Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.03.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 02.03.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 473, dok je aktivno zaraženih 6122 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virus testirano je 3864 osoba, od kojih je 931 osoba pozitivna  (857 osoba je izliječena, 61 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 13 osoba.

 

Bosansko-podrinjski  kanton Goražde

Na području kantona, prethodnog dana registrovano je 11 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 36 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana testirano je 40 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne na  Covid-19. Na prisustvo koronavirusa pozitivne su 103 osobe.

 

Kanton 10

Dana 01.03.2021.godine na području Kantona 10 testirano je 75 osoba na COVID-19, od toga 18 pozitivnih.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervencije na gašenju pošara i to:

 • od 17:57 do 19:30 sati, u mjestu Kubeti, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:55 do 21:00 sati, u mjestu Gornji Petrovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 13:25 do 15:30 sati, u mjestu Gulanova Okuka, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina,  imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:28 do 15:30 sati, u mjestu Ćoralići-Ćatići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:24 do 18:00 sati, u mjestu Polje, gdje je gorjelo je nisko rastinje, te
 • od 21:58 do 23:20 sati, u mjestu Gornja Lučka, gdje je gorjelo motorno vozilo.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinca općine Bos. Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:55 do 17:00 sati, u mjestu Suvaja, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinca općine Sanski Most, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:55 do 13:40 sati, u mjestu Kamengrad, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 15:45 do 16:30 sati, u mjestu Hrustovo, gorjela je novoizgrađena vikendica (krov),
 • od 18:00 do 20:00 sati, u mjestu Modra, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 19:48 do 22:10 sati, u mjestu Ilidža, gdje je gorjela trava i isko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:10 do 11:35 sati, u mjestu Luke, gdje je gorio otpadni materijal.

 

Bosansko-podrinjski  kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda, imala je intervenciju na gašenju požara od 17:44 do 20:25 sati, u MZ Orahovica, gdje je gorjela trava, šiblje i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • na pomoćnom objektu, u ulici Zvečajska, te
 • u naselju Gornja Gračanica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intevencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Kula Banjer, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u naselju Goduša, gdje je gorjela šuma, te,
 • u naselju Kula Banjer, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervencije na gašenju požara

i to:

–   u naselju Gromilice gdje je gorio pomoćni objekat. Požar je ugašen. Pričinjena manja materijalna šteta, te

–   na gašenju požara u Srednjoj mješovitoj školi Žepče. Požar je ugašen. Pričinjena manja materijalna šteta.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu (elektro instalacije), u naselju Doboj. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:25 do 15:30 sati, na Buni, gdje je gorio otpadni materijal i nisko rastinje,
 • od 15:25 do 15:45 sati, u Sjevernom Logoru, gdje je gorjela trava,
 • od 16:15 do 19:30 sati, na Fortici, gdje je gorjela trava,
 • od 20:25 do 21:10 sati, na Fortici, ponovo, gorjela trava, te
 • od 20:25 do 21:20 sati, u ul.A.Šenoe, gdje je gorio otpadni materijal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:00 do 10:20 sati, u Adi, gdje je gorjelo rastinje,
 • od 11:05 do 11:30 sati, u Klepcima, gdje je gorjelo rastinje,
 • od 14:30 do 14:50 sati, na Stijenama, gdje je gorjela trska,
 • od 14:35 do 15.10 sati, u Gabeli, gdje je gorjelo rastinje i trava, te
 • od 17:00 do 17:30 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitlu,k imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:30 do 14:15 sati, u mjestu Podgreda, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 15:20 do 16:45 sati, u Služnju, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,
 • od 18:40 do 20:15 sati, u Popovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Aktivan požar u rejonu Glavatičeva (Ćetkov Kuk). Gašenje nije moguće zbog miniranog terena.

Od 14:00 sati, požar u blizini sela Hasanovići. Požar je gašen do 18:30 sati, ali zbog mraka nije ugašen.  

Od 19:21 do 20:15 sati, na Prevlju gorjelo je rastinje.

Općina Stolac. U toku dana požar na lokaciji Drenovac-Duboka, (sumnjiva minska površina i nepristupačan teren), gorjela trava i nisko rastinje do 17:00 sati. (izgorilo oko 60 ha).

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum, imala je intervenciju na gašenju požara od 21:30 do 22:00 sati, pod Križom, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:30 do 21:05 sati, u naselju Šljunkara, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prizor – Rama, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 17:30 sati, u naselju Menjik, gdje je gorjela trava i rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je intervenciju na gašenju požara u Gornjoj Lohinji, gdje je gorjelo nisko rastinje i dio voćnjaka.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetima: Staro Selo, Donje Vukovije i Masle.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika, imala je intervenciju na gašenju požara (nisko rastinje i štala), u naselju Donji Srebrenik.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara (dimnjak na stambenom objektu) u naselju Gornja Tuzla i nisko rastinje na lokalitetu Momanovo.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u zaseoku Polja u MZ Suha.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:20 do 14:10 sati, u Rakitnu-Mukinje, gdje je gorjela borova šuma površine oko 1000m2. Požar gasila, uz pomoć mještana i dva vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 13:00 do 14:00 sati, u Zavozniku, gorjela trava i šuma površine oko 3000m2. U gašenju sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 18:00 do 19:00 sati, u Dobrkovićima, gorjela šuma, nisko rastinje i trava površine oko 10 000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom,
 • od18:30 do 19:25 sati, u Kočerinu, gorjela trava površine oko 5000m2. U gašenju sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Kočerin s jednim vozilom, te
 • od 21:10 do 22:00 sati, u Dobrkovićima, gorjela borova šuma površine oko 1000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:30 do 16:00 sati i ponovno od 18:00 do 19:30 sati, u mjestu Cere,

gorjela šuma, trava i nisko rastinje površine 20 hektara. U gašenju sudjelovalo osam vatrogasaca s dva vozila,

 • od 14.00 do 15:00 sati, u mjestu Ledinac, gorjela trava i plantaža smilja površine oko 5000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 15:00 do 15:30 sati, pri povratku iz Ledinca pogasili požar u mjestu Dragićina.

Gorjela trava i nisko rastinje površine oko 2000m2, te

 • od 16:00 do 17:00 sati, u mjestu Cerov Dolac, gorjela trava i nisko rastinje kod poslivni objekata površine ok 1000m2. U gašenju sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinca grada Ljubuški, imala je intervencije na gašenju požara od 21:30 do 23:00 sati, u Šipovači, gdje je gorio otpadni materijal. U gašenju sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik, imala je šest intervencija na gašenju požara. Tri intervencije u ulici Ljudevita Gaja, gdje je gorio otpadni materijal.

Na lokacijama Isakovići, Bare i Neobarje, gorjelo je nisko rastinje. Svi požari su ugašeni.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imali su dvije intervencije u naseljima Divičani i Zgone, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požari su ugašeni.

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez, imali jednu intervenciju u mjestu Stari Vitez, gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez, imali jednu intervenciju u mjestu Dubravica-Križančevo, gdje je gorjela šuma i šikara. Požar je ugašen.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak, imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Čalikovac, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 11 manjih intervencija (8 intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja, dvije intervencije na gašenju zapaljenog dimnjaka i jedna tehnička intervencija na otvaranju zaglavljenih vrata).

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je 5 intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina Bosansko Grahovo. Vatrogasna jedinica općine Bosansko Grahovo, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:10 do 16:50 sati, na području općine, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA  

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, Kvalitet zraka za dan 02.03.2021 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Bukinje. Kvalitet zraka za dan 02.03.2021 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Lukavac, Živinice, Mobilna: Banovići.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina: Centar – Sarajevo, Ilidža – Sarajevo, te grada Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

 

                        FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR