Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.02.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin . Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 15:10 do 16:20 sati, u mjestu Kapići, gdje je gorio dimnjak.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bos.Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 11:50 do 12:20 sati, u centru grada , gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 02:20 do 03:25 sati, u mjestu Dukići, gdje je gorjela trava.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:35 do 12:35 sati, u Prigrađanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 04:20 do 05:25 sati, na Tekiji, gdje su gorjela dva automobila.

 Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 17:50 do 20:00 sati , u selu Višnjevice, gdje je gorjela suha trava,

– od 23:10 do 23:45 sati , u naselju Drecelj, gdje su gorjele drvene palete.

 Zapadnohercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 12.20 do 13.00 sati, požar na Vracama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno je cca 500 m2, požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom,
  • od 14.30 do 16.00 sati, požar u Podvraniću, gdje je gorjela šuma, trava i nisko raslinje, opožareno je cca 4000 m2, požar su gasila 4 vatrogasca s 2 vozila,
  • od 19.00 do 20.00 sati, požar u Zavozniku, gdje je gorjela trava , opožareno je cca 1000 m2 požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom

Općina Grude. Dva pripadnika DVD Gorica, od 15:10 do 16.20 sati,  s jednim vozilom i jednim mještaninom gasili su požar na lokalitetu Dubrava, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u hrastovoj šumi površine cca 8 000m2.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje gasila je požar od 16:00 do 18:00 sati, u mjestu Lipovice, gdje je gorjela hrastova šuma i livade površine cca 3 000m2. Požar su ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom uz pomoć mještana i djelatnika šumarije.

 Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Dobošnica i Panjik, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je osam manjih intervencija i to: dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada, jedna intervencija na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu na gašenju zapaljenog napuštenog objekta, jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedna na gašenju električnih instalacija i dvije tehničke intervencije (otvaranje zaglavljenih vrata).

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kvara od 17:00 do 20:32 sati u prekidu je bio dio 10 kV dalekovod Izačić.

Grad Bosanska Krupa. Od 18:30 do 20:30 sati, dio dalekovoda Jasenice-Gudevac je bio bez napajanja električnom energijom, nakon sanacije kvara od 20:39 sati, na tom dijelu dalekovoda ostalo je šest trafostanica bez napona, sanacija kvara se očekuje tokom dana.

Elektroenergetski sistem u ostalim općinama je stabilan.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR