Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.04.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nisu dostavljene informacije za COVID-19 od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 02.04.2022. godine.

Posavski kanton

Do sada su na prostoru kantona na koronavirus testirano je 9625 osoba, od kojih je 4753 pozitivno (4576 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivne su 24 osobe.

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,73 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 Zapadanohercegovački kanton

Vodostaji rijeka. Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 279 cm jutros u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta -1 cm.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00h

Bosanski Brod…………………………………     167 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………      -51 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..     134 (normalno stanje).

 Kanton 10

Količina padavina- 28 mm/m2.

Uslijed obilnih padavina, vodostaji rijeka i pritoka su u porastu.

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 84 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Hercegovačko-neretvanski kanton

VODOSTAJI RIJEKA

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati 151 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati 482 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati     – 35 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:45 sati 279 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:45 sati 156 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:45 sati  93 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati     274 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati     129 cm 130 cm

Srednjobosanski kanton

SLIV RIJEKE VRBAS I BOSNA

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

03.04.22

08:00

 

25 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

03.04.22

08:00

 

77 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

03.04.22

08:00

 

79 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

03.04.22

08:00

 

1 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

03.04.22

08:00

 

 

 

 

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

03.04.22

08:00

 

79 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

03.04.22

08:00

 

68 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 Bosansko-podrinjski kanton

Vodastaji svih vodotokova na području BPK Goražde trenutno su u blagom porastu. Vodostaj rijeke Drine izmjeren jutros u 07,00 sati na hidrološkoj stanici u Goraždu iznosio je 129 cm, rijeke Prače 44 cm i rijeke Koline 42 cm. Trenutno nema  opasnosti od izlijevanja rijeka iz korita.

POŽARI 

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je sedam intervencija od kojih su šest tehničkih i jedno gašenje elektro instalacije na trafici u UL. 25 Maja.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U prekidu je trafostanica Ribić i u općini Velika Kladuša dio DV 10kV Hajrat. Prekidi su nastali u toku noći.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih padavina došlo je do zamućenja vode na izvorištima pa se voda prije upotrebe za piće treba prokuhavati. Informaciju saopštilo JP Vodovod Bihać.

 O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za područje Tuzlanskog kantona zbog očekivanog udara vjetra koji bi se mogao kretati između 40 i 60 km/h.

 

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR