Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 30./31.01.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Smoljana, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Zuhdije Žalića, gdje je gorio dimnjak.

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na dijelu stambenog objekta, u naselju Vučkovci.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u dijelu zgrade ministarstva nauke i obrazovanja TK-a u ulici Franjevačka.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka, na porodičnoj kući, u mjestu Lukavica.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara od 07:56 do 08:20 sati u ulici 1.Slavne višegradske brigade, gdje je gorio dimnjak, požar je gasio jedan vatrogasac sa vozilom.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jednica grada Širokog Brijega imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:00 do 16:25 sati, na površini od 5 ha., u Jarama gdje je gorjela je trava i nisko rastinje a bili su ugrožena i četiri stambena objekta, požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

– od 17:50 do 18:40 sati, u Knešpolju, kod poslovne zone gdje je gorjela je trava i nisko rastinje, opožareno oko 0,5 ha., požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

od 18:50 do 19:10 sati, u Provu, na površini od oko 0,1 ha. Gorjela je trava i nisko rastinje, požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

– od 07:50 do 08:20 sati, u Puringaju gdje je gorjelo vozilo, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom, te

– od 17:30 do 19:30 sati, u Jarama, u polju, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje, opožareno oko 2 ha., požar su gasila četiri vatrogasca DVD-a iz Jara, pogasili su 2 požara

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je trie intervencije na gašenju požara i to:

od 12:00 do 13:00 sati, u Vrućicama (polje), gdje je gorjela je trava i nisko rastinje, požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom, na površini od oko 4 ha. 

od 13:00 do 15:00 sati, u Drinovcima, kod jezera Krenica, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje, požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom na površini od oko 5 ha., te 

od 15:00 do 17:00 sati, u Drinovcima, kod Plavila, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje, požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom na površini od oko 5 ha.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara i to: dvije na gašenju trave i niskog rastinja u Vihovićima i Gorancima, te dvije na gašenju otpada u Mazoljicama.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je pet intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Lokve, Trebižat, na Bivoljem Brdu, Trebižatu i Grabovinama, te jednu na gašenju otpada u Tasovčićima.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima Vionica i Krehin Grac.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 16:09 do 17:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Baćanskom Polju.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija i to: tri na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru, jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja i tri tehničke intervencije (jednu na skidanju dijela fasade sa zgrade, jednu na otvaranju vrata stana i jednu na vađenju beživotnog tijela nepoznate osobe iz korita rijeke Miljacke).

Tehničke intervencije

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju u ulici Pape Ivana Pavla, na zgradi Univerziteta, gdje je uklonila dijelove fasade koji su bili opasnost za prolaznike.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 15:55 do 17:30 sati, otvaranje vrata na obiteljskoj kući u Blagaju.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničku intervenciju od 19:10 do 19:30 sati, obilazak gradske deponije smeća u Adi.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničku intervenciju od 11:00 do 13:15 sati, odvoz vode na lokaciju Vrtaljica.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 56, što pokazuje da je zrak umjerene kvalitete, a na Ivan Sedlu 39, što je pokazatelj dobre kvalitete zraka.

OSTALO 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Sokolac -12; Drvar -10; Bugojno -9; Livno, Sanski Most i Zenica -7; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla -6; Ivan Sedlo, Prijedor i Stolac -5; Gradačac -2; Bjelašnica 0; Trebinje 1; Mostar 2; Neum 4°C.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR