Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinca grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:45 do 12:55 sati, u mjestu Ripač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 12:05 do 14:25 sati, u mjestu Sokolac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 12:55 do 14:45 sati, u mjestu Pokoj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 16:40 do 18:30 sati, u mjestu Sokolac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca s vozilom,
 • d 19:45 do 20:20 sati, u mjestu Kamenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to.

 • od 12:50 do 18:30 sati, u mjestu Ivanjska, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:50 do 20:30 sati,  u mjestu Vranjska, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 20:30 do 22:00 sati, u mjestu Kubeti, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 20:10 do 22:20 sati, u mjestu Bravsko, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasila tri vatrogasca sa vozilom. 

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:30 do 15:45 sati, u mjestu Gornji Majetići, gdje je gorjela trava, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 13:43 do 13:50 sati, u mjestu Japića Brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa vozilom,
 • od 09:00 do 18:10 sati, u mjestu Unska strana, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasila jedanaest vatrogasaca sa vozilom,
 • od 18:04 do 18:30 sati, u mjestu Slatina, gdje je gorjela trava, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:15 do 19:33 sati, u mjestu Veladžići, gdje je gorjela šuma, požar su ugasili dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 17:55 do 19:30 sati, u mjestu Skucani vakuf, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 19:40 do 21:30 sati, u mjestu Vitoroga, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:45 do 19:30 sati. u mjestu Tomina, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara  i to:

 • od 18:00 do 20:00 sati, u mjestu Ramići, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:10 do 19:30 sati, u mjestu Sokolovo, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa vozilom. 

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara i to:

 • od 18:17 do 21:25 sati, u mjestu Jablan, gdje je gorjela šuma, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:22 do 20:57 sati, u mjestu Drljevac, gdje je gorjela njiva, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 18:43 do 22:20 sati, u mjestu Šabići, gdje je gorjela šuma, požar su ugasili četiri vatrogasca sa vozilom,
 • od 23:53 do 01:30 sati, u mjestu Mašinovići, gdje je gorjela kuća, požar su ugasili tri vatrogasca sa vozilom,
 • od 22:30 do 00:50 sati, u mjestu Trnovo, gdje je gorio otpad, požar su ugasili tri vatrogasca sa dva vozila. Prilikom ove intervencije, usljed rada sa mlaznicom na nazgodnom terenu, došlo je do pada jednog vatrogasca koji je zadobio teže tjelesne povrede.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:05 sati, na Žovnici, gdje je gorjela trava,

– od 17:15 do 18:30 sati, u Rodoču, gdje je gorjela trava,

– od 18:30 do 19:00 sati, u Rodoču, gdje je gorjela trava,

– od 18:40 do 19:00 sati, na Bulevaru, gdje je gorio otpad. 

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 do 14:00 sati, u Klepcima, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 15:45 do 16:10 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i rasatinje,

– od 16:35 do 17:05 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i rasatinje,

– od 21:57 do 22:35 sati, u Trebižatu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. 

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 18:50 do 19:43 sati, u mjestu Cerići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 00:18 do 01:00 sati, u naselju Brđani, gdje je gorilo stablo,

– od 11:40 do 14:50 sati, na brdu iznad mjesta Ćelebići, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 14:04 do 14:50 sati, u selu Spiljani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:30 do 16:30 sati, u mjestu Čelebići, gdje je gorjela kuća.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara nisko rastinje na osam različitih lokacija na području Grada Tuzla.

Općina Živninice. Vatroasna jedinica općine Živinice imala je intervenciju na gašenju požara nisko rastinje u naselju Strašanj, te jednu intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Priluk,

Općina Srebrenik. Vagtrogasana jedinica općine Srebrenik imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Ratiš, Faletići i u ul. 211. Oslobodilačke brigade.

Općina Lukavac. Vagtrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Turija i Puračić, te šumski požar gdje je  zahvaćeno cca 7 dunuma lokalitet Brijesnica.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i dijela šume na lokalitetu Staro selo.

Općina Gradačac. Vagtrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Srnice Gornje, gdje je gorjela kuća.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica  općine Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinje na lokalitetima, Doborovci, Stjepan Polje i Gračanica.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetima: Omazići, Mušići, ul 119, te jednu intervenciju na gašenju šume u mjestu  Radini. 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali  su 19 manjih intervencija i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju elektro instalacije na stubu, 16 intervencija na gašenju trave i niskog rastinja te jedno obezbjeđenje koncerta. 

Zeničko – dobojski kanton 

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je   intervencije na gašenju požara  suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: naselje Blatuša, Kamberoviće polje, Mutnica, Kanal, Janjički vrh, Volovska glava, Raspotočje, Krč Lukovo polje. U mjestu Gradišće na broju 94, požar na krovu pekare, pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica, jedna tehnička intervencija pri saobraćajnoj nezgodi u naselju Crkvice i dvije intervencije i podrška pri saniranju požara na plinskoj magistrali, ( uočen mali plamen ispod zemlje), na lokaciji ispod petlje na ulazu u naselju Blatuša. Intervencija na saniranju i popravci vrši BH Gas koji će u toku dana izvršiti popravak.

Općina Zavidovići. Vatrogasana jedinica općine Zavidovići imala je intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama:  Vukovije, Vozuća, Gornji Kovači, Poljice, Stipovići Biljačići, svi požari ugašeni,

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Bukva, gdje je gorio dimnjak,   

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Bilješevo, Seoci, Donji Banjevac, Turbići, 2 puta Čizmići,

Općina Visoko. Vatrogasana jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Oštrac, 2 puta Kula Banjer, Golo brdo, Kozarci, 2 puta Visočica, Podvisoki, Stakleni grad, 1 tehnička pri saobračajnoj nesreći na putu Moštre – Lješeva, i požar divlje deponije otpada kod gradskih groblja,

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Mlinište- Kosova, Karaula, Smajići – Vinište, i požar pomoćnog objekta (šupa) u mjestu Ozimica, svi požari su ugašeni,

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila.                                              

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 18:15 do 19:15 sati,  u mjestu Grudsko Vrilo, gdje je gorjela trava u polju. Požar ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara i to.

– od 12:30 do 13:00 sati, požar na Bošnjakovu Brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno cca 3000 m2, u gašenju sudjelovala četiri vatrogasca s jednim vozilom,

– od 15:40 do 16:30 sati, požar na Kočerinu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno cca 500 m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jedim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine posušje imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 09:35 do 10:50 sati, požar u mjestu Studena Vrila, gdje su gorjele stare gume. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom,

– od 11:20 do 12:15 sati, požar u mjestu Broćanac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno cca300 m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom. 

 

Kanton 10 

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno imala je intervenciju na gašenju požara  u selu Orguz, gdje je došlo do požara u prostorijama rudnika Tušnica, požar je ugašen, pričenjena je veća materijalna šteta. 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Policijske stanice Stari Grad da su u ul. Alije Nametka br. 8., pronađene dvije ručne bombe i dvije PMA mine („Paštete“). Navedeni NUS su preuzeli pripadnici KDZ-a MUP-a KS i smjestili u svoje prostorije.

 

O S T A L O 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM 

Zeničko – dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju novih informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE