Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01/02.01.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 01.01.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 2052 uzorka, od čega su 657 pozitivno na COVID-19.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od Korona virusa ( COVID19), testirano je 7195 osoba od kojih je 2735 osoba pozitivno, 2522 osoba je izliječeno, 131 osoba je umrlo a aktivna je 85 osoba.

POPLAVE-VODOSTAJI

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 VODOSTAJI RIJEKA                                                                                                                    

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  101 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati      426 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -101 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      241 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      113 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati        75 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 215 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati        87 cm 130 cm

 

 STANJE NA HIDROELEKTRANAMA                                                                                       

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 266,92 m n.v

(max. 270 m)

  179 m3/s  
Grabovica 07:00 sati 158,49 m n.v.

(max. 159 m)

  133 m3/s  
Salakovac 07:00 sati 120,11 m n.v.           (max.123,10 m)       0 m3/s  
Mostar 07:00 sati   75,38 m n.v.                (max. 78 m)   200 m3/s  
Rama 07:00 sati 580,17 m n.v.               (max. 595 m)      0 m3/s  
Mostarsko blato 07:00 sati 223,88 m n.v.     15 m3/s  

 

POŽARI 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su sedam manjih intervencija i to: pet na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenih električnih instalacija.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Varda, gdje je gorjela privatna kuća. Povrjeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala  je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR