Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.11.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Bosanski Brod……………………………        464 (pripremno stanje),

Bosanski Šamac…………………………         271 ( normalno stanje),

Orašje…………………………………….          485 (normalno stanje).

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Murat-bega Ibrahimpašića, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice sa jednim vatrogasnim vozilom i dva vatrogasca su vršili natapanje, gašenje deponije u vremenskom terminu od 13:45 do 14:45 sati, dok su pripadnici JKP „6 Mart“ Goražde sa svojom mehanizacijom nastavili (nasipanje zemlje) akciju gašenja požara.

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Habetova, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 23:30 do 00:10 sati, u ul. Pere Bilića, gdje je gorio kontejner.

Grad Mostar. Vatrogasna jednica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 22:05 do 22:39 sati, u porodičnoj kući na Buni, gdje su gorjeli osigurači, te
  • od 22:40 do 00:20 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad na šljunkari.

Grad Čapljina. Vatrogasna jednica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 09:30 do 10:45 sati, na gradskoj deponiji Ada, gdje je gorio otpad.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervenciju na gašenju zapaljenih električnih instalacija u stambenoj zgradi.

Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na saniranju krova na privatnoj kući, kao posljedica vjetra u naselju Pecikovići.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju od 19:00 do 19:20 sati, na obilasku gradske deponije Ada.

OŠTEČENJE VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Uslijed kišnih padavina proteklih dana došlo je do povećane izdašnosti i zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća. Potrošačima se preporučuje da prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR