Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 21./22.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 21.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 21.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod dvije osobe. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 21.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11016 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 90 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosio je 208 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,32  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 22 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,86 m3/s.

Vodostaj Spreče na HS Karanovac  u 07,00 sati iznosi 289 cm (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava) i u stanju je stagnacije.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            690 (pripremno stanje), jučer 688,

Bosanski Šamac………………………………            584  (normalno stanje),  jučer 586,

Orašje…………………………………………..            804  (normalno stanje), jučer 785.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati sati, iznosio je 321 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 322 cm. Na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  124 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 398 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati      -43 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 321 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati  238 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  100 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati  279 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati  144 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u opadanju

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

22.01.23.

07:00

 

10 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

22.01.23.

07:00

 

77 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

22.01.23.

07:00

 

86 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

22.01.23.

07:00

 

14 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

22.01.23.

07:00

 

38 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

22.01.23.

07:00

 

75 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

22.01.23.

07:00

 

73 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra.

Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 07:00 sati iznosio je 128 centimetara, jučer 155 cm,

Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati na HS Prača iznosio je 67 centimetra, jučer 79 cm,

Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 08:00 sati iznosio je 56 centimetra, jučer 63 cm.

 

Kanton 10

Rijeke i potoci su nabujali, nema dojava o poplavama i materijalnoj šteti.

 

SNJEŽNE PADAVINE 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Dana, 21.01.2023. godine, u poslijepodnevnim satima, zbog snijega koji je padao tokom dana i lošeg krova na objektu, došlo je do obrušavanja krova objekta škole u mjestu Podhranjen, prilikom čega je jedno lice zadobilo lakše povrede. Povrijeđenom licu ukazana je medicinska pomoć od strane Urgentnog centra Kantonalne bolnice Goražde. Desetak lica koja su boravila u navedenom objektu su smještena kod komšija, a u toku večeri Centar za socijalni rad, gradonačelnik Grada Goražde i Crveni križ Goražde su izvršili obilazak i planiraju naredne aktivnosti na zbrinjavanju.

 

Kanton 10

Prometnice na području kantona uglavnom su prohodne, ali se na svim putnim pravcima promet odvija otežano zbog nanosa i leda na kolnicima. Najteže je bilo na putnom pravcu Tomislav grad-Šuica gdje ima kratkih zastoja zbog kamiona. Ekipe zimske službe redovno vrše čišćenje i posipanje puteva.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim  putnim pravcima bez zastoja. Skrećemo pažnju na dionice u višim planinskim predjelima, gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 cm. Na većini planinskih prevoja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje se korištenje lanaca. Zbog niske temperature može se očekivati i poledica, posebno u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na području Donje Jablanice, zbog loših vremenskih uvjeta, obustavljen je promet za teretna vozila i tegljače.

 

Srednjobosanski kanton

Otežano je odvijanje saobraćaja preko planinskih prevoja: Turbe-Karanovac preko Vlašića, Bugojno-Kupres, Novi Travnik-Bugojno preko Rostova, Travnik-Donji Vakuf preko prevoja Komar.

 

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području Kantona su prohodni.Zbog snijega saobraćaj se odvija usporeno. Sniježnih nanosa zbog jakog vjetra ima mjestimično na putevima: Ripač-Bosanski Petrovac-Drvar.

POŽARI 

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 08:20 do 09:30 sati u mjestu Dobrič, gdje je gorjela porodična kuća. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Srbljani, gdje je gorio dimnjak.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici 15. Maja, gdje je gorjelo motorno vozilo.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gornja Višća, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu.

Požari  su lokalizirani i ugašeni.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju na spaljivanje dimnjaka poslovnog subjekta.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 07:20 do 07:35 sati, uklanjanje stabla sa kolnika u ulici Kneza Branimira,

– od 12:35 do 12:50 sati, otvaranje stana u Omladinskoj ulici,

– od 13:30 do 14:10 sati, izvlačenje unesrećenih iz vozila nakon prometne nezgode u mjestu Kvanj.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 11:00 do 12:00 sati, obilazak nasipa i vodnih područja na lokalitetu naseljenog mjesta Gabela Polje. Dio kolnika je pod vodom. Nema ugroženih objekata,

– od 12:10 do 13:05 sati, sanacija krovišta na obiteljskoj kući u Tasovčićima,

– od 21:00 do 22:00 sati, obilazak nasipa i vodnih područja.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 14:30 sati, čišćenje putne komunikacije prema selu Zukići,

– tokom dana vršeno čišćenje ulica od snijega.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 19:28 do 20:00 sati, na uklanjanju stabla u Ul. Ferida Dizdarevića,

– od 21:58 do 22:30 sati,  na uklanjanju stabla s puta u mjestu Podhranjen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri tehničke intervencije, i to: uklanjanje oborenog stabla i sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE i ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog snježnih padavina od 11:36 sati u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Martin Brod.

Općina Bosanski Petrovac. Zbog snježnih padavina od 04:25 do 05:27 sati bio je u prekidu 20 kV dalekovod  Drinić.

Općina Sanski Most. Zbog snježnih padavina od 15:48 sati sati, u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Gredar.

Radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

 

Zapadnohercegovački kanton

Zbog obilnih padavina, voda je zamućena na području Ljubuškog i Širokog Brijega, pa ju je prije upotrebe potrebno prokuhati.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Posavski kanton

Federalne specijalizirane jedinice civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, i dalje nastavljaju  potragu za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak, Posavski kanton. Tokom jučerašnje potrage pronađeno je jedno muško tijelo zakačeno za granje. Tijelo je izvučeno do obale i predato nadležnim službama na dalje postupanje. Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Nakon jučerašnje cjelodnevne potrage za nestalim licem na području Općine Hadžići, akcija je obustavljena  jučer oko 16:00 sati i nastavljena danas u 08:00 sati. U akciji je jučer učestvovalo 36 spasilaca iz GSS stanica Sarajevo i GSS Kantona Sarajevo. Na poziv Policijske stanice Hadžići od samog početka potrage bio je uključen i tim Federalne uprave civilne zaštite koji je koristio dron sa termalnom kamerom.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja zbog očekivanih snježnih padavina. Očekuje se 5 -15 cm novo snježnog pokrivača.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR