Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 03.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 268, dok je aktivno zaraženih 10.658 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona prethodnog dana registrovano je 9 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 87 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske od Korona virusa ( COVID19) testirano je 3695 osoba od kojih je 894 osoba pozitivno  (823 osoba je izliječeno, 59 osoba umrlo), a aktivno je 12 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Zaključno sa 03.02.2021. godine, na područu BPK je jedna aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19). Oporavljeno je ukupno 1041 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

Kanton 10

Dana 03.02.2021.godine testirano je 18 osoba na COVID-19, 4 osobe su pozitivne.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,05 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče vodostaj je niži za 8 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 57,0  m3/s.

Grad Gračanica. Usljed nekontrolisanog ispuštanja vode sa brane Modrac, na  dijelu MZ Miričina i MZ D. Lohinjad rijeka Spreča se izlila iz korita, tako da je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta pod vodom.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati    102 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati    556 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati    -64 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati    302 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati    199 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati    101 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati    243 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati    140 cm 130 cm

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

Bosanski Brod…………………………………     600 cm (pripremno stanje), jučer 605 cm,

Bosanski Šamac………………………………     470 cm (pripremno stanje), jučer 478 cm,

Orašje…………………………………………..     713 cm (pripremno stanje), jučer 713 cm.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj izmjeren  jutros u 08:00 sati, na  vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosi  302 cm,  jučer u isto vrijeme 308 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. (Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrane od poplave, a na 330 cm izvanredne.)

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području kantona  je povećan.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Vukovarska, gdje je gorio privatni stambeni objekat. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 03.02.2021 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Gračanica.

Kvalitet zraka za dan 03.02.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Ilidža i grada Čapljina timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonili su dva eksplozivna sredstva.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR