Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01/02.04.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinca grada Bihaća, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: trave u mjestu Jezero-Spahići, te šume u mjestu Očijevo.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u mjestima: Bosanska Otoka i Jezerski, kao i intervenciju na zapaljenom dimnjaku u ulici Branilaca grada.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Šekovac.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinca grada Cazin, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Hairlahović brdo, te šume u mjestu Krivaja.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara šume, u mjestu Stari Majdan.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Donja Sanica.

Općina Velika Kladuša, Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je četiri intervencije na gašenju požara šume u mjestima: Crvarevac, Zborište, Šiljkovača i Šmrekovac.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara  i to:

 • na Ruištu, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • u Bačevićima, gdje gori nisko rastinje ( intervenisano dva puta),
 • u Bijelom polju, gdje je gorjelo nisko rastinje,te
 • na Sretnicama, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • na Jasenici, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • u Gabeli, gdje je gorjela trava u voćnjaku,
 • u Klepcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • na Cernu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • u Međugorju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Gašina Brda, gdje je gorjela šuma,
 • na Markovića kosi, gdje je gorjela šuma,
 • u mjestu Obri, gdje je gorjela šuma,
 • iznad mjesta Galjevo, gdje je gorjela šuma,
 • u mjestu Gašići, gdje je gorjela šuma, te
 • iznad Željezničke stanice u Konjicu, gdje je gorjela šuma.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u naselju Mionica III gdje je gorjelo nisko rastinje, te u naselju Krečane Donje, gdje je gorjela manja površina šume. Požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Babajići, površine cca 5 dunuma. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju  požara niskog rastinja i šume u naselju Jaruške. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je pet intervencija na gašenju požara i to u naseljima: Čaklovići, Solina i Kovačevo Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje, te u  naseljima Gornja Tuzla i Mušinac, gdje je gorjela divlja deponija otpadnog materijala. Požari su ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara  suhe trave i niskog rastinja u Blatuši i  u ulici Zvečejska. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Konđilo, gdje je gorjela šuma,
 • u naselju Goduša, gdje je gorjela šuma, te
 • u naselju Lisovo, gdje je gorjela trava i nisko Požari su ugašeni.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo, imala je intervencije na gašenju požara u  naselje Brda, gdje je gorjela livada i nisko rastinje. Požar prijetio stambenim i pomoćnim objektima. Spašena  su tri objekta i spriječeno širenje požara prema visokoj šumi. Požar  su gasila tri vatrogasaca sa dva vozila. Požar nije ugašen, ali se nastavlja njegovo gašenje.

Na području općine,  vrši se masovno paljnenje livada,  pa je traženo od policije da poduzmu mjere u pronalasku počinioca.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je dvije intervencije na gašenju požara u mjestima Vrbica i Prijeko, gdje je gorjela suha trava i nisko  rastinje. Požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Privalj, gdje je gorjela  suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen, a opožareno  je oko 2 ha. Požar  je gasilo pet vatrogasaca sa jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervencije na gašenju požara:

 • u Lekinoj draži, gdje je gorjela suha trava i hrastova šuma, požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,a opožareno  je oko 0,2ha,
 • u mjestu Batin, gdje je gorjela suha trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, a opožareno je oko 0,1 ha,te
 • pored puta Posušje – Grude, gdje je gorjela suha trava. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.
 • Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervencije na gašenju požara i to:
 • u naselju Bučine – Humac, gdje je gorjela divlja deponija otpadnog materijala i suha trava. Požar gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom. Požar je ugašen.
 • u mjestu G.Studenci, gdje je gorjela smrekova šuma i nisko rastinje. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, a opožareno je oko 0,3 ha.
 • u mjestu Grab, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, a opožareno je oko 0,2 ha, te
 • u mjestu Cernu, gdje je bio manji požar.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Sovići, gdje je gorjela suha trava, na intervenciji bila  su dva vatrogasca sa jednim vozilom, a opožareno je oko 1ha.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je tri intervencije na gašenju požara i to :

– na lokalitetu Velika Bukovica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– na lokalitetu Nova Bila, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, te

–  na lokalitetu Bašbunar, gdje je gorjela suha trava.

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Stari Vitez, imali su tri intervencije na gašenju požara i to:

– na lokalitetu Crveno Brdce, gdje je gorjela šikara i nisko rastinje,

– na lokalitetu Ahmići, gdje je gorjela šikara i nisko rastinje, te

– na lokalitetu Kruščica, gdje je gorio dimnjak na privatnom objektu.

Također, vatrogasci DVD Vitez, imali su intervenciju  i na gašenju požara, na lokalitetu Stara Bila, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Krčevine-Kula, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatroasna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

-na lokalitetu Dražev Dolac, gdje je gorjela trava i dio šume, te

-na lokalitetu Uzrićje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su: 14 intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu, jednu intervencija na gašenju zapaljenog automobila, jednu intervenciju na gašenju manjeg požara u stambenom objektu, te jednu na sapiranju platforme nakon preuzimanja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Kanton 10

Grad Livno. Aktivan je požar na području visoravni Krug. Požar nošen sjevernim vjetrom došao  je do područja Bašajkovca. Požar su gasili djelatnici Šumarije Livno, a izgorjelo je 150 ha trave i niskog rastinja.

Općina Kupres. Na području općine Kupres, svi požari su ugašeni, ali mjestimično ima izdimljavanja.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. Općinska služba civilne zaštite Bužim, dostavila je podatke o aktiviranju eksplozivnog sredstva prilikom rušenja stambeno poslovnog objekta u ulici 505. Viteške brigade, pod sumnjom da se radi o kasetnoj municiji (tzv. zvončić), gdje  je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Zatraženo je da uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, izvrše pregled krovne konstrukcije.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri prijave o postojanju eksplozivnih sredstava  i to: od strane Gradske službe civilne zaštite Tuzla jednu, a od Općinske službe civilne zaštite Gračanica dvije prijave.

O primljenim prijavama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu o postojanju eksplozivnih sredstava, na lokalitetu Bašbunar, radi se više o komada tromblonskih mina.

O primljenoj prijavi obavješteni  su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

– od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u koritu rijeke Večerice, nalaze dvije ručne bombe,

– od strane Općinske službe civilne zaštite Vogošća, da se na lokaciji Kobilje Glave nalazi jedno nepoznato eksplozivno sredstvo, te

– od strane Općinske službe civilne zaštite Ilijaš, da se na lokalitetu tvrđave „Stari grad Dubrovnik“ – Ilijaš nalazi jedano eksplozivno sredstvo.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE