Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.08.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 02.08.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 846 uzoraka, od kojih su 32 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području Kantona prethodnog dana testirano je 10 osoba. Prema rezultatima testiranja registrovana je jedna novozaražena osoba na prisustvo COVID-19. Trenutno se u samoizolaciji nalaze 32 osobe, a na prisustvo koronavirusa pozitivno je 18 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od Koronavirusa testirano je 5.660 osoba, od kojih je 1.796 pozitivno (1.691 osoba je izliječena, 105 osoba umrlo), dok niti jedna osoba nije aktivna.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana, 02.08.2021 god., uzorkovan je materijal kod 28 osoba  u  kantonalanoj  bolnici na COVID-19, a prema prikupljenim rezultatima svi uzorci su negativni.

Zaključno sa 02.08.2021.g., na području BPK-a  nema  aktivno zaraženih  osoba COVID-19, do sada je oporavljeno ukupno 2.029 osoba, a 82 osobe su preminule.

 

Kanton 10

Dana, 02.08.2021.godine testirana je jedna osoba na COVID-19, a prema rezultatima testiranja ta osoba je pozitivna na virus.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B.Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 15:10 do 15:40 sati u mjestu Krečane, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 17:15 sati u mjestu Rajnovac, gdje je gorjelo skladište u kom su bili smješteni rashodovani poljopripredni priključci i bale sijena.

 

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Na području sela Peulje došlo je do velikog prostornog požara u kojem gori trava i mladi nasadi borove šume. Požar se širi prema šumskom gospodarstvu Jadovnik i prijeti da zahvati visoku šumu (jela, smreka i bukva), gdje bi napravio veliku štetu. Na gašenju požara angažovani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Korita“ i djelatnici šumarije B. Grahovo.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg i dobrovoljna vatrogasna društva sa ovog područja imali su šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 09:30 do 14:00 sati u mjestu Mokro, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 20.000 m2. Požar je gasio jedan vatrogasac sa vozilom uz pomoć dva vatrogasca DVD “Mokro”,

– od 11:00 do 16:00 sati u mjestu Podvranić (požar koji je aktivan od četvrtka 29.07.), gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje na većoj površini. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom uz pomoć jednog vatrogasca DVD “Kočerin”,

– od 15:00 do 15:45 sati na lokalitetu Ljuteš, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 1.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom uz pomoć dva vatrogasca DVD “Mokro”,

– od 16:00 do 17:00 sati u mjestu Trn, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 20.000 m2, a požar se primakao vinogradima. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom uz pomoć jednog vatrogasca DVD “Kočerin”,,

– od 15:45 do 23:00 sati u mjestu Crnač, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugrozio kuće zbog čega je putem Federalnog operativnog centra upućen Zahtjev za pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH. Zbog nepristupačnog terena požar nije u potpunosti pogašen i još uvijek je aktivan. Opožareno je veća površina. Požar je gasilo osam vatrogasaca sa četiri vozila uz pomoć vatrogasaca PVP Posušja,  DVD “Kočerina” i DVD “Mokro”,

– od 23:35 do 01:20 sati u mjestu Biograci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 3.000 m2. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom uz pomoć jednog vatrogasca DVD “Mokro”.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:40 do 17:00 sati na brdu Jasenica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 5.000 m2. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom,

– od 22:05 do 23:30 sati u mjestu Miletina, na lokalitetu Daupovina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara  od 16:00 do 17:00 sati u mjestu Lipovice, gdje je gorjela hrastova šuma i nisko rastinje na površini od oko 1.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom. Osim toga imali su intervenciju u Š. Brijegu, na lokalitetu Crnač, gdje su od 16:00 do 21:15 sati dva vatrogasca sa vozilom bili na ispomoći širokobriješkim vatrogascima.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:30 do 17:30 sati u Raškom Polju (požar koji je aktivan od četvrtka 29.07.), gdje je gorjela trava i nisko rastinje na većoj površini. Jedan krak požara je na nepristupačnom terenu, širi se prema Ivankovića Docu i još je aktivan. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

– od 14:00 do 17:00 te od 19:00 do 21:00 sati u mjestu Drinovci, na lokalitetu Kamenice, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 10.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa sa vozilom,

– od 21:00 do 22:00 sati u mjestu Sovići, na lokalitetu Pejići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Abdulaha Mahmutagića, gdje je gorjela plinska boca. Požar je ugašen. Nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:55 do 18:00 sati, gorjelo rastinje na Slipčićima,

– od 10:55 do 11:40 sati, gorjelo rastinje na Buni,

– od 19:15 do 01:15 sati, gorio otpad u kontejneru na Buni,

– od 19:15 do 23:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Slipčićima,

– od 21:10 do 21:45 sati, gorjela trava u Raštanima,

– od 00:30 do 01:30 sati, gorio otpad u kontejneru u Gnojnicama,

– od 01:35 do 02:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Blagaju.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri intervencija na gašenju požara i to:

– od 10:40 do 11:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Tresani,

– od 12:50 do 18:15 sati, gorjela borova šuma iznad Sjekosa,

– od 12:55 do 13:45 sati, gorjelo smeće i rastinje na Tresani,

– od 13:25 do 15:55 sati, izgorjele dvije štale i dva voćnjaka u Opličićima,

– od 18:40  do 19:15 sati, gorjela trava i rastinje u Gabeli,

– od 19:55  do 20:40 sati, gorjelo rastinje i objekt  za perad u Gabeli.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:10 do 16:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Služnju,

– od 17:00 do 18:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Vionici,

– od 17:20 do 19:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Paoči,

– od 20:10 do 22:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Čitlučkom polju.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 07:00 do 18:40 sati, gorjela borova šuma u Ljutoj. Požar je pod kontrolom, ali postoji mogućnost aktiviranja zbog velikog nagiba,

– od 13:22 do 16:45 sati, gorjela borova šuma oko željezničke pruge prema Džepima,

– od 13:22 do 16:15 sati, gorio automobil i šuma oko njega u mjestu Vrabač,

– od 17:31 do 18:30 sati, gorjela trava i nisko rastinja u mjestu Jezerine,

– od 18:20 03:30 sati, gorjela šuma u mjestu Slavkovići,

– od 18:40 do 20:50 sati, gorjela bukova šuma u mjestu Javorik,

– od 19:43 do 22:30 sati, gorjela šuma u mjestu Zukići.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:20 do 13:20 sati, gorjelo nisko rastinje u mjestu Donje Paprasko,

– od 16:52 do 18:00 sati, gorjelo smeće na Topalovom grebu.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:30 do 12:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje u selu Duge,

– od 14:00 do 19:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje u blizini naselja Dole,

– od 19:00 do 23:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u blizini naselja Ustirama.

 

Posavski kanton

Općina Orašje. Dobrovoljno vatrogasno društvo “Donja Mahala”  imalo je intervenciju na gašenju požara  u selu Donja Mahala, gdje je gorio motocikl na četiri točka. Požar je ugašen, a motocikl je u potpunosti izgorio.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Stara Banja, gdje je gorjela divlja deponija smeća,

– u mjestu Požarike, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini od oko 1 dulum.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– u ulici Branislava Nušića, gdje je gorjelo smeće i dio šume,

– u ulici Bukinjska, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Dublje, gdje je gorjelo sijeno.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Donjići, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara u Kiseljaku, gdje je gorjelo ukrasno drveće. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Didaci-Turbe, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija na gašenju požara i to: dvije na gašenju smeća u kontejnerima, četiri na gašenju niskog rastinja i jednu na gašenju zapaljene barake.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 2.8.2021. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice dok se na lokalitetu Mobilna: Banovići nije mogao ocijeniti.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm za područje Hercgovine zbog očekivanih visokih tempratura zraka između 32 i 34°C.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR