihaća.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Kantonalni operativni centar civilne zaštite SBK-a zaprimio je informaciju od OpCZ Gornji Vakuf o pronalasku NUS-a, na lokaciji Ciganske njive. Prijavljen je pronalazak jedne minobacačke mine 60 mm. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac.Kantonalni operativni centar civilne zaštite TK-a zaprimio je informaciju od OpCZ Lukavac o pronalasku NUS-a. Prijavljen je pronalazak dvije ručne bombe i jedne protivpješadiske mine PMA-2. Zaprimljena informacija proslijeđena je Timu za uklanjanje NUS-a koji je tokom jučerašnjeg dana radio na zadacima uklanjanja NUS-a sa područja općine Gračanica.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE